Funkčné deriváty karboxylových kyselín.

Funkčné deriváty karboxylových kyselín sa odvodzujú alebo náhradou vodíka kovom – soli, alebo náhradou hydroxylovej skupiny skupinou OR – estery, halogénom – halogenidy, aminoskupinou – amidy, alebo skupinou OCOR – anhydridy. Formyl H - C - acetyl
CH3 - C - benzoyl
C6H5 - C -
// // //
O O O
Funkčné deriváty karboxylových kyselín
O O O
// // //
R - C R - C R - C O
kov O – R X / Soµ ester halogenid Názvy funkčných derivátov karboxylových kyselín sa tvoria opisom z názvu karboxylových kyselín Estery: majú rozsiahle pouľitie v organickej syntéze aj ako rozpúą»adla. Na rozdiel od kyselín, z ktorých vznikajú, mnohé z nich prijemne voňajú. Preto sa uplatňujú v potravinárskom priemysle. Amidy: sú medziprodukty rozličných organických syntéz. Ich dehydratáciou vznikajú nitrily, jedovaté zluceniniy. Vo svojich molekulách majú charakteristickú skupinu – C ≡ N. Polyestery: su látky, v ktorych makromolekulách sa v pravidelnom poradí opakuje zoskupenie – CO – O - . V makromolekulách polyamidov je to zoskupenie – CO- NH -.