Pocet referatov: 788

Egypt

Historická chronológia

3500-1700 pnl. - vláda prvých dvoch dynastií
3100-3000 pnl. - zjednotenie Horného a Dolného Egyptu (Meni, okolo 3500)
2700-2190 pnl. - Stará ríša - Cinevské kráľovstvo, obdobie pyramíd, hl. mesto Memfis faraóni : Džóser, Chuef (Cheops), Rachev (Chefrén), Menkauer (Mykerín)
2190-2050 pnl. - Prvé prechodné obdobie
2040-1780 pnl. - Stredná ríša - hl. mesto Théby (Vesét) faraóni : Mentuhotep II, Amenemhét I
1780-1560 pnl. - Druhé prechodné obdobie

Barokové umenie

Pestrofarebné a mnohotvárné barokové umenie malo pôvodne slúžiť náboženstvu. Úmyslom bolo diváka povzniesť, ohromiť a tiež vtiahnuť do sveta zázrakov a okamžikov kresťanských triumfov. V17. storočí bolo Taliansko stále najdôležitejším centrom umeleckých myšlienok a ich zobrazovanie. Bol to predovšetkým Rým, ktorý priťahoval malierov a sochárov z celej Európy. Štýly zrodené v Taliansku sa šírili po celom svete. V 16. storočí vystriedal umelecký smer manýrismus vrchol renesancie. Mal krátke trvanie, a

Antické olympijské hry

Zrod a vývin olympijských hier Prvé olympijské hry sa konali podľa súhlasných správ gréckych historikov roku 776 pred n. l. Podľa gréckych historikov i archeologických nálezov usporadúvali sa v Olympii dávno predtým slávnosti a preteky, ktoré mali spočiatku zrejme len miestny význam. Olympia sa stala dejiskom celogréckych hier práve preto, že už bola známa ako kultové a športové stredisko, nie naopak. Najstaršie nálezy ukazujú, že na jej pôde sídlili ľudia možno už v polovici 3. tisícročia pred n. l. a že

2. sv. vojna - ťahák

30.1.1933 – Hitler ríšsky kancalár
1933 – nový organizačný pakt malej dohody
1934 – ZSSR vstúpilo do spoločnosti národov
1935 – branná povinosť v Nemecku
1935 – vo voľbáh na Slovensku získala Sudetonemecká strana 15%
1935 – Taliansko napadlo Etiópiu
1936 – obsadil časť porínia
12.marca 1938 – anšlus Rakúska
1938 – Mníchovský diktát –Ransimenová misia –Vyhlásenie SR
23.8.1939 – pakt medz ZSSR a Nemeckom o neútočení – Hitler a Sta

Milan Rastislav ŠTEFÁNIK

Milan Rastislav štefánik sa narodil v rodine evanjelického farára 21. júla 1880. Bol šiestym a zároveň najmladším dieťaťom. Nebol však posledným, spolu mal jedenásť súrodencov. Jeho rodnuo obcou bola slovenská kopaničiarska dedinka Košariská pri Brezovej pod Bradlom. Keď mal šesť rokov začal chodiť do ľudovej školy. Keďže od polovice sedemdesiatych rokov 19. storočia po zrušení troch slovenských gymnázií v Uhorsku nejestvovali žiadne slovenské stredné školy, Milanovi rodičia sa rozhodli poslať syna do

1. Svetová vojna

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/r eferaty.htm

Bola to imperialistická vojna medzi dvomi koalíciami kapitalistických velmocí ( centrálnymi mocnosťami a Dohodou ) a ich spojencami o novom rozdelení sveta. Bola dôsledkom krajného zostrenia rozporov medzi kapitalistickými mocnosťami v zápase o sféry vplyvu , kolónie ,zdroje surovín a odberateľov v období nastupujúceho imperializmu. Najhlbší rozpor sa pri tom vytvoril medzi záujmami GB , najstaršej kapitalistickej

II. svetová vojna

Autor referátu: Branislav Pastorek

23.augusta 1939 Pakt Hitler-Stalin - dohoda o neutočení
Molotov - Ribbentrop - Hitler chcel zaútočiť na Poľsko a bál sa útoku Rusov
spojenci Poľska boli Francúzi a Angličania
prezlečení nemeckí vojaci napadli nemeckú vysielačku za účelom začať vojnu
1.september 1939 ZAČIATOK 2.SVETOVEJ VOJNY
3.septembra 1939 FR a VB vypovedali Nemecku vojnu

Podivná vojna

Poľsko bolo porazené za veľmi krátky čas a muselo kap

Špecifikum provincie Quebec (história Kanady)

Kanadu tvorí administratívne 10 provincií, z ktorých najväčšia je frankofónna provincia Quebec.

Rozloha Quebeku je obrovská. V porovnaní s Európou je taká ako rozloha Španielska, Portugalska, Francúzska, Belgicka, Švajčiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofónni Kanaďania tvoria len pätinu obyvateľstva Quebeku, ovládajú 80% jeho ekonomiky. Táto anglosaská nadvláda je ešte vystupňovaná blízkosťou USA, vnucujúcich Quebeku svoj ekonomický model, kultúru i spôsob života vôbec. Vzťahy medzi frankofónn

Staroveký Egypt

Keď Ptah stvoril svet, bohovia dostali svoje príbytky a prísľub večného prinášania obetín. Vesmír stvoril tak, že si v srdci premietol všetky jeho aspekty a nahlas vyslovil svoje myšlienky. Najprv stvoril bohov a potom mestá so svätyňami v ktorých začali bohovia bývať. Zvieratá a ľudia vznikli keď vyslovil ich mená.

Pomenovanie "klenotu Nílu" pochádza zo staroeg. pomenovania pyramídy panovníka 6. dynastie Pepiho I. Mennefer Pepi, v preklade Pepi je pevný a dobrý. Podľa pyramídy bolo pomeno

Ako sa bývalo v starovekom Egypte

Krajina to sú ľudia, ktorí v nej žijú a tí pravdaže musia mať kde bývať. Starovekí Egypťania nežili všetci v domoch podobných jeden druhému. To kto v čom žil záviselo od jeho postavenia a majetku. Chudobný mohol sotva bývať v honosnom sídle a boháča by sme v chudinskom domku asi tiež hľadali márne. Členeniu spoločnosti zodpovedalo aj bývanie. V každom meste bolo možné nájsť tak luxusné štvrte so širokými a čistými ulicami ako aj štvrte s úzkymi uličkami a malými na seba nalepenými domčekmi.


Beh času v starovekom Egypte

Život na brehoch Nílu bol neodmyslitelne spätý s kolobehom prírody. Bez zveličovanie sa dá povedať, že autorom kalendára bola sama príroda. Egypťania si totiž všimli, že vždy keď sa začínali záplavy objavila sa na oblohe hviezda Sírius (staroeg. Sopdet, lat. Canis Major) a tak tento prírodný & astronomický úkaz viedol k založeniu prvej časomiery na svete.

Od záplavy do záplavy...

Záplavy boli určujúcim faktorom života starovekých Egypťanov. Ich čas sa počítal od záplavy do z

Krátka exkurzia dejinami klenotu Nílu, alebo "Od egyptskej doby ľadovej k zjednoteniu"

Skorý paleolit - existencia kamenných nástrojov dokazuje ľudskú prítomnosť v údolí Nílu.

cca 25 000 - 10 000 pr. n. l. - nomádsky život (ľudia sa sťahujú zo saván Sahary) do údolia Nílu (vtedy ešte malej rieky).

cca 10 000 pr. n. l. - na konci poslednej doby ľadovej už obývali nílske údolie lovci a zberači potravy, v priaznivejších "po-ľadových" podmienkach intenzívnelo osídlenie, boli domestifikované niektoré rastliny.

Koniec 6 000 pr. n. l. - v údolí Nílu

E G Y P T - geografia

Jeho prirodzeným hranicami sú Stredozemné more (sever) a Červené more (východ). V staroveku boli za južnú hranicu považované "Prvé nílske pereje" pri dnešnom Asuáne a za západnú "sústava" oáz v Západnej (Líbyjskej) púšti.

Je to vlastne úzke údolie z oboch strán ohraničené púšťami, ktorému sa hovorí aj " Klenot Nílu ". Toto údolie na východe zovreté horami Východnej (Arabskej) púšte a na západe rozľahlými piesočnými pláňami Západnej púšte a spolu s ním

Egypt a jeho susedia

Renuf, egyptský obchodník so vzácnym tovarom mohol prosperovať pretože obchod medzi jeho rodnou krajinou Egyptom a susednou Foiniciou (Feníciou) fungoval spoľahlivo. Egypt nebol izolovaným svetom, nežil len sám pre seba. So svojimi susedmi udržial čulé kontakty, nielen vojenské, obchodné ale aj kultúrne a v neposlednom rade aj diplomatické. Čulý obchodný ruch prekvital nielen medzi Egyptom a Foiníciou, ale aj Mitani, Levantou, neskôr aj Chatti, Asýriou... V obehu nebol len obchodný tovar ale aj vedomosti. Celkom pravidel

Asýria

Za miesto vzniku mocnej asýrskej ríše môžeme označiť lokalitu v severnej Mezopotámii. Centrom a srdcom ríše boli planiny v okolí Ninive a Arbílu. Hlavné misto bolo najprv v Nimrúde, neskôr sa presunulo do Chorsabádu a napokon zakotvilo v Ninive. Každému z týchto miest trónila citadela s chrámami a palácmi. K citadele bola neodmyslitelne pripojená aj palácová zbrojnica, ktorá okrem vojenského materiálu a zbroje slúžila aj ako skladisko pre korisť z výbojov. Stavebníctvo bolo na vysokej úrovni, nezabúdalo sa ani

Foinícia - Fenícia

Ríša sa rozkladala vo východnom Stredomorí. K významným centrám patrili napr. mestá Tyr, Byblos, Sidon, Béryt. Feničania nemali zmysel pre vedu a umenie, ale ako zdatní moreplavci sa nechtiac stali aj poslami a šíriteľmi východnej vzdelanosti.

Zjednodušili písmo na 22 značiek pre spoluhlásky kt. od nich prevzali Židia a neskôr aj Gréci, takže tak položili základ našej sústave písma. Pravdepodobne upravili aj klinovvé písmo pre Peržanov, najstaršou pamiatkou k tomuto predpokadu je legenda z v 15 st.

Chatti - Chetitská ríša

Do Malej Ázie sa dostali okolo r. 2 000 pr. n. l. Boli to prví Indoeurópania o kt. sú dochované historicky overené správy. Z významných miest vieme o Chattušaši (dnešné Bögazkoy), ktoré slúžilo ako hlavné mesto približne v rokoch 1650 - 1200 pr. n. l. Mesto bolo situované v skalnatom teréne s umelo vybudovaným opevnením


Chetiti prevzali veľa sumersko - babylonských prvkov, boli však hlavne vojensky orientovaní. Ich vojsko pozostávalo z vojnových vozov a pechoty.Organizácia vojska sa vynikajúco

Kréta

Hornatý a zalesnený strov v dnešnom Egejskom mori bol po prvý raz osídlený zhruba v období 6000 pr. n. l. V 3. tisícročí pr. n.l. už vznijali vňčšie sídliská. Knóssos sa zo sídliska na mesto menil postupne - zhruba v období keď obyvatelia Messarskej nížiny začali svojich mŕtvych pochovávať v okrúhlych hrobkách z kameňa. Centrom Kréty bolo mesto Knóssos. Prvý palác tu vznikol cca v r. 2000 pr. n. l. Okrem Knóssu vieme aj o Faiste, Zakre, Gurnii a napr. aj Mallii.

Kréťania boli nielen vynikajúci

Levanta

Osudom Levanty bolo byť dobývaná a znamenalo to neustále striehnuť z ktorejže strany príde útok tentoraz. Približne v období r. 2000 pr. n. l. bola Levanská ríša rozdelená medzi množstvo prekvitajúcich mestských štátov. Keďže sa tie nedokázali názorovo zjednotiť muslei čeliť rozpínavej politike od susedov - Egypta, Mitanni či Chatti.V tomto období bola Levanta krajinou mnohých miest a čoraz častejšie čelila útokom a s tým súvisiacimi obliehaniami od "susedov". Do hry vstúpil nový typ bojového vo

Mezopotámia

Mezopotámia v preklade znamená"kraj medzi riekami", tu hovoríme o riečnych tokoch Eufrat a Tigris. Prvé mestá vyrástli v tzv. "pouruckom" období (cca 4000 pr. n. l.), ale život tam nebol jednoduchý. Suchá južná rovina bola závislá od zavlažovania. Prevažnú väčšinu ranno dynastického obdobia (3. tisícročie pr. n. l.) vedľa seba existovala rada miest, ktoré zjednotil až Sargon z Akkadu (pravdepodobne v r. 2300 pr. n. l.). Písmo je doložené už okolo r. 3 300 pr. n. l. - malo 400 znakov, ryté do t

(1/40)
>>