Pocet referatov: 643

Alesandro Volta: životopis

Alessandro Volta sa narodil 19. februára 1745 v talianskom meste Como v šľachtickej rodine. Ešte v školských laviciach si obľúbil prírodné vedy a ako 29-ročný sa stal učiteľom fyziky v svojom rodisku. O päť rokov neskôr ho povolali za profesora fyziky na univerzite v Pavii. Ako študent vydal svoju prvú vedeckú prácu ,,O príťažlivej sile elektrického ohňa javoch s tým súvisiacich“. V prvých rokoch pôsobenia v Como a Pavii vynašiel celý rad prístrojov, z ktorých sa treba zmieniť najmä o elektroskope so slamen

Ján Botto

Narodil sa 27.1.1829 v roľníckej rodine, študoval na latinskej škole v Ožďanoch a od r. 1843 na evanjelickom lýceu v Levoči, kde sa stal aktívnym členom Jednoty mládeže slovenskej. Tam popri vlastnej literárnej tvorbe zapisoval ľudové povesti (ktoré vyšli v zbierke P. Dobšinského a A. H. Škultétyho Slovenské povesti).V roku 1847 odišiel študovať zememeračské inžinierstvo do Pešti, kde ho zastihli revolučné udalosti. Už počas štúdií praxoval u krajinského zememerača na katasri Oždian. V roku 1860 sa trvalej

ISAAC NEWTON

Snád žiadny iný clovek neovplyvnil myslenie ludstva takým neobvyklým a navždy nezmazatelným spôsobom ako Isaac Newton. Celé tisícrocia si ludia lámali hlavu nad otázkami: „Ako sa pohybujú planéty a hviezdy, a ako sa pohybuje Zem okolo Slnka.“ Tieto otázky riešili taký známi antický filozofovia ako Hipparchos, Aristrachos, Ptolemaios a v stredoveku takí géniovia ako Kopernik, Kepler, Galilei avšak bez úspechu.Až v roku úmrtia Galileiho sa narodil muž, ktorý sa stal géniom. Isaac Newton uzrel svetlo sveta v dedinke

Masaryk Tomáš Garrique - CZ

Tomáš Masaryk se narodil 7. března 1850 rodičům Josefu Maszarikovi, Slováku z Kopčan, který pracoval na panských dvorech jako dozor nad čeledí a Terezii, Němce z Hustopečí na Hané, povoláním kuchařce. Tomáš již od raného školního věku četl knihy a učil se německy. Ve škole byl premiantem. A premiantství mu vydrželo i na dvouleté reálné škole v Hustopečích, kam šel po apelacích děkana, jenž ho viděl přednášet při své kontrole na škole v Čejkovicích. Tomáš se měl stát učitelem nebo farářem,

Napoleon Bonaparte - CZ

Napoleon se narodil v korsickém Ajacciu roku 1769, krátce potom kdy janovský městský stát prodal ostrov Francii. Jméno Napoleon Bonaparte svědčí o jeho italském původu. Korsičané měli k Italům blíže jazykem i kulturou a Napoleon sám se svého původu nikdy nevzdal, i když byl vychován ve Francii a absolvoval vojenskou školu v Paříži, než se stal důstojníkem dělostřelectva. Krátce byl zapojen do korsického nacionalistického hnutí, ale pak se přidal k jakobínským revolucionářům ve Francii. Vynikl při oblé

Agatha Christie

Agatha Mary Clarissa Christie Mallowan se narodila 15. září 1890 v Ashfieldu, rodinném domě v přímořském letovisku Torquay (jižní Anglie) jako nejmladší dítě Fredericka Alvaha Millera, amerického vystěhovalce, a jeho anglické ženy, Clarissy Boechmer. Nejvíce Agathu během její pozdně viktoriánské výchovy ovlivnili (vedle rodičů) její pečovatelka, starší sourozenci Margaret "Madge" a Louise "Monty" a babičky. O vzdělání se postarali rodiče, teprve v roce 1906 odjela Agatha studovat do Pař

Ján Smrek

Ján Smrek, vlastným menom Ján Čietek, bol básnikom, prekladateľom, publicistom, národným umelcom. Prispel výrazným podielom k obohateniu slovenskej poézie o nové básnické videnie sveta. Počas svojho života sa venoval rôznorodým činnostiam, môžem teda povedať, že vo svojom živote okúsil mnohé.
Pôvodne sa vyučil za obchodníckeho pomocníka, jeho život poznačila prvá svetová vojna, na ktorej sa aktívne zúčastnil. Okrem bolesti, utrpenia a nezmyselného umierania tých, s ktorými len nedávno hovoril, mal

Daniel Hevier

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 6. decembra 1955 v Bratislave v ucitelskej rodine. Do zakladnej skoly a do gymnazia chodil v Prievidzi. Po maturite roku 1974 studoval esteticku vychovu a slovencinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Uz pocas studia zacal pracovat ako redaktor literarnej redakcie Ceskoslovenskeho rozhlasu v Bratislave. V rokoch 19821989 bol profesionalnym spisovatelom v slobodnom povolani. Potom sa stal sefreda

Ladislav Ballek

Narodil sa 2. apríla 1941 v Teranoch v rodine colníka. Detstvo prežil v Dudinciach a Šahách, kde vychodil základnú školu a gymnázium. Po maturite roku 1959 študoval slovenčinu, dejepis a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Vysokoškolské štúdium zavŕšil roku 1963 a po návrate zo základnej vojenskej služby bol rok učiteľom na základnej škole v Habovke. Roku 1966 sa stal redaktorom Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici a roku 1968 redaktorom kultúrnej rubriky krajského denníka Smer. Roku 1972 preš

Andrej Škrábik (1882 - 1950)

Banskobystrický Mons. ThDr. Andrej Škrábik sa narodil v Rajci 13. mája 1882 v rodine remeselníka - mäsiara.

Základné vzdelanie nadobudol v rodisku, kde navštevoval miestnu cirkevnú školu. V Nitre študoval na piaristickom gymnáziu a teologické štúdia absolvoval v Budapešti.
Kňazské svätenie prijal roku 1904 v Nitre. Ako kaplán pôsobil aj v Domaniži.
Od roku 1906 sa stáva ceremoniárom u biskupa Dr. Karola Kmeťku a neskôr pôsobí ako profesor teológie v Nitre. Od roku 1941 bol ustanovený za

Jaroslav Hašek - bol génius a komunista

Z anarchistu sa stal komunistom. Bol bohémom, tulákom šéfredaktorom časopisu o zvieratách, bigamistom, ale najmä geniálnym spisovateľom. Slávnejší román ako Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej vojny už v Česku nikto nenapíše - pre Čechov sa jeho hrdina stal synonymom národnej povahy. Jaroslav Hašek sa narodil 30. apríla 1883.

Je zvláštne, že Česi sa radi prirovnávajú k Švejkovi, a pritom vôbec nie je jasné, aký ,,dobrý vojak” vlastne bol. Pre hlúpych je spravidla hlúpy, pre rafinovaných r

Dumas podľa vzoru Napoleona dobyl celý svet

Dumasovo leto, pripravované niekoľko rokov k jeho dvestoročnému jubileu, sa začalo vo Francúzsku veľkolepým súdnym sporom. Francúzsky prezident vymyslel, že na konci osláv - tretieho októbra - Dumasov popol s veľkou slávou prevezie z cintorína v jeho rodisku vo Villers-Cotterets do Panthéonu v parížskom centre, kde ležia aj iné hviezdy francúzskej histórie. Villers-Cotterets sa zúfalo bráni: Dumas predsa chcel byť pochovaný u nich. Alexandre Dumas - sa narodil 24. júla 1802.

Generáciu Francúzov, čo s

Enrico Fermi (1901 - 1954)

Fermiho paradox po prvé (Pozemšťania o mimozemšťanoch (1))

Americký vedec talianskeho pôvodu Enrico Fermi (1901 - 1954) patril medzi najväčšie postavy teoretickej aj experimentálnej fyziky. Významne prispel k vytvoreniu kvantovo-mechanického opisu fyzikálnych dejov a práve on napríklad vymyslel názov neutríno (tal. ”neutrónik”) pre efemérne častice, ktorým sme pred niekoľkými dňami venovali na 5D text. Práve on uskutočnil so svojím výskumným tímom - kvôli utajeniu to bolo v maskovanom laboratór

Evite stačila polovica života, aby dobyla svet

Nezastávala oficiálny úrad a predsa sa stala politickým vodcom. Narodila sa v chudobe a zomrela ako jedna z najbohatších žien Južnej Ameriky. Pre jedných bola ľahkou ženou a pre iných sväticou. Pre tých prvých zomrela Eva Perónová pred 50 rokmi. Pre druhých bude žiť večne. Ako každá legenda.

Evita (zdrobnenina Evy) Duarteová nemala najlepšie vyhliadky do života. Bola nemanželským dieťaťom, narodila sa v malej dedinke neďaleko Buenos Aires, vyrástla v žalostných pomeroch. Bola bez peňazí a bez vz

Federico Fellini sa díval z okna kaviarne na Rím

Centrum Ríma je miesto, ktoré sa vie oddávať sladkému životu s takou slávou ako žiadne iné na svete. Sladký život, to sú aféry, výstrelky, škandály. A Rím, to sú predovšetkým filmy Federica Felliniho. Na to, čo sa za jeho čias dialo na mondénnej Via Veneto s Cadé Society, striehli už vtedy čoraz dravší fotografovia. Zjavili sa prvé snímky bohatých slečien, čo sa kúpu v rímskych fontánach a bulvárne správy o barových večierkoch a striptízoch. Federico Fellini sa najradšej díval na svet cez okno kaviarne

Gutenbergova kníhtlač nemá konkurenta

O jeho súkromnom živote sa toho veľa nevie. A aj to, čo je známe, si svet vyčítal prevažne zo súdnych spisov. Nikto ale nepochybuje, že Johannes Gutenberg získal titul Muž tisícročia zaslúžene. Jeho vynález kníhtlače ovplyvnil vysokú politiku i každodenný život v nasledujúcich storočiach a pôsobí dodnes. Veľký vynálezca zomrel pre 535 rokmi, 3. Februára 1468.

Faktov o jeho živote nie je veľa: narodil sa v nemeckom Mohuči niekedy okolo roku 1400 ako Johannes Gensfleisch, neskôr si zmenil meno pod

Giuseppe Garibaldi

Obchodník a námorný kapitán, dobrodruh a generál či výborný znalec partizánskej taktiky. To všetko sú prívlastky, ktoré historici dávajú tej istej osobe. Giuseppe Garibaldi, bojovník, ktorý sa nikdy nezmieril s cirkevnou autoritou. Svojou odvahou sa vari najviac zaslúžil o zjednotenie Talianska.

Taliansko vyzeralo pred rokom 1861 ako šachovnica plná malých kráľovstiev a ešte menších štátikov. Neexistovala žiadna spoločná politika, iba veľká rivalita, ktorá bránila zjednoteniu. Obyvateľov rozdro

Hitler písal Mein Kampf na Wagnerovej papier

V straníckej hierarchii nemali ženy miesto. A predsa boli niektoré až fanatickými prívržencami nacistov. V živote vodcu ich bolo mnoho. Jednou z najvernejších bola Winfred Wagnerová, manželka syna slávneho otca Richarda Wagnera. Na Hitlera nedala dopustiť. Ani keď je pred 55 rokmi, 2. júla 1947, súd uznal vinnou za jej aktívnu podporu nacizmu.

Nič nenasvedčovalo tomu, že by Winifred mohla Hitlerovi skrížiť cestu. Narodila sa v Anglicku a bola sirota. Jej život zmenili Klindworthovci. Pani Klindworthová bo

James Joule

Narodil sa: 24. december 1818 Salford, blízko Manchestru
Zomrel: 11. október 1889 Salford

Obohatil fyziku vyslovením a experimentálnym overením zákona zachovania a premeny energie. Bol jedným zo zakladateľov kinetickej teórie plynov.

Jeho otec bol majiteľom pivovaru, ktorý vlastnil aj James, kde pracoval až do roku 1854. Pretože bol telesne slabý vychovávali ho až do pätnásteho roku len doma. Neskôr popri svojej práci študoval chémiu, fyziku a matematiku. bral súkromné hodiny u významn

Ján Pavol II

Osemnásteho mája 1920 sa v rodine podporučíka Karola Wojtylu narodil druhý syn. Meno dostal po otcovi. Detstvo prežil neďaleko Krakova na úpätí Beskýd. Ako všetci chlapci hrával futbal, brázdil po horách , pravidelne chodil do kostola. Radosť bezstarostného detstva sa skončila, keď mal deväť rokov. Zomrela mu matka.

O štyri roky postihla rodinu ďalšia tragédia. Brat Edmund sotva doštudoval medicínu, nakazil sa od pacientky šarlachom a zomrel. Celý svoj ďalší život bude potom táto žena na výroči

(1/33)
>>