Pocet referatov: 848

Námorná Doprava a námorné Prístavy

Námorná Doprava a námorné Prístavy
1) Doprava nákladov po mori
Pod 150 rôznymi vlajkami križuje dnes svetovými oceány 65tisíc nákladných lodí (nad
100BRT). Hospodárnost naftového motoru, pohotovost k provozu a jednoduchá obsluha
spôsobili, že naftový pohon ovládol všetky menšie a stredne velké nákladné lode, ich
koncepcia sa od dvadsiatych rokov moc nezmenila. Až do druhej svetovej vojny
prevládali lode pre kusový tovar, vybavené záložníkmi a žeriavy pre vlastné vyklad

Cestovný ruch na Slovensku

Hlavné druhy rozvoja turizmu na Slovensku (podľa koncepčných materiálov vypracovaných Ústavom turizmu pre MH SR a schválených vládou SR) sú:
1. horský turizmus v celoročnom zábere (zimný s dominujúcim lyžovaním a letný s dominujúcou turistikou)
2. kúpeľný turizmus - klasický liečebný a preventívno - relaxačný, mestský turizmus - kultúrno-poznávací, konferenčný a business turizmus

Spomínané druhy sú ťažiskové z hľadiska počtu turistov a ekonomických prínosov. Ďalšie formy

Taiwan

Taiwan
Štátne zriadenie: Republika
Administratívne usporiadanie: 16 obvodov(hsien),5 mestských obvodov,2 zvláštne
mestské obvody(Tchaj-pei, Kaohsiung)
Rozloha: 36 006 km2
Pocet obyvatelov: 21 683 000
Hustota zaludnenia: 602 obyv./km2
Hlavné mesto: Tchaj-pei/Taipei 2 969 100 obyv.
Iné významnejšie sídla: Kaohsiung 1 405 900 obyv.(z menšieho mesta vyrástol na
jednu z najväcších námorných križovatiek na svete a v budúcnosti sa má stat
najväcším prístavo

EKOLÓGIA

Úvod
Ropa na morských plážach, automobilové výfukové plyny, emisie z tovární a elektrárni, smetie a mnoho ďalších odpadových produktov, to všetko sú znečisťujúce látky. Znehodnocujú životnné prostredie, nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí, ubližujú zvieratám i rastlinám. Tieto odpadové zložky sú nežiadúcim dôsledkom moderného spôsobu života. Samotné znečisťovanie nie je síce ničím novým, lenže dnes je priemyselných závodov oveľa viac a omnoho širšia je aj škála znečisťujúcich lá

Severná Amerika

Základné údaje:

Rozloha: 24 240 000 km2 = 16,22 % povrchu Zeme

Poloha v oceánoch: Atlantický, Tichý, Severný ľadový oceán

Najsevernejší bod: Pevniny: Murchisonov Mys (71° 50´ SŠ)

Kontinentu: Mys Morisa (83°40´ SŠ)

Najjužnejší bod: Pevniny: Mys Mariato (7°12´ SŠ)

Kontinentu: Kokosový ostrov (5°45´ SŠ)

Najzápadnejší bod: Pevniny: Mys princa Waleského (168° 5´ ZD)

Kontinentu: Wrangelov mys (172° 27´ VD

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA.

Autor: xixinka

História:
Austrália, Nový Zéland a Nová Guinea boli kedysi dávno spojené s južnými časťami ostatných svetadielov, ale pred tisíckami rokov sa od nich odčlenili a driftovým pohybom zemskej kôry “odplávali” na svoje terajšie miesto do Tichého oceánu.Ostrovy tu vznikali prírodnými pochodmi. Niektoré sú vrcholmi pohorí alebo sopiek, ktoré vyrástli z oceánskeho dna, iné sú vytvárané z koralov, z drobných morských živočíchov, presnejšie z ich skamenelých kostier.

Cyprus

Má rôzne prezývky napr. Afroditin ostrov, Ostrov lásky alebo Ostrov Cypranov. Svojou polohou tvorí križovatku medzi Áziou,Európou a Afrikou. Jeho historický vývoj trvá už deväť tisíc rokov.Získaval svoju identitu už od trojských vojen a od tej doby si tiež udržuje grécku kultúru a reč. Dlhé tisíce rokov tu všade zanechávala svoje stopy ako napr.antické paláce, divadla a kolosea, románské kostoly a byzantské kláštory, benátske paláce, ale aj anglické ľavé riadenia či niektoré britské zákony.
Cypr

Benelux a okolité štáty

Oblasť sa rozprestiera od Severného mora až po Alpy. Rozloha celého územia je 546 760 km2 a žije tam 222 mil. obyvateľov. V tejto oblasti sú tieto štáty: Benelux ( Belgicko, Holandsko, Luxembursko), Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko a Lichtenštajnsko.Belgicko

Rozloha: 30 525 km2

Počet obyvateľov: 10 054 000

Hustota obyvateľstva: 323 obyv./ km2

Dovoz: Ropa, ropné produkty, chemikálie, dopravné prostriedky, diamanty, neželezné kovy, železo a oc

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko

Oblasť sa rozprestiera od Severného mora až po Alpy. Rozloha celého územia je 546 760 km2 a žije tam 222 mil. obyvateľov. V tejto oblasti sú tieto štáty: Benelux ( Belgicko, Holandsko, Luxembursko), Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko a Lichtenštajnsko.

Švajciarsko

Rozloha: 41 293 km2

Počet obyvateľov: 6 988 858

Hustota osídlenia: 159 obyv./km2

Úradný jazyk: Nemčina, francúzština, taliančina, rotromančtina

Dovoz: St

Britské ostrovy

Britské ostrovy sa skladajú z ostrovov Veľká Británia, Írsko, Orkneje, Hebridy, Shetlandy, Man, Scilly a z viac jako 5 000 menších ostrovov. V súčasnosti sa na nich rozprestierajú samostatné štáty: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Írska republika.Spojené kráľovstvo

Rozloha: 244 046 km2(súčasťou je aj Severné Írsko)

Počet obyvateľov: 58 145 000 – 80% tvorí Angličanov, 9% Škótov, 5% Walesanov, 3% Írov

Hustota osídle

Írsko

Britské ostrovy sa skladajú z ostrovov Veľká Británia, Írsko, Orkneje, Hebridy, Shetlandy, Man, Scilly a z viac jako 5 000 menších ostrovov. V súčasnosti sa na nich rozprestierajú samostatné štáty: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Írska republika.Ostrov Írsko

Írska republika:

Rozloha: 70 282 km2

Počet obyvateľov: 3 548 000

Hustota osídlenia: 50 obyvateľov na km2

Hlavné mesto: Dublin – 1 024 000

Francúzsko a Korzika

Francúzsko

Rozloha: 30 525 km2
Počet obyvateľov: 10 054 000
Hustota osídlenia: 104 obyv./km2
Úradný jazyk: Francúzština
Dovoz: Stroje, ropa, železo a oceľ, farebné kovy, automobily, textilné výrobky
Vývoz: Stroje, dopravné prostriedky, železo a oceľ, textilné výrobky, pšenica, ropné produkty, chemikálie, farebné kovy, ovocie, víno
Štátne zriadenie: Republika
Poloha: 42°20´- 51°05´severnej šírky
5°55´západnej dĺžky - 8°10´východnej dĺž

Portugalsko

Rozloha: 91 389 km2
Počet obyvateľov: 10 000 000
Hustota osídlenia: 112 obyv./ km2
Úradný jazyk: Portugalčina
Dovoz: Stroje, chemikálie, automobily, železo a oceľ, bavlna, diamanty, obilniny, mäso, surová ropa
Vývoz: Odevy, textil, stroje, víno, ropné produkty, rybie konzervy, korok a buničina
Štátne zriadenie: Republika
Hlavné mesto: Lisabon, 2 128 000 obyvateľov. Lisabon bol vybudovaný na siedmich kopcoch severne od ústia rieky Tejo, 14 km od Atlantického oceánu, a má ch

Taliansko

Rozloha: 301 225 km2
Poloha: 36°40´- 47°05´severnej šírky

6°33´- 18°30´východnej dĺžky
Taliansko sa nachádza v Južnej Európe. Na severe hraničí s Francúzskom, Švajčiarskom, Rakúskom a Slovinskom, západnú hranicu obmýva Tyrhenské more, východnú hranicu Jadranské more a južnú Iónske more.

Počet obyvateľov: 57 265 000

Hustota osídlenia: 190 obyv./ km2

Hlavné mesto: Rím, 2 817 277 obyvateľov. Mesto Rím bolo založené na siedmich pahorkoch n

Grécko

Rozloha: 131 944 km2

Poloha: 34°50´- 41°45´severnej šírky

19°20´- 28°15´východnej dĺžky

Grécko sa rozkladá na južnom konci Balkánskeho polostrova a na asi 2000 ostrovoch. Pobrežie je veľmi členité a dlhé asi 4000 km. Na severe hraničí s Bulharskom, Macedónskom a Albánskom zvyšok hranice tvoria moria a to Iónske, Stredozemné, Myrtské a Egejské.

Počet obyvateľov: 10 256 000

Hustota osídlenia: 76 obyv./km2

Hlavné mesto: Athény, 3

Španielsko

Rozloha: 504 782 km2

Poloha: 36° - 43°45´severnej šírky

4°25´- 9°20´západnej dĺžky

Španielsko sa rozkladá na Pyrenejskom polostrove, zaberá jeho väčšinu. K Španielsku tiež patria územia mimo európskeho kontinentu a to: súostrovie Baleáry ležiace v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy ležiace v Atlantickom oceáne a mestá Ceuta, Melilla na severomarockom pobreží v Afrike. Na severovýchode Španielsko hraničí s Francúzskom a Andorrou na západe s Portugalskom, zvyšok hran

Matematicko Geografická poloha SR

Slovensko je stredoeurópsky štát s rozlohou 49 036 km2. Je to štát vnútrozemský .Najbližším morom je Jadranské more – 350 km. Baltské more sa nachádza vo vzdialenosti 520 km, Čierne m. 678 km a Severné m . 791 km.
Výšková poloha 40,6 % rozlohy SR tvoria nížiny ( do 300 m n. m.)
40,9% nízke vysočiny ( 300- 750 m n. m.)
17,9 % stredné vysočiny ( 750-1500 m n. m.)
0,9 % vysoké vysočiny ( nad 1500 m n. m)
Táto členitosť reliéfu spôsobuje rozmanitosť klímy v SR v závislosti od v

Slovenské jaskyne

Na neveľkom území Slovenskej republiky sa nachádza takmer 3950 objavených jaskýň. Malých, veľkých, krasových, ľadových... z rôznych etáp vývoja zemského povrchu i ľudstva. Najmä krasové jaskyne obohatili našu prírodu nevšednými hodnotami a bizarnou krásou. Štyri z nich sú od roku 1995 súčasťou svetového prírodného dedičstva - tzv. Slovenského a Aggtelekského krasu. Najnavštevovanejšie sú Domica, Demänovská jaskyňa Slobody, Driny, Belianske, Jasovská, Bystrianska, Važecká, Harmanecká a Gombasecká ja

Aká si naša Zem?

Jej dávna minulosť:
Je to necelých päť miliárd rokov. Vtedy na veľkom hviezdnom ostrove zvanom Galaxia a na mieste, ktoré už dnes nezistíme, z chladných zvyškov medzi hviezdnej hmoty nahromadenej ako odpad z mŕtvych hviezd predošlých generácií, vznikol oblak. Bol taký veľký, že sa nakoniec pod vlastnou hmotnosťou začal rútiť k svojmu stredu.

Tento proces nebol ani zďaleka taký jednoduchý, lebo oblak mal nepravidelný tvar a skladal sa z mnohých menších, temer samostatných oblastí, ktoré sa

Belgicko

Oficiálny názov: flámsky – Koninkrijk Belgie
Francúzsky -Royaume de Belgique (Belgické kráľovstvo)
Členstvo: OSN, NATO, EU, UNESCO, WHO
Rozloha: 30 519 km
Počet obyvateľov: 10,1 mil.
Hlavné mesto a iné dôležité mestá: Bruxelles – Brusel
Antwerpen (Antverpy), Liege (Luik), Gent (Gand), Charleroi, Mechelen (Malines), Namur (Namen), Brugge (Bruggy - preslávilo Belgicko svojimi čipkami)...

Jazyky:
- flámčina(57 %)
- francúzština (42%)
- nemčina <

(1/43)
>>