ARZÉN

Arsenicum - As

Arzén je ťažký kov.
Je široko zastúpený v životnom prostredí, prirodzene sa nachádza v zemskej kôre, dostáva sa do životného prostredia vo forme pesticídov, látok pre konzerváciu dreva a látok pre urýchlenie rastu hydiny a bravov.
Narozdiel od väčšiny ťažkých kovov sú organické zlúčeniny arzénu menej toxické ako anorganické.
Rastlinami je arzén prijímaný obtiažne, jeho nebezpečenstvo spočíva najmä v priamom vstupe do organizmu alebo v kontaminácii vôd.Je to karcinogénny a mutagénny prvok.
Charakteristika:
Kovový arzén má sivý vzhľad, je krehký a možno ho ľahko roztrieť na prášok. V minulosti bol jedom stredovekých trávičov. Názov odvodený z latinského slova arsenicum mu dal Plinius pre jeho silný a rýchly jedovatý účinok. Jeho zlúčeniny boli už známe dávno, najmä zlatožltý sírnik arzenitý, auripigment, z ktorého chcel rímsky cisár Caligula robiť zlato. Rimanky ho používali ako líčidlo a depilátor.
Čistý kovový arzén sa získava zahrievaním arzenopyritu bez prístupu vzduchu v hlinených rúrkach.
Výskyt:
V prírode sa vyskytuje vo veľa nerastoch, v ktorých sa vždy viaže na síru, napr. arzenopyrit, proustit. Arzén sa nachádza aj v prírodných arzenidoch: nikelíne, smaltíne, kobaltíne a gersdorfite. Okrem toho arzén nájdeme aj v niektorých minerálnych vodách. Aj rastliny a živočíšny organizmus obsahujú malé množstvo arzénu.
Použitie:
V lekárstve sa zlúčeninami arzénu, napr. arzénovou pastou, umŕtvujú zuby a salvarzánom sa lieči syfilis.
V prvej svetovej vojne sa arzén zneužil na prípravu bojových látok - arzínov s krycími názvami Dick, Clark, Lewisit, atď.
V niektorých krajinách, napr. v Alpách, používali horali arzenik ako povzbudzujúci prostriedok pri výstupoch na vysoké hory.
Zlúčeniny
Všetky zlúčeniny arzénu sú jedovaté, najmä oxid arzenitý nazývaný arzenik. Používa sa aj v sklárstve na čírenie skloviny a na konzervovanie kože pri vypchávní zvierat a vtákov.
Pre svoju jedovatosťsa zlúčeniy arzénu používajú na ničenie škodcov. Na tento účel je vhodný arzeničnan vápenatý, ktorý vzniká ako odpad pri výrobe olova.