Slovenská poézia medzi 2 svet.vojnami- katolícka moderna

M.Rázus:Z tichých a búrnych chvíľ – spoločn.,
b.ch.- vojna, t.ch.-osobné, spomienky
Kameň na srdci – ČSR
To je vojna – život po vojne, vojnová tematika
Ahasver-je porazený, je to zlo,básnik(Geothe,Petrarcha, Puškin)+žena
Š.Krčméry:ovpl.Hviezd.,Krasko
Keď sa sloboda rodila(ovpl.lit.modernou,Baudelaire,Verl aine-symb)
Piesne a balady – Nafraštáckom poli(protitur.t.,1848-1849)
E.B.Lukáč:ovpl.symbolistami,Kraskom-neos ymbol.
Spoveď-Dravý pocit-chcenie milovať
O láske neláskavej-Paradoxon, Vzlyk
Moloch-vojna-Molloch,Belveder-Vieden.arb itráž,Bábel
J.Smrek:Elán,vitalista
Prelom,báseň-Dnes milujem svoj deň-z Odsúdený k večitej žízni
Cválajúce dni
Božské uzly- balady- Baladan o čerešň.kvetoch
Iba oči – Oči
Básnik a žena
Poézia moja láska- autob.kniha
ZrnoHostina,Studňa- Bacardi
L.Novomeský:Nedeľa-Báseň,Nedeľa
Noc, Fiasko, Romboid
Otvorené okná – Sr poézia
Svätý za dedinou(Španielsko), Pašovanou ceruzkou, Víla Tereza
V.Beniak:Tiahnime ďalej oblaky-Oblaky
Kráľovská reťaz,Lunapark,Poštový holub, žofia, Plačúci amor
A.Žarnov:poézia biča
Stráž pri Morave,Hlas krvi, Presievač piesku – Slovenský žiaľ-migrácia
M.Haľamová:Dar- Dar,Červený mak, Smrť tvoju žijem-Snívali sa mi tvoje ruky

R.Fábry:Uťaté ruky-provokatívne,Pokazený p.stroj
Vodné hodiny hodiny piesočné-zánik ČSR,pád fašizmu,vojna
Ja je niekto iný-1.s.s.F(diabol,zvodca),2.s.s.F(putov anie)
Š.Žáry:Zvieratník-Slnečný šialenec, Navštívenka
V.Reisel:Neskutočné mesto
P.Bunčák:Neusínaj zažni slnko(snovosť)
J.Lenko:Stužková slávnosť
J.Rak:Je vypredané
J.Brezina:Nikdy sa nestretnem

R.Dilong:najsurreal.zbierka:Mladý svadobník-Hviezdam
Zakliata mladosť-Hanička,Moja krv
Mesto s ružou(Paríž)
J.Haranta:Mystérium baladické(boh,vlasť,bieda)
P.G.Hlbina:Belasé výšky, Začarovaný kruh
Moja cesta
J.Motulko:Blížence
J.Silan:Rabrík do neba – Svätojánske mušky(boh=príroda)
K.Strmeň:Testament, Preblahoslavená
M.Šprinc:Ozveny v samotách
Č:Most
t.:emigrácia,vysťahoval.,utrpenie
P.U.Oliva:Oblaky
G.Zvonický:Sejba perál,Mýtnik pred madonou