Milan Rastislav ŠTEFÁNIK

Milan Rastislav štefánik sa narodil v rodine evanjelického farára 21. júla 1880. Bol šiestym a zároveň najmladším dieťaťom. Nebol však posledným, spolu mal jedenásť súrodencov. Jeho rodnuo obcou bola slovenská kopaničiarska dedinka Košariská pri Brezovej pod Bradlom. Keď mal šesť rokov začal chodiť do ľudovej školy. Keďže od polovice sedemdesiatych rokov 19. storočia po zrušení troch slovenských gymnázií v Uhorsku nejestvovali žiadne slovenské stredné školy, Milanovi rodičia sa rozhodli poslať syna do Šamorína, aby si tam pred nástupom do gymnázia osvojil základy maďarčiny. V roku 1890 nastúpil na evanielické lýceum do Bratislavy (ako 10 ročný). štvrtú triedu, kvartu, v rokoch 1893 - 94, navštevoval v Šoproni. Odtiaľ prešiel o rok neskôr študovať do Sarvaša, kde roku 1898 s vyznamenaním zmaturoval.Po maturite odišie študovať do Prahy. V roku 1898 sa zapísal na Českej vysokej škole technickej, aby vyhovel žiadosti svojho otca. Po dvoch rokoch na technickej univerzite začal v školskom roku 1900 - 1901 študovať prírodovedný smer na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity odbor astronómiu.Významným krokom v živote Štefánika, v jeho príprave na vedeckú dráhu astronóma, bola cesta do švajčiarska do Zurichu roku 1902. Tu začínal aj s praxou v tunajšej hvezdárni. Po pol roku odišiel do Talianska kde pokračoval v štúdiu v Miláne. Po návrate do Prahy pokračoval v štúdiu. Školu ukončil 12. októbra 1904 promóciou. 21. novembra 1904 pricestoval do Paríža. Začiatkom apríla 1905 sa Janssen vrátil z Talianska a Štefánik sa s ním stretáva a začína s ním spolupracovať.17. júna 1905 v mestečku Chamonix začal Štefánikov výstup na Mont Blanc kde mali pozorovať Mesiac a Slnko, ale pozorovaniu sa z 2 týždňov venovali len 20 minút pre zlé poveternostné podmienky. V roku 1906 vystúpil Štefánik na Mont Blanc ešte 2 - krát a v roku 1908 3 - krát.
Štefánik 30. augusta 1905 v Alcasébre pri Valencii v španielsku pozoroval 3 minúty úplné zatmenie slnka. 13. januára 1907 mal pozorovať zatmenie slnka, ale nestalo sa tak lebo celý deň snežilo. V tomto období prežíva Štefánik veľkú lásku s Máriou Neumannovou.
27. apríla 1910 prišiel Štefánik so San Francisca na Tahiti. Na tahiti uskutočňoval Štefánik zahraničný protihabsburgský odboj. Po pozorovaní zatmenia slnka sa Štefánik vrátil 20. júla 1911 do Paríža. v roku 1912 odcestoval na pozorovania do Brazílie. a neskôr v roku 1913 do Ekvádoru. 17. septemvra 1913 vyrazil na Tahiti. no už 18. októbra sa vrátil. S Mariou Neumannovou sa Štefánik rozišiel po návrate z Brazílie. V roku 1914 získla Štefánik kríž Čestnej légie. V tomto roku sa rozhodol pre službu vo francúzkom bojovom letectve. V roku 1915 začal slúžiť ako letec s funkciou podporučík. V tomto roku cestoval do Srbska, keď už bolo Srbsko oslobodené. Po návrate zo Srbska začal bojovať o oslobodenie Česko - slovenska, postupne mu to bolo sľúbene aj fracúzkymi predstaviteľmi.
Dňa 2. júna 1917 vyrazil Štefánik do Spojených štátov amerických, mal politický a diplomatický cieľ, mal dopomôcť slovákom aby sa viac začali zaújimať o zahraničný odboj. Mal zariadiť nábor slovenských a českých dobrovoľníkov. Získal aj podporu Roosvelta pre slovensko českú myšlienku. Štefánik získal v Spojených štátoch amerických 20 000 až
30 000 dobrovoľníkov. V polovici novembra 1917 sa vrátil späť do Paríža. V roku 1918 spoločná misia generála Janina a generála Štefánika na Sibíri. 15. marca 1919 sa Štefánik posledný krát vrátil do Paríža. Milan Rastislav Štefánik zomrel 4. mája 1919 o 12. hodine na letisku vo Vajnoroch potom čo bolo Slovensko oslobodené a začali sa črtať základy samostatného štátu čechov a slovákov.