Pocet referatov: 268

Trpezlivosť má horkú príchuť ale sladké ovocie - úvaha

Trpezlivosť ? Človek jej potrebuje v dnešnej dobe viac než dosť. Pri kažodennej činnosti nás môže niečo rozladiť alebo nahnevať. Ale ten kto má primeraná dávku trpezlivosti si vie poradiť skoro zo všetkým. Nemusí sa len rozčulene prizerať ako sa mu nič nedarí. Jednoducho si povie, že to čo mu nevyšl teraz bude skušť stále znova a znova ... Nie len preto, ze väčšinou musí, ale aj preto že si chce sám sebe dokázať že na to má. Lebo človek je už raz taký zvor ktorý si musí neustále dokazovať že doká

Ako strácame priateľov (úvaha)

Na svete žije vyše šesť miliárd ľudí, a predsa má každý z nás v priemere len šiestich dobrých priateľov. Prečo? Je to neschopnosť človeka nadväzovať kontakty alebo je pre nás obtiažne ich udžať? Kde treba hľadať dôvody? Predovšetkým v nás!

Celý svet je zamorený chtivosťou a inými zlými vlastnosťami. Dnes je už len veľmi ťažké nájsť človeka so srdcom čistejším ako diamant, ktorý nikomu nikdy neublížil, a dokonca na to ani len nepomyslel. Takého môžeme nájsť už iba niekde ďalek

Kde niet lásky, tam nemôže byť nič dobrého.

Láska? Poznáme ju všetci. Každý z nás raz miloval a bol milovaný. Všetci sme raz prestali vnímať čo sa okolo nás deje. Vnímali sme len lásku. Užívali sme ju plnými dúškami. Láska jediná dokáže z človekam spraviť to čo nedokáže nič iné. Žiadna zbraň, droga ...
Dokéže z neho spraviť zamilvaného „blázna“ ktorý nevie myslieť na nič iné len na lásku.Človek potrebuje lásku k životu. Keby nebola, nežili by sme my, ani naší starí rodičia, ani ich prarodičia. Než

Metonýmia a jej druhy

Metonýmia sa zakladá takisto ako metafóra na využití podobných (príbuzných) významov, ale nejde o vzťah podobnosti, ale súvislosti. Metonýmia existuje hovorová a básnická. Hovorovou (lexikálnou) je napríklad – „pije už tretí pohár“ – obsah toho pohára.

Metonýmia má množstvo druhov. Najdôležitejšia z nich je synekdocha, ktorá sa pri klasifikácii stavia do tej istej roviny ako metafóra a metonýmia. Synekdocha vyjadruje vzťah časti k celku, a pretože ja tento vzťah obojstranný, tradičná p

Multiverbizácia a univerbizácia

M U L T I V E R B I Z Á C I A

Multiverbizačné spojenia sú také viacslovné (najčastejšie dvojslovné) výrazy, ktoré existujú popri svojich synonymných jednoslovných ekvivalentoch. Multiverbizácia je teda utvorenie viacslovného výrazu z jednoslovného synonymného ekvivalentu:

(dať súhlas – súhlasiť, podať dôkaz – dokázať, v súčasnej dobe – v súčasnosti, zaujímavým spôsobom – zaujímavo.)

Multiverbizačné spojenia sú charakteristické pre isté komunikačné sféry

Expresívny príznak

Pri opisovaní jazykovej expresivity si treba všimnúť nielen tie jazykové prostriedky a postupy, ktoré majú konštantný expresívny príznak, ale aj tie, ktoré takýto príznak nadobúdajú v situácii alebo v kontexte.

Je dôležité zistiť, na čo sa viaže expresívny príznak, aká je jeho podstata, aký ráz má expresívna hodnota jazykových prostriedkov a postupov, v akom vzťahu je expresívna hodnota ku štylistickej hodnote, resp. k iným jazykovým hodnotám, prvkom, zložkám (k sémantickej, formálnej, gram

Vetná skladba - syntax

1. Vetná skladba - syntax

Skladba sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do celkov. Základnou jednotkou je konštrukcia - veta, minimálnou jednotkou je vetný člen.

Syntagma, sklad - spojenie dvoch plnovýznamových slov, z ktorých zväčša jedno je riadiace (nadradené, hlavné), druhé je riadené (podriadené, závislé). Existujú tri základné druhy syntagiem:
Priraďovací sklad
Určovací sklad
Prisudzovací sklad (podmet -prísudok)

Formálnu stránku jazyka tvori

Somatické výrazy vo Frazmách

Somatické výrazy sú tie, ktoré sa vzťahujú na telo. A keďže je frazeologické bohatstvo jazyka veľmi rôznorodé a rozmanité, nájdeme tieto výrazy v niektorých špecifických typoch frazeologizmov. Najrozšírenejšie sú v rámci prísloví a porekadiel, ustálených prirovnaní, okrídlených výrazov. A) OKRÍDLENÉ VÝRAZY ( SLOVÁ )

Okrídlené výrazy sú vždy viacslovné spojenia. Sú to ustálené spojenia, ktoré vznikli z citátu nejakej konkrétnej historickej alebo literárnej postavy. Napríklad knižný

Výkladový slohový postup

Slohový postup je spôsob, akým vyberáme jazykové prostriedky usporadúvame ( kombinujeme, radíme, spájame ) tak,aby sme utvorili slohový úvar.
Podľa toho rozlišujeme štyri základné slohové postupy : informačný, rozprávací, opisný a výkladový ( úvahový ), ktoré sa upaltňujú v slohových žánroch.
Slohový úvar ( žáner ) j ucelený a ukončený jazykový úvar, ktorý vznikol alebo vzniká :
1. výberom jazykových prosriedkov - jazykovým štýlom
2. usporiadaním vybraných prostriedkov

Akú cenu má život

Žijeme v jednej veľkej komunite zvaná spoločnosť.Slovo toľkokrát “ omieľané” existuje ale jeho presné vymedzenie a kde ho potom hľadať?Je na to zákon určujúci,kto bude súčasťou spoločnosti,alebo je táto funkcia rozmarom niekoho s vyššou mocou?Kde začať,aby sme uspokojili zvedavcov týchto náročných otázok.Predovšetkým je na každom z nás,aby si uvedomil opodstatnenie nielen svojej bytosti,ale i bytosti poybujúcich sa okolo.

Život nás obdaril jedinečnou dispozíciou nebyť sám.Už v pradávne

Príhovor (rečnícky prejav)

Vážené p. učiteľky, p. učitelia , personál školy, drahí žiaci !

Už na začiatku písania tohto prejavu sme nechceli písať veci o tom, ako sme vyrastali od malých prváčikov po deviatakov a podobné vety, ktoré každý rok počujeme na tomto školskom dvore. Veď vy sami viete zhodnotiť naše pôsobenie na škole.
V prvom rade sa chceme poďakovať za všetko nám dané. Hlavne za vzdelanie, pekné spomienky, aj keď samozrejme, tiež tie pochmúrnejšie, za starostlivosť, obavy, dobré jedlo, za nervy, kto

Priateľstvo

Zaujímavá téma, o ktorej by sa dlho dalo písať. Venovali sa jej už básnici, spisovatelia, filozofi, umelci, filmový režiséri, ale aj obyčajní ľudia. Koľko ľudí, toľko názorov. A keďže ani ja nežijem sám na pustom ostrove, ale medzi ľuďmi, zamyslel som sa nad priateľstvom, kamarátstvom, láskou. Ako vzniká, zaniká a v čom sú rozdiely.
Každý z nás má nejakého priateľa. Svoj ,,oporný múr’’, o ktorý sa môže oprieť. Niektorí majú priateľov veľa, ale či sú ozajstní, zistia podľa ich správa

Priateľstvo (úvaha)

Začalo to dávno, dávno, keď sa ľudia ešte živili len surovým mäsom mamutov, dávno keď ešte nepoznali oheň, dávno keď všetko robili sami.
Ale jedného dňa sa to zmenilo, začali si vytvárať spoločenstvá. Ľudia prišli na to, že v skupine sa im bude lepšie loviť, že majú väčšiu šancu na prežitie, že majú v skupine ľahší život. A tak je to aj dnes. Človek sa musí obklopiť ľuďmi, ktorí by mu pomohli, ako sa hovorí, prežiť v tejto betónovej džungli. Jeden citát uvádza “Čím lepšie spozná

Čeština ako národný jazyk Slovákov

Prehľad:
14. a 15. storočie je svedectvom o počiatkoch bezprostredných kontaktov slovenčiny s češtinou. Živé i písané české slovo začalo k nám prenikať väčším prúdom už v 14. storočí. Prinášali ho duchovní z Čiech a Moravy povolaní do Uhorska posilniť pastoráciu a českí i slovenskí „bakalári“ z pražskej univerzity (založená roku 1348). Keď potom v 15. storočí Slovensko zasiahla revolučná vlna husitizmu a keď sa české krajiny dočasne dostali pod tieň uhorskej koruny (najmä za kráľa Ž

Divný ľudia

Každý piatok cestou zo školy, chodievam okolo diskoklubu Meta , kde si vždy obzerám slečny. Zíde sa tam veľa mladých ľudí, ktorí sa svojím oblečením snažia skôr odhaliť ako obliecť a hlavne zaujať.
Dievčatá majú rajcovne krátke sukničky a priesvitné tričká, na vlasoch všelijaké trblietavé gély, na tvári kilo make – upu a pri tom v žiackej knižke 7. B. Chlapci sa predbiehajú, kto má lepšiu značku bundy a novši mobil. Všetci sa snažia byť „cool“ a čo najviac originálni ale pritom sú úpln

Ako som bol svedkom policajnej akcie (rozprávanie)

Minulý rok sme boli s otcom na nákupy v Žiline. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili pred Kysuckým Novým Mestom v motoreste Skalka na obed a občerstvenie.
Naše vozidlo Škoda-Forman sme zaparkovali na parkovisku pred motorestom
a išli sme dnu. Otec sa ma opýtal: „ Čo si dáš? “ Z jedálného listu som si vybral chutný obed
a na pitie pepsikolu. Obed sme strávili v pohode aj nálada bola výborná rozprávali sme sa
o všeliakých veciach, keď sme zaplatili vybrali sme sa k autu: Čo nás čakalo to

Anjel spásy

Prvotná myšlienka

V duši sa trápim veľmi, putujem cintorínom bytia,
bože prosím ver mi, nechce sa mi žitia!!!
Dopraj mi radosti kvet, aby som ju ľúbil,
aby bol krajší svet, tak ako som si sľúbil.

Myšlienka ma pochytila krásna, treba ju však realizovať. Čo s tým? - povedal som si. A tak, vydal som sa putovať nočným mestom. – Povymetať bary. Byť tak terazvševediaci, a vedieť čo ma čaká, možno by som doma spal, a možno nie – prebehlo mi hlavou. Zrod tej myšlienk

Antikoncepcia (rečnícky prejav)

Vážená pani profesorka, milí žiaci.

V priestore, ktorý som dostala na svoj rečnícky prejav, by som sa chcela venovať antikoncepcii. Poviem Vám aké riziká sex prináša, ako sa im vyhnúť, a čo robiť, keď sa problém vyskytne.
Sex, je vzájomné pohlavné splynutie dvoch ľudí. Čo všetko by sa malo medzi nimi odohrať, kým sa k takémuto činu rozhodnú? V prvom rade, by medzi nimi mala byť láska a citová náklonnosť. Mali by sa navzájom dobre poznať, a pred samotným sexom, by malo byť obdobie vz

Atómová energia (prejav)

Vážená pani profesorka, milí spolužiaci.

V mojom prejave Vás chcem informovať o atómovej energii.
Na počiatku cesty vedúcej k atómovým elektrárňam a motorom pre dopravné prostriedky stála otázka starogréckych filozofov: “Z čoho sa skladajú veci?“ . Ľudský duch postupne rozuzlil mnoho tajomstiev prírody a pomocou najnovšej techniky prenikol až do samého jadra atómu. Zatiaľ čo boj o poznanie prírody pokračuje, prírode bolo odobraté jedno z jej veľkých tajomstiev – tajomstvo ako uvoľni

Bez peňazí (fejtón)

Minulý týždeň som sa v Nitre zúčastnil ekonomického fóra, ktorého hosťami boli ministerka financí a minister práce, sociálnych vecí a rodiny tejto republiky. Brigita Schmögnerová, unavená z celého dňa, dôstojne podriemkavala a unavený Peter Magvaši tiež reprezentoval vládu. Pravdaže odpovede na často zložité otázky boli zo strany ministrov priam výborné, až na jednu, ktorá sa dotýkala plnenia rozpočtových príjmov. Pani ministerka sa úpenlivo pozrela pred seba a vzdychla si. Odpoveď obsahovala zvýšenie sp

(1/14)
>>