Pocet referatov: 60

UV pero

Studujes? Potom citaj dalej! Mas doma alebo v rodine studenta? Citaj a dozvies sa viac! Chces ist na disco a byt "in"? Potom nepreskoc tento text! Potrebujes lahko, kdekolvek na ulici overit pravost bankoviek? Tiez mozes citat doleuvedeny text! Urcite Ta napadne aj ine pouzitie ... ak ano, daj nam vediet na nas e-mail. ---------- Co je to? : Ponukame sady dvoch pier. Jedno pero obsahuje neviditelny atrament (atrament je viditelny iba pod ultrafialovym svetlom). Druhe pero obsahuje UV diodu (zdroj ultrafialoveho svetla). UV dioda je na

UV pero 2

- Túto skvelú sadu môžeme využit na taháky s fixkou napíšeme tahák a pokial nezapneme svetielko na pere tak text nie je vidno :)
- Taktiež ju môžeme využit na overenie bankoviek.
- Pri PC case tuningu.
- Na tajne dopisovanie.
- Pomocou uv pera môžete odhalit stopy po spermiách. Celá sada stojí 200 Sk (obsahuje pero + fixku s neviditelným atramentom)

V Bratislave dorucíme bezplatne. Mimo BA sa úctuje poštovné vo výške 50Sk

Pri odbere viac kusov poskytujeme zlavy!!!!

Kde je najlepšie schovať ťahák...

Ťaháky sa dajú schovať rôznou formou. Poznám niekoľko veľmi účinných a otestovaných ťahákov. Ťahák napísaný na ruke. Je dobrý, ale zvyčajne sa na ruku nedá veľa napísať. Na lavici. Ťahák na lavici je dosť účinný. Počas písomky je dobré zakryť ho papierom alebo zošitom, aby ho nebolo vidieť. Odporúčam písať ho ceruzkou a po písomke ho vygumovať.

Na nohe.

I Lipidi (biológia)

I lipidi costituiscono la principale forma di riserva energetica degli organismi, entrano nella costituzione delle membrane biologiche, svolgono importanti funzioni bioregolatrici. I lipidi alimentari rappresentano una forma di energia concentrata per il corpo umano. Un grammo di lipidi sprigiona più del doppio dell'energia rispetto alla stessa quantità di glucidi e proteine: 9 kcal ogni gr di grassi.
Esiste in realtà una certa confusione tra i "grassi" ed i "lipidi". I primi vengono id

Ovocie

Kiwi
príručná vitamínová bomba
Kiwi je skutočná lahôdka. Viete, že kiwi obsahuje toľko vitamínu C, že stačí zjesť jedno denne, aby ste mali telo napchaté vitamínmi? Kiwi je taká malá vitamínová bomba, ktorú by ste nemali nechať v obchode ležať bez povšimnutia. Môže slúžiť nielen ako plnič organizmu vitamínom C, ale (a to je dobrá správa pre všetkých, ktorí chcú schudnúť) pomocou enzýmov pomáha rýchlejšie rozkladať tuky. Takže okrem toho, že je skutočne veľmi dobré a zdravé, môž

História internetu

Už asi neexistuje človek, ktorý by o internete ani nepočul. A tý, čo o internete už počuli, tak by ich asi prekvapilo, že internet už bude oslavovať 30 rokov. Pri začiatkoch internetu bola jeho úloha úplne iná ako je teraz. Úloha internetu sa počas jeho vývoja zmenila 3 razy a pravdepodobne sa ešte zmení. Internet sponzorovali mnohé organizácie a preto vznikaly aj mnohé sieťe, ktoré sa potom pospájali do dnešného stavu. Internet sa od začiatku nevolal Internet. Jeho predchodca bol ARPANET a NSFNET, ktoré sa potom n

Operačný systém Windows NT

Zadanie:
Práca v opračnom systéme Windows NT - definícia operačného systému - ovládanie operačného systému, dôležité klávesové skratky a ich význam, Start – spustenie prgramov, Tento počítač, práca s oknami, nástroje a menu, miestna ponuka - štruktúra súborov a jej úprava (adresáre, súbory a ich vytváranie, premenovanie a rušenie) Kľúčové slová: windows, NTFS, okná, klávesové skratky Operačný systém: Operačný systém (angl. operating system) je v širšom zmysle súhrnné označenie pre techni

Anglické nepravidelné slovesá

NEURČITOK MINULÝ ČAS TRPNÝ ROD SLOVEN. VÝRAZ

abide abode abode zotrvať
alight alighted/alit alighted/alit zniesť sa
arise arose arisen vzniknúť
awake awoke awoken zobudiť (sa)

be was/were been byť
bear bore borne niesť
beat beat beaten biť, tĺcť
become became become stať sa
befall befell befallen postihnúť
beget begot begotten splodiť
begin began begun začať
behold beheld beheld zočiť, uvidieť
bend bent bent ohnúť <

Maturitné otázky z AJ

Family
Relationship between parents and their children,The family in the future + housing, small families, advantagesSmall families need not have so much money to live as bigger families.Do children need two parents? Why/ why not?


What are some of the problems for the single parent?


Are the problems greater when the children are younger or when they are older?


Should parents stay together f

Časy v AJ

Prítomný čas jednoduchý – Present Simple

Použitie:
1.k vyjadreniu zvyku (I get up at 7.30. – Vstávam o 7.30 hod).
2.k vyjadreniu skutočnosti, ktorá má trvalú platnosť alebo je platná po dlhú dobu – zvyk. (We come from Spain. – Pochádzame zo Španielska.; I live in Oxford. – Bývam v O.)Oznamovací spôsob
I live
You live
She, He, It lives in Australia.
We live
You live
They live


Bývam, býva .. v Austr

Časy - angličtina

1.PRESENT CONTIN:TO BE+…ing. I am siting now:1.Prave prebiehajuci dej,

2.vyjadrenie dohodnutej blizkej buducnosti
so sloves go come leave 3.Docastny dej we’re stayng in a park hotel(sme ubytovany docastne). 4.Postumna zmena stavu
v pritomnosti It’s getting dark. 5.caste opakovanie deja v prit s citmi r always finding fault with me PRIEBEHOVY
TVAR SLOVESA:to be -> I am beeing (why r u beeing so lazy now)

2.PRESENT SIMPLE:I GO to school.:1.Pavidelne sa opkujuci dej:Always often never seldo

Slovenská poézia medzi 2 svet.vojnami- katolícka moderna

M.Rázus:Z tichých a búrnych chvíľ – spoločn.,
b.ch.- vojna, t.ch.-osobné, spomienky
Kameň na srdci – ČSR
To je vojna – život po vojne, vojnová tematika
Ahasver-je porazený, je to zlo,básnik(Geothe,Petrarcha, Puškin)+žena
Š.Krčméry:ovpl.Hviezd.,Krasko
Keď sa sloboda rodila(ovpl.lit.modernou,Baudelaire,Verl aine-symb)
Piesne a balady – Nafraštáckom poli(protitur.t.,1848-1849)
E.B.Lukáč:ovpl.symbolistami,Kraskom-neos ymbol.
Spoveď-Dravý pocit-chcenie mi

Podniková ekonomika

Manažment ako proces – má funkčnú , inštitucionálnu podobu. Manažérske funkcie – a)plánovanie – stanovenie cieľa(vecné vymedzenie, materiálnosť, časové ohraničenie), Stanovenie prostriedkov(pracovné, materiálové, kapacitné, finančné), určenie spôsobu na dosiahnutie cieľa. b)organizovanie – organizácia, hierarchické vzťahy, stabilita, synergické efekty. c)vedenie – manažéri prvej línie, manažéri strednej línie, topmanažéri. Manažéri – univerzalisti, špecialisti. d)kontrola – Fázy:zistenie sk

Národné hospodárstvo

Merkantilizmus – prvá ucelená podoba, v ktorej sa ekonomické myslenie pokúsilo o teoretické zdôvodnenie základov trhovej ekonomiky. Vyvíjal sa od 16. do 1. &#189; 18 storočia. Predstavitelia – ľudia z hosp. praxe, Thomas Mun, J.B. Colbert – obchod a peniaze považovali v rámci hospodárstva za mimoriadne významné. Cieľ merk. politiky – bohatá hospodársky vyspelá krajina. Za zdroj bohatstva krajiny považovali Zahraničný obchod. Ten zabezpečoval príliv drahých kovov z inej krajiny – zákaz vývozu drahých kov

Bankovníctvo

Monetárna politika – peňažno - úverová politika zameraná na ovplyvňovanie množstva peňazí v obehu prostredníctvom repelácie úrokových sadzieb a stanovením podmienok úveru. Zákl. subjekt MP – centrálna banka. Ciele MP – 1)bezprostredné - dosahovanie určitého množstva peňazí v obehu pri určitej výške úrokovej miery, 2)konečné – znižovanie inflácie a zabezpečovanie stability meny. Nástroje MP – 1)priame – sú v začiatkoch MP. Je to regulácia investičnej činnosti (úver len na základe povolenia št

Právna náuka

Živnosť – sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne vo vl. mene, na vl. zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Podmienky – vek – 18 r., spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť vo vzťahu k predmetu podnikania, ďalšie náležitosti. Rozdelenie: a)ohlasovacie živnosti – je to písomné ohlásenie živn. úradu (na okresnom úrade) + doloženie potrebných dokladov. Musíme predložiť výpis z reg. trestov, a doklad o vzdelaní. Do 15- tich dní úrad musí vydať živnostenský list. Remeselné – odborná spô

Zhnutie od Novoveku

F.BACON (empirizmus): Veľká obnova vied (nedok.) – myšlienka ovládnutia prírody cestou ľuds. poznania (=moc, sila)+ praktického využívania jej vlastností, síl, procesov, zákonov; (čerpanie: antika „toľko môžeme, koľko vieme“); treba reformu – obnovu metódy skúmania – očistenie rozumu od prekážok = omylov tzv. idolov: 1.druh idolov – idoly rodu, zvádza nnás ľudské uspôsobenie (ľudský habitus), ide o hľadanie konečných príčin, prienik vôle a afektov do poznania, preceňovanie usporiadanosti atď. 2.

Psychológia

Psychológia-veda, kt. skúma duševný život vo " prejavoch, skúma psych.javy a procesy, kt. prebiehajú v hlave človeka, vznikla 19.st Wundt, zahŕňa rôzne aspekty biologické a sociálne, je založená na poznatkoch, kt. vyplývajú z výskumu, delí sa na Zákl. psych. Disciplíny(vzájomné vzťahy), Vývinová psych. (zmeny psychiky počas jeho života), Psych. Osobnosti(zameriava sa na jednotlivca), Porovnávacia, Aplikované psych.disc(učiteľs. a školská práca); psychika zahŕňa prežívanie a správanie; Pocity=odraz st

Minerály a horniny

Mechanické vlastnosti – Hustota &#962; =m/v prejav hustoty v hmotnosti minerálov ( rozdeľujem na ťažké a ľahké) Tvrdosť – odolnosť voči poškodeniu ( rozdeľujem na mäkké a tvrdé), Štiepateľnosť– oddeľovanie pravidelnej plochy, Lom – rozpadne sa na rôzne časti
Stupnica tvrdosti: 1. mastenec - poškodenie nechtom - 2. kamenná soľ, 3. kalcit – poškodenie medeným plieškom, 4.fluorid – pošk. oceľovým klincom, 5. apatit – pošk. pilníkom, 6. živec, 7. kremeň, 8. topás, 9. korunt, 10. diamant

Národné hospodárstvo

Národné hospodárstvo je súhrn všetkých individuálnych samostatných hospodárstiev, medzi ktorými existujú určité väzby a vzťahy.
Členenie:
1.odvetvová:
výrobné-poľnohosp., priemysel
nevýrobné-zdravotníctvo, školstvo, kultúra=>poskytujú určitú službu

2.sektorová:
primárny- je najvýznamnejší, lebo ho tvoria odvetvia produkujúce základné suroviny-poľnohosp., lesnistvo
sekundárny- nadvädzuje na primárny sektor,patria sem odvetvia spracovateľského pr

(1/3)
>>