James Joule

Narodil sa: 24. december 1818 Salford, blízko Manchestru
Zomrel: 11. október 1889 Salford

Obohatil fyziku vyslovením a experimentálnym overením zákona zachovania a premeny energie. Bol jedným zo zakladateľov kinetickej teórie plynov.

Jeho otec bol majiteľom pivovaru, ktorý vlastnil aj James, kde pracoval až do roku 1854. Pretože bol telesne slabý vychovávali ho až do pätnásteho roku len doma. Neskôr popri svojej práci študoval chémiu, fyziku a matematiku. bral súkromné hodiny u významného anglického chemika a fyzika Daltona v Manchestri (1835); okrem toho získal čestný doktorát práv v Dubline (1857) a za vedecké zásluhy získal členstvo v niekoľkých akadémiách vied. Otec mu zriadil vlastné laboratórium. Keď prevzal spolu s bratom vedenie pivovaru, oženil sa. Po smrti svojej manželky, ktorá predčasne zomrela (1854) žil veľmi utiahnuto. V tomto roku predal aj pivovar a venoval sa výlučne vedeckej práci. Zaoberal sa najprv konštrukciami elektromagnetických prístrojov a patrí k objaviteľom elektromagnetu. Neskôr sa venoval skúmaniu množstva tepla vznikajúceho pri prechode prúdu kovmi a elektrolytmi.
Roku 1878 odišiel na odpočinok. Zomrel 71 ročný v rodnom Salforde.

Spisy Jamesa Joula

Protokoly - 1840 - zaoberal sa skúmaním vývoja tepla vo vodiči s elektrickým prúdom.

O tepelnom efekte magnetoelektriny a mechanickej hodnote tepla - 1843 - tu publikoval výsledky svojich meraní pri demonštrácii zákona zachovania a premeny energie.

Poznámky o teple a o pružnosti tekutín - 1851 - tu publikuje výsledky bádania z molekulovej kinetickej teórie plynov

Zákon Jamesa Joula

Joulov-Lenzov zákon - Množstvo tepla vyvinuté vo vodiči, ktorým prechádza elektrický prúd za sekundu, je priamo úmerné štvorcu prúdu a elektrického odporu vodiča.

Fyzikálna jednotka Joule [J]

Je jednotka energie (práce, tepla).
Jeden Joule je práca, ktorú vykoná stála sila jedného newtona pôsobiaca na dráhe jedného metra v smere sily.