Pocet referatov: 191

Funkčné deriváty karboxylových kyselín.

Funkčné deriváty karboxylových kyselín sa odvodzujú alebo náhradou vodíka kovom – soli, alebo náhradou hydroxylovej skupiny skupinou OR – estery, halogénom – halogenidy, aminoskupinou – amidy, alebo skupinou OCOR – anhydridy. Formyl H - C - acetyl
CH3 - C - benzoyl
C6H5 - C -
// // //
O O O
Funkčné deriváty karboxylových kyselín
O O O
// // //
R - C R - C R - C O
kov O – R X / Soµ ester halogenid Názvy funkčných derivátov karboxylových kyselín sa tv

Kyseliny tahak...

Autor: Julianko

ROZTOK je rovnorodá zmes zložená z rozpúšťadla a rozpustenej látky.

NASÝTENÝ ROZTOK vzniká rozpúšťaním látky v rozpúšťadle. Postupným pridávaním tuhej látky do rozpúšťadla sa hmotnosť rozpusenej látky zväčšuje dovtedy ,až sa v tej istej teplote už nerozpúšťa.

KRIVKA ROZPUSTNOSTI vyjadruje závislosť rozpustnosti látok od teploty.

ROZPUSTNOSŤ LÁTOK sa vyjadruje hmotnosťou rozp. Látky pripadajúcej na 100g rozpúšťadla.Elektrónový obal atómu

Stavba atómu – Grécki filozofi Demokritos a Deukipos vyslovili teóriu, že najmenšia jestvujúca častica je atóm. Tvrdili, že atóm je nedeliteľný. Toto bola chyba, lebo atóm je deliteľný na protóny, neutróny a elektróny. Tie sa dajú deliť ešte ďalej na quarky.

J.J.Thompson – Na sklonku 19.-ho storočia predstavil pudingový model atómu: Keď si predstavíme vanilkový puding s hrozienkami. Vanilka je kladná hmota a hrozienka sú elektróny náhodne umiestnené a môžu kmitať iba v určitom prietore a ro

Závislosť reakčnej rýchlosti od teploty.

Pomôcky: kadička (150 cm3), kadička (500 cm3), 2 kadičky (800 cm3 až 1000 cm3), trojnožka, sieťka s azbestom, kahan, teplomer, 3 odmerné valce, hodinky

Chemikálie:
roztok A – roztok manganistanu draselného
roztok B – roztok kyseliny šťaveľovej
roztok C – roztok kyseliny sírovej
destilovaná voda

Postup: 1. Pripravíme si dve kadičky s 50 ml roztoku C, B a destilovanej vody.
2. Do prvej kadičky pridáme 2 ml roztoku A a odmeriame čas za ktorí sa reakcia ukonč

Všetko vzniklo z energie

Až príliš blízko k alchýmii:
Vynikajúci experimentálny vedec z Nového Zelandu Ernest Rutherford, blízky priateľ Curieových, sa rozhodol, že ich pokusy s rádiom rozvinie o krok ďalej. Vypracoval dômyselný spôsob na analyzovanie toho, čo vyžaruje rádium a iné rádioaktívne prvky. Manželia Curieovi dokázali, že vzduch sa stáva elektrický vodivím, pokiaľ ním prechádza žiarenie rádia. Rutherford chcel zistiť, že či toto vyžarovanie je tokom čistej a absolutnej energie, povedzme zmiešanej s rádiom vo for

VODA - H2O

Voda H2O vyskytuje v obrovskom množstve na zemskom povrchu v hydrosfére a veľké množstvo vody sa nachádza vo forme vodnej pary aj v atmosfére. Voda je nevyhnutnou zložkou živočíšnych a rastlinných organizmov a umožňuje ich životné procesy. Je štruktúrnou súčasťou mnohých minerálov i hornín a má veľký vplyv na geologické procesy.
V chémii je voda najdôležitejším rozpúšťadlom, je nenahraditeľnou látkou v primysle, v poľnohospodárstve, v medicíne a pre život vôbec.
Prírodná voda nie he ni

Chemické pojmy - CZ -

Aktivní uhlí- má velký povrch a je schopno na něm zachycovat plyny, páry a barviva. Tento jev se nazývá adsorpce. Aktivní uhlí se používá do filtrů ochranných masek, v cukrovarech při čištění roztoku cukru, jako lék při průjmových onemocněních.

Alkalické kovy- např. lithium, sodík, draslík. Tyto kovy jsou velice nestálé, ochotně reagují se sloučeninami vzduchu. Proto se uchovávají v kapalinách, jež přístupu vzduchu zabraňují. Tvoří mnoho sloučenin důležitých pro život.


ťahák

1. Látka : skladá sa z častíc, ktoré majú urč. hmotnosť.
Sústava: súbor látok, kt. obsah. ohranič. časť priest.(homog.heter.
Fáza: homogénna časť sústavy, kt. je od častí odd.ostrým rozhraním
Čistá látka: s určit. fyz. a chem. vlastn., kt. sa ďalším čistením nemenia. (jednoduchá, zložená)
2. Zák. zach. hmotnosti: hmotnosť izol. súst. je konštantná a nezávisí od zmien, kt. sa v tejto súst. dejú.
Zák. zach. energie: energia izol. súst. je konšt. a nezávisí od zmie

Cukry a tuky majú efekt ako heroín

Cukor a tuk môžu ľudí zviazať rovnako ako heroín. Najnovšie vedecké výskumy naznačujú, že niektorí ľudia sa môžu stať závislými od produktov rýchleho občerstvenia. Ak sa dokáže pravdivosť kontroverznej teórie, vedci by vedeli vysvetliť extrémne ukazovatele obezity v západnom svete a fenomén úspechu rýchleho občerstvenia.

Počas desať rokov trvajúceho výskumu odborníci zistili, že chuť je ovládaná komplexným systémom zahŕňajúcim aj hormóny a signálne molekuly. Hormón leptín napríkla

Kvasenie

Kvasenie má veľký význam - pozitívny, niekedy však i negatívny - pre chemický a potravinársky priemysel. Kvasenie (fermentácia) je premena organických látok, hlavne sacharidov (cukrov) na menej zložité látky za prítomnosti enzýmov ako katalyzátorov. Katalyzátory sú vlastne látky, ktoré sa zúčastňujú chemickej reakcie za tvorby reaktívneho medziproduktu, pričom ovplyvňujú jej rychlosť kladne alebo záporne. Na konci chemickej reakcie katalyzátory sa regenerujú a zostávajú prakticky nezmenené.

Pod

Prírodné a umelé sladidlá

Prírodné látky sú prvé organické zlúčeniny, s ktorými sa človek pri skúmaní svojho okolia stretával. Mnohé z nich sú dostatočne stále a dobre izolovateľné zo zmesí s inými látkami, takže sa ich celý rad podarilo pripraviť v čistej forme už v prvej polovici minulého storočia.

Cukry, sacharidy sú prírodné látky mimoriadneho významu. Predstavujú základný stavebný materiál predovšetkým rastlinných buniek, slúžia ako zdroj energie i ako látky s významnými fyziologickými účinkami.


Všadeprítomný uhlík

Uhlík je nekov. Niekedy sa hovorí, že medzi prvkami má kráľovské postavenie. Toto označenie nezískal preto, že je ho v prírode najviac, ale preto, že vytvára veľké množstvo anorganických a omnoho väčšie množstvo organických zlúčenín a je základnou zložkou každého živého organizmu. Tieto zlúčeniny sa nachádzajú v litosfére, hydrosfére i atmosfére. V nerastnej ríši je uhlík viazaný najmä v uhličitanoch, z ktorých niektoré sú veľmi rozšírené, ako napr. vápenec CaCO3, magnezit MgCO3, dolomit CaCO3

ALKALOIDY

Alkaloidy sú rastlinné ale aj živočíšne, obyčajne heterocyklické dusíkové zlúčeniny zásaditého charakteru. Alkaloidy nie sú produktmi priamej hydrolýzy bielkovín, vo väčšine prípadov majú zložitú štruktúru a vyznačujú sa silnými fyziologickými účinkami. V rastlinnom, prípadne v živočíšnom organizme sa nachádzajú v hotovej forme, t.j. sú produktmi životných procesov týchto organizmov. Alkaloidy sa vyskytujú najmä v čeľadiach rastlín: zimozeleňovitých (Apocynaceae), makovitých (Papapveraceae), mo

Alkaloidy - atropín a kokaín

Táto jedovatá bylina sa používa vo farmaceutických, homeopatických a rastlinných prípravkoch na úpravu mnohých stavov od artritídy až po kŕče. V prípade nesprávneho použitia je táto rastlina nebezpečná.

Legenda hovorí, že čert dohliada na rastúcu bylinu, ktorá obsahuje jeden z najviac medicínsky používaných jedov. Duncan I., škótsky kráľ, primäl Mackbethových vojakov omámiť celú armádu darovaným likérom ochuteným ľuľkovcom, takže ich mohli povraždiť v komatóznom spánku. Latinský n

Alkohol

Účinky, Príznaky užitia, Dávkovanie

Ľuďom sa zdá, že alkohol v malých množstvách zvyšuje energiu a spôsobuje, že sa cítia čulejší a společenskejší. V skutočnosti je však jeho plyv na centrálný nervový systém tlmivý, nie stimulující. Predpokladá sa, že počiatočný stimulujúcí vplyv alkoholu vzniká tým, že inhibičné synapsie v mozgu sú tlmené trochu skôr, ako synapsie excitačné. Keďže neuróny v mozgu udržujú presnú rovnováhu mezi exitáciou a inhibíciou, vplyvom útlmu inhibičn

ARZÉN

Arsenicum - As

Arzén je ťažký kov.
Je široko zastúpený v životnom prostredí, prirodzene sa nachádza v zemskej kôre, dostáva sa do životného prostredia vo forme pesticídov, látok pre konzerváciu dreva a látok pre urýchlenie rastu hydiny a bravov.
Narozdiel od väčšiny ťažkých kovov sú organické zlúčeniny arzénu menej toxické ako anorganické.
Rastlinami je arzén prijímaný obtiažne, jeho nebezpečenstvo spočíva najmä v priamom vstupe do organizmu alebo v kontaminácii vôd.Je

Atómové jadro

Jadro atómu je zložitý útvar, utvorený z veľkého počtu rozličných mikročastíc, z ktorých najdôležitejšie sú protóny a neutróny. Protóny a neutróny sa spoločne nazývajú nukleóny. Keďže protóny sú nositeľmi kladného náboja, jadro má kladný náboj.
V elektricky neutrálnom atóme musí byť práve toľko elektrónov, ako je protónov. Počet protónov udáva dôležitú atómovú konštantu, ktorá sa nazýva protónové číslo Z. Počet nukleónov v jadre atómu udáva nukleónové číslo A.
H. G.

Atómový obal

Z planetárneho modelu pri súčasných znalostiach fyziky by vyplynulo, že obiehajúce elektróny by postupne strácali pohybovú energiu, po špirálovej dráhe by sa približovali k jadru, až by s ním nakoniec splynuli a atóm by zanikol.
Nezrovnalosti medzi Rutherfordovým modelom a výsledkami pozorovaní sa pokúsil odstrániť dánsky fyzik N.Bohr, ktorý zostavil kvantovomechanický model vodíka:
a) elektrón sa môže okolo jadra pohybovať len po určitých kruhových dráhach(energetických hladinách) s charakteris

Bárium

-lat.: baryum
-chemický prvok II. Skupiny periodickej sústavy prvkov
-patrí do podskupiny vápnika
-patrí medzi kovy alkalických zemín
-elektrónová konfigurácia atómu Xe6s2
-Z= 56, Ar= 137,33
-objavil ho C.W. Scheele roku 1 774 ako oxid barnatý BaO
-prvý raz h pripravil H. Davy roku 1 808
-v prírode sa vyskytuje v zlúčeninách s inými prvkami, najmä ako minerály
baryt BaSO4 a witherit BaCO3
-názov je odvodení od gréckeho pomenovani

Bojovníci so špinou (mydlo)

Kým sa človek odieval do kožušiny, nemal problémy s jej čistením. Zavesil odev na strom, vyprášil ho palicou, a bolo. Keď však začal tkať súkno a plátno a šiť si z nich odev, už nastali problémy ako ho zbaviť nečistoty. Najprv ho len plákal vo vode, neskôr začal špinu uvoľňovať klopaním doštičkou. Tento spôsob prania prežil všetkých vladárov. Ešte aj dnes v niektorých dedinách, kde tečie čistý potok, možno vidieť ženu, ako kvočí pri potoku a dreveným piestom vytĺka špinu z plachty, uteráka. Ale

(1/11)
>>