Pocet referatov: 776

Kriminalita mládeže

Rastúca kriminalita mládeže súvisí s absenciou autentického hodnotového systému, minimalizovaním možností voľnočasových aktivít. Ďalším faktorom je nepripravenosť mladej generácie na stratifikáciu spoločnosti. Mladí ju vidia iba ako sociálnu nerovnosť. V snahe vyrovnať sa dochádza ku kriminálnym činom.

Kriminalita bezprostredne súvisí s rastúcou nezamestnanosťou, ale aj s benevolenciou sociálnej politiky. 14-15-roční mladí ľudia opúšťajú školy a radšej berú podporu. Grupujú sa do skup

KLÚČOVÉ KATEGÓRIE POLITOLÓGIE

Demokracia:
Výraz vznikol v starom Grécku ako politické označenie väčšiny mestských štátov ako boli nepríklad Atény v 6.-4. storočí pred naším letopočtom.
Presný výklad tohto slova je vláda žudu prípadne, politické zriadenie, v ktorom vládna moc prislúcha žudu.
Demokracia je v súčastnosti vežmi používaným slovom, ktoré sa v nedávnej minulosti v našej slovnej zásobe takmer vôbec nevyskytovalo. Myslím, že dnes by sa u nás demokracia mohla skôr prirovnať k takému menšiemu chaosu. Mys

Ochrana pamiatok

Ochrana pamiatok z pohľadu štátu a z pohľadu vlastníka pamiatky.
Pamiatkový fond je bez pochýb jednou z najvýznamnejších súčastí kultúrneho dedičstva každej krajiny. V porovnaní s inými fenoménmi tohto dedičstva je najhmotnejším a najviditeľnejším druhom. Ako súčasť nášho každodenného života, je zároveň najzraniteľnejším.
Kým muzeálne, knižničné a archívne predmety je možné sústreďovať, konzervovať a uchovávať v podmienkach, ktoré im môžu garantovať zachovanie, s pamiatkovým

Prvá Pomoc

Popáleniny

Popáleniny vznikajú priamym pôsobením suchého tepla (oheň), vlhkého tepla (para alebo horúca tekutina), elektriny alebo leptajúcich chemikálií na pokožku. Postup pri elektrickom šoku:
Ak poskytujete prvú pomoc pri popálení, v prvom rade odstráňte príčinu, ktorá ho spôsobila (napr. zahaste oheň). Postihnuté miesto potom čím skôr schlaďte ponorením do studenej vody alebo pridržaním pod tečúcou vodou.
Na popálené alebo obarené miesta NIKDY nedávajte nijakú masť ani kré

Sedem divov sveta

Pred 2000 rokmi grécky spisovateľ nazývaný Antipater zo Sidonu zostavil zoznam stavieb, ktoré vo svojom čase považoval za najväčšie a najhonosnejšie. Tie sa neskôr stali všeobecne známe ako Sedem divov sveta. Nikto presne nevie, prečo Antipater ten zoznam urobil. Možno to bolo zamýšľané ako prvý turistický sprievodca po krajinách východného stredomoria. Počet divov bol pokladaný za významný. Od najstarších čias sa číslo 7 považovalo za posvätné a často sa spájalo vo folklóre a náboženstve so zvláštnym

Historický prehľad doterajších majstrov sveta v hokeji

# 1920 (Antverpy): 1. Kanada, 2. USA, 3. ČSR
# 1924 (Chamonix): 1. Kanada, 2. USA, 3. Veľká Británia
# 1928 (St. Moritz): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Švajčiarsko
# 1930 (Chamonix. Berlín, Viedeň): 1. Kanada, 2. Nemecko, 3. Švajčiarsko
# 1931 (Krynica): 1. Kanada, 2. USA, 3. Nemecko
# 1932 (Lake Placid): 1. Kanada, 2. USA, 3.Nemecko
# 1933 (Praha): 1. USA,
# 2. Kanada, 3. ČSR 1934 (Miláno): 1. Kanada, 2. USA, 3. Nemecko
# 1935 (Davos): 1. Kanada, 2. Švajčiarsko, 3. Veľká Bri

Cesta do priepasti (čierna diera)

Zdá sa, že pulzary sú na konci životnej púte masívnych hviezd, ale hviezdy s najväčšou hmotnosťou čaká ešte bizarnejší koniec. Nesmierne sily pri kolapse stláčajú ich jadro do stále menšieho a menšieho priestoru. Zmrsťovaním jadra neobmedzene rastie jeho gravitácia. Nakoniec je taká veľká, že z jadra nemôže nič uniknúť von, dokonca ani svetlo. Od tejto chvíle akoby jadro zmizlo z vesmíru a mení sa na čiernu dieru. Nikto nevie a nikdy sa nedozvie, čo sa deje vo vnútri čiernej diery, ale astronómovia sa do

Naša mliečna cesta kanibalom?

Naša mliečna cesta, Galaxia, si podľa pozorovaní a výpočtov holandských odborníkov univerzity Leiden počas svojho vzniku prisvojila viacero malých galaxií. Asi 8% všetkých hviezd, ktoré sa pohybujú v oblastiach mimo galaktickej roviny, patrili v raných štádiách vývoja Galaxie iným hviezdnym sústavám. Astronómovia určili presné rýchlosti a smery pohybu 88 hviezd v tzv. hale našej Galaxie v okruhu 3000 svetelných rokov od Slnka. Zistili, že 7 hviezd z tejto skupiny tvoria husté zoskupenie, ktoré sa v priestore jedn

Naša slnečná sústava

Okolo slnka sa nepretržite pohybuje skupina otáčajúcich sa planét, mesiacov, komét a zhluk rôznych úlomkov telies. Táto rodina je známa ako “slnečná sústava”.

Slnko a deväť planét so svojimi mesiacmi sa stále krútia dookola ako detské hračky. Zem sa točí okolo svojej vlastnej osi raz za deň závratnou rýchlosťou 1670 km za hodinu. Okrem otáčania okolo svojej osi všetky planéty obiehajú vo veľkých kruhoch okolo Slnka. Najrýchlejšou je planéta Merkur. Planéty uháňa vesmírom rýchlosťou 29,

Taje mesiaca Charon

Až v roku 1978 objavili pri poslednej planéte Pluto jeho prirodzenú obežnicu, ktorú pomenovali Charon. Materskú planétu obieha v strednej vzdialenosti takmer 20 000 km raz za 6 dní a 8 hodín. Tento minimesiac, posledný v slnečnej sústave, má priemer len 1270 km, čo je menej ako polovica priemeru planéty Pluto (2324 km). Táto “dvojplanéta” spolu obieha Slnko v strednej vzdialenosti 5878 miliónov km. Pozorovania týchto dvoch telies zo Zeme aj tými najvýkonnejšími ďalekohľadmi je ťažké.

V časopise “

Urán a Neptún

Nasledujúce riadky sú určené pre ženy, ktorých sa chcete zbaviť. Prezraďte im, že vo vzdialených končinách našej Slnečnej sústavy sú planéty posiate diamantmi. Neveríte? Naozaj, planéty Urán a Neptún skrývajú hotové diamantové poklady. A dobrá správa pre Ewingovcov či iných ropných magnátov - diamanty by mali plávať v ropnom náleve.

K tomuto záveru dospeli výskumníci na Kalifornskej univerzite v Berkley. V laboratórnych podmienkach simulovali ohromný tlak (viac než 100 000-krát vyšší ne

Vesmír má 13,7 miliardy rokov

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zverejnil snímky z družice WMAP. Astronómovia pomocou nich určili vek vesmíru na 13,7 miliardy rokov. “Veľmi presne sme zachytili pohľad na rodiaci sa vesmír,” hovorí Charles L. Bennett z Goddardovho strediska vesmírnych letov. “Tie dáta sú hotovou zlatou baňou.”

WMAP (Wilkinson Microwave Anisotopy Probe, Wilkinsonova mikrovlnná anizotropná sonda) krúži vo vzdialenosti 1,6 milióna kilometrov od Zeme. So svojimi prístrojmi sa díva do obdobia asi 380

Čaro drahých kameňov

Nie náhodou všetky staré civilizácie holdovali šperkom z drahých kameňov. Nech už išlo o ktorýkoľvek kút sveta, všade našli ozdoby z ruženínu, citrínu, ametystu či iných skvostných drahokamov. Dnes tieto materiály zažívajú renesanciu.

Objavujeme v nich nielen krásu, ale aj schopnosti vplývať na naše zdravie, emócie, prostredie. Kamene harmonizujú procesy v tele. Oslabujú nadbytočné, posilňujú oslabené, odstraňujú bloky, ktoré bránia prietoku energie v tele.
Nepriehľadné kamene zinte

Čo o vás hovorí vaše meno?

Anastázia - Anastázie sú veľmi emotívne. Žijú v ríši zanovitosti, vedia sa znenazdajky nazlostiť. Sú vrtošivé, menlivé ako aprílové počasie. Môžu vyniknúť vo všetkom, čo sa mení. Osvedčujú sa ako letušky, hostesky, novinárky. Sú náchylné na poverčivosť.

Blažena - Blaženy nie sú ľahké povahy, lebo sú mierne choleričky obdarené silnou emotívnosťou. Sú málo ovplyvniteľné a schopné úžasnej oddanosti. Sú tvrdohlavé. Neúspechy im spôsobujú utrpenie, ale nezastavia ich. Sú veľmi ne

Čo prezrádza tvár

Už starí čínski filozofi boli presvedčení, že tvar tváre prezrádza veľmi veľa o vnútornom svete človeka. Podľa nich existuje osem typov tvári. Vezmi si do rúk zrkadlo a urči, ku ktorému typu patríš a čo o tebe prezrádza tvoja tvár. A nakoniec, je to celkom dobrý tip, ako lepšie spoznáš ľudí vo svojom okolí!

Tvár mesiaca: Okrúhle kontury. Pery, nos aj linka očí mávajú tiež okrúhly tvar. Dobrosrdečná, šikovná tvár takéhoto človeka často zmätie ľudí, že majú pred sebou úplne naivné

Charakteristiky jednotlivých planét:

Ohnivé - Slnko, Jupiter Mars, prípadne Pluto
Vzdušné - Merkúr, Urán
Zemské - Venuša, Saturn
Vodné - Mesiac, Neptún
Elektrické - Slnko, Mars, Jupiter, Urán
Magnetické - Mesiac, Venuša, Saturn, Neptún
Pomalé - Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto
Rýchle - Merkúr, Venuša, Mars
Horné planéty - Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto
Dolné planéty - Mesiac, Merkúr, Venuša
Denné planéty - Slnko, Jupiter, Saturn, Urán stojaci východne, Merkúr a N

Hviezdy to vedia najlepšie

Postavenie hviezd je veľmi dôležité, a to pre všetky naše činnosti. Nielen pre činnosť prežitia, ale i pre naša zdravie, správne stravovanie sa k ľuďom, pre činnosť správnej harmónie žitia s celým vesmírom. K tomuto všetkému nám najlepší návod ukážu hviezdy. Musíme posudzovať vždy tie hviezdy alebo tzv. planéty, ktoré sú k nám najbližšie, teda najbližšie k Zemi. Astrológia súhrnne posudzuje desať planét. To je však iba jednoduchý pohľad. Neskôr zistíme, že pre dôkladnejšie poznanie potrebujeme

Láska, partnerstvo a osobnosť v INDIÁNSKOM HOROSKOPE

Sokol (21. marca - 19. apríla):

* Sokol je zvedavý a milujúci slobodu"

Charakter: Sokol lieta v ideálnej výške, z ktorej má prehľad o všetkom. Niekedy mu to však nepomáha, lebo sa dostane raz na jednu, raz na druhú stranu. Bojuje rád aj vtedy, keď nie je o čo bojovať.

Láska: Sokol miluje svoju osobnú slobodu. Nie je preto ľahké pripútať si ho. Je však veľkým romantikom a milovanie s ním patrí k nezabudnuteľným zážitkom. Sokola láka vždy niečo nové a tak je to aj v

Kamene a zverokruh

Už v dávnych dobách si ľudia všímali vzťah medzi kameňmi a planétami. Toto zaraďovanie kameňov nie je jednotné: každá kultúra ma iný názor a prikladala kameňom rôzny stupeň dôležitosti. Okrem kultúry tradície vplývala na výber kameňov i ich dostupnosť v tej ktorej krajine a vplyv planét v rôznej intenzite. Ak si chcete vyberať kameň podľa zverokruhu, máte sa orientovať nasledovným zadelením:

Baran 21.3.-20.4
- hematit, červený jaspis, červený karned, červený opál, granát, ametyst

Numerológia

Mesiac narodenia

Deň narodenia nám poskytuje pri dňoch 1 - 31 možnosť si denne vybrať jednu zo šiestich psychických hladín, aby sme činnosť práve prevádzanú splnili k svoje spokojnosti. Je naivné sa domnievať, že akúkoľvek činnosť môže robiť kedykoľvek. Možnosť výberu činnosti a náhľad pri dlhodobom plánovaní akcií je dôležitý. Mesiac narodenia delíme na 12 zvieratníkov, ak poznáme aj hodinu narodenia na 12 ascendentov. Ďalej je možné rozdeliť 12 zverokruhov na 4 druhy živlov (roztriedi

(2/40)
>>