Pocet referatov: 643

Jozef Maximilián Petzval

Po stáročia sa ľudstvo usilovalo o čo najvernejšie zobrazenie seba samého a okolitého sveta. Veľký skok vpred v tomto úsilí bol priam epochálny objav v odbore fotografie. Vynález štvoršošovkového nesymetrického objektívu o veľkej svetelnosti 1:3,4 znamenal skrátenie minútových expozícií vo fotografovaní na sekundy. Navyše tento objektív dokonale kreslil aj malé zorné pole, hoci 20°. Bolo to dielo podtatranského rodáka zo Spišskej Belej, profesora dr. Jozefa Maximiliána Petzvala. Bol významným vedcom, matemat

J. V. Stalin

Pred 50 rokmi zomrel hlavný komunistický tyran, generalissimus J. V. Stalin; zostal však stalizmus. Prvky a metódy jeho zločineckého systému zapustili hlboké korene a rozšírili sa ako rakovina do takmer celého sveta. Chcem poukázať na zločiny po roku 1948, ktorých dôsledky sa sťahajú až do roku 1989, a v nemalej miere i potom.

Najmä mladšia generácia nevie nič o tom, že ak napríklad organizácia komunistickej strany označila “nepohodlné” osoby či rodiny za politicky nespoľahlivé (napríklad, keď

Ľudovít Štúr (1815 - 1856)

Vedúca osobnosť slovenského národného uvedomovania v prvej polovici 19. stor. Má hlavnú zásluhu na uzákonení spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia (napísal dielo Nárečja slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí). Založil časopis Slovenskie národnie noviny a ich literárnu prílohu Orol tatránski, do ktrorého prispievali mladí básnici a spisovatelia a kde sa zjednotili na pokrokovom národnom a sociálnom programe obrodenia slovenského národa. Politicky tento program presadzoval ako posl

Maximilián II

Vošiel do dejín ako muž bez činov. Stojí v tieni iných panovníkov. Tragédiou Maximiliána II. bolo, že bystrým duchom spoznal nebezpečenstvo svojej doby, ale nebol povolaný a schopný konať. Maximilián II. Habsburgský, najstarší syn Ferdinanda I., uhorského a českého kráľa a dediča rakúskeho vojvodstva, sa narodil v noci z 31. júla na 1. augusta 1527.

Bol to svetlovlasý veselý mladý muž, všade obľúbený, povedal o ňom benátsky vyslanec. Detstvo mal budúci cisár šťastné a mladosť búrlivú. R

M. Petzval (1807 - 1891)

Keď si ľudstvo pred desiatimi rokmi pripomínalo 150 rokov fotografie, meno Jozef Maximilián Petzval nechýbalo medzi pioniermi tohoto veľkého vynálezu. Ale v zahraničnej odbornej literatúre sa možno s ním stretnúť ako s významným rakúskym, maďarským či českým matematikom, ktorý vypočítal vysokosvetelný fotoobjektív. Tým sa vlastne začali dejiny modernej fotografie…

Za jej spolutvorcom sa vydajme do jeho rodiska na úpätí Belianských Tatier - do Spišskej Belej, kde uzrel svetlo sveta 6. januára 18

Mikuláš Koperník zastavil Slnko a pohol Zem

Postavil astronómiu na hlavu. Jeho objav o pohybe Zeme a ostatných planét mal pre ďalší vedecký vývoj kolumbovský význam. Niet preto divu, že ho mnohí s týmto veľkolepým moreplavcom radi porovnávali. Svojimi poznatkami nabúral vyše tisícročnú tradíciu vychádzajúcu z tvrdenia Ptolemaia, čo mu dogmatická cirkev dlho nevedela zabudnúť. Aj keď sa v mnohom mýlil, stal sa zakladateľom modernej astronómie. Znamenitý učenec, jeden z najväčších svojej doby, ostane navždy zapísaný zlatým písmom v dejinách vedy.

Mikuláš Štetina Bakalár

Gutenbergov vynález kníhtlače roku 1445 priam revolučne zasiahol do vzdelanostného vývinu ľudstva. Kníhtlač zmenila svet tak ako máloktorý výnález, lebo otvorila cestu ďalšiemu pokroku a kultúrnemu povzneseniu ľudstva. Victor Hugo dokonca pokladal vynájdenie kníhtlače za najväčšiu udalosť svetových dejín. S prvou historicky doloženou zmienkou o prvej tlačiarni na Slovensku v rámci Uhorska sa stretávame roku 1560 zásluhou Gála Huszára, ktorého tlačiareň v Komjaticiach súčasne (1573) aj P. Bornemisza v Šinta

Milan Rastislav Štefanik

Každoročne si 4. mája pripomíname smrť veľkej osobnosti slovenského národa, generála Dr. Milana Rastislava Štefanika, s ktorého menom sa nerozlučne spája vznik ČSR. Menej známa už je jeho vedecká činnosť - práca astronauta, ktorú prerušili udalosti 1. svetovej vojny.

V Parížskom Observatóriu
Keď v roku 1904 získal Štefanik doktorát na Karlovej univerzite v Prahe obhájením dizertačnej práce O novej hviezde v súhvezdí Casiopei z roku 1572, rozhodol sa pre prácu v jednom z najslávnejších

Milan Rastislav Štefánik ako mýtus

Pre väčšinu slovenského obyvateľstva bol Štefánik do roku 1919 takmer úplne neznámy. Jeho tragická smrť odštartovala proces mytizácie. Ujala sa ho oficiálna propaganda, poznatky o ňom šírili osvetoví pracovníci, učili sa o ňom deti v škole, každoročne sa 4. mája pripomínalo výročie jeho smrti. To všetko prispelo k tomu, že Štefánik sa veľmi rýchle ocitol v národnom panteóne ako všeobecne akceptovaný hrdina prvej veľkosti.

Už v medzivojnovom období fungoval ako posvätný symbol, čo spôsob

Náš prvý inžinier Samuel Mikovini

V prvej polovici 18. storočia sa začína na území Slovenska rozvíjať manufaktúrny priemysel a darí sa mu najmä na strednom Slovensku, kde sa v rudných baniach ťažilo zlato, striebro a farebné kovy. V tom čase už anglický hutník A Darby robil prvé úspešné tavby železa vo vysokej peci s použitím koksu. Jeho krajan T.Newcomen zostavil prvý použiteľný atmosferický parný stroj a ďalší angličan J.Kay vynašiel tkáčsky stav s rýchlobežným člnkom. Pokrok v technike sa uberal míľovými krokmi a do tohoto obdobia

Ernest Fridrich Chladny

Z histórie vieme, že naši predkovia oddávna trpeli pod vplyvom rozličných udalostí, preto viacerí ľudia dávali v emigrácii svoj um do cudzích služieb. Jedného vyhnala bieda, druhého morová epidémia či politika, tretieho inkvizícia… Juraja Chladného, evanjelického kňaza v Kremnických Baniach, vyhnala roku 1673 do Hornej Lužice protireformácia. Rodák od Trenčína bol vzdelaným teológom, o roka 1860 žil v Hauswalde a napísal niekoľko rozpráv prírodovedného i cirkevného charakteru. Jeho Fyzikálnu rozpravu o ko

Ján Andrej Segner (1704 - 1777)

Na Michalskej ulici č. 7 v Bratislave stojí pod starodávnou vežou renesančný dom, tzv. Segnerová kúria. Tu sa 9. októbra 1704 narodil v rodine bohatého mešťana-exulanta Jahann Andreas Segner. Jeho predkovia sa sem prisťahovali zo Štajerska v 16. storočí na úteku pred protireformáciou. Už na gymnáziu, kde bol jeho profesorom aj polyhistor Matej Bel, prejavil talent na lekárstvo a fyziku. Preto sa v roku 1725 zapísala na štúdium medicíny na univerzite v Jene, kde navštevoval aj prednášky z fyziky. Potom pôsobil ako le

Rudolf II.

Narodil sa do purpuru, ale viac ako vládnutie miloval umenie, vedu a ženy. Zdedil rozbité mocnárstvo, ale o jeho problémy sa príliš nezaujímal. Celý život viedol boj s vlastnou rodinou - klanom Habsburgovcov. Urobil množstvo chýb, na ktoré čakal nenávidený mladší brat, a nakoniec prišiel o trón. Cisár Rudolf II. sa narodil pred štyristopäťdesiatimi rokmi.

Rozdvojená výchova - tolerantná vo Viedni a bigotná na dvore strýka, španielskeho kráľa Filipa II. - spôsobila, že Rudolf sa celý život ako os

František Adam Kollár

,,O ľude, čo za našej pamäti obýva Uhorsko, treba najmä toto vedieť: v hlavných mestách a v rušnejších mestečkách bývajú predovšetkým Maďari, Nemci a Slovania: na tieto národy a na Valachov (Rumunov) rozdeľuje sa celé kráľovstvo. Ale slovenské národy, rozdelené na Slovákov, Poliakov, Čechov, Moravanov, Chorvátov, Dalmatíncov, Slovincov, Srbov zapĺňajú najväčšiu časť kráľovstva natoľko, že sa zdá, akoby táto časť Európy brala na seba znova tú podobu, akú mala pred príchodom Maďarov (…). Toto

Štefan Banic - vynálezca padáka

Dnes už každý človek vie, čo je to padák a na čo sa používa. Málokto však vie, že jeho vynálezcom bol Slovák Štefan Banič, ktorý sa narodil v roku 1871 v Smoleniciach, neďaleko Trnavy. Pochádzal z chudobnej rodiny a ako dospelý musel si ísť hľadať prácu za more do Ameriky. Zamestnal sa v uhoľných baniach, neskôr sa usadil v meste Greenville, štát Pensylvánia, USA.

Keď sa raz vracal domov z práce, uvidel horiace lietadlo rútiace sa k zemi. S hrôzou si uvedomil, že pilot nemal možnosť zachráni

Štiavnický konštruktér Karol Hell

Keď sa v roku 1693 usadil Metej Kornel Hell v Banskej Štiavnici, mal štyridsať rokov. Pochádzal pravdepodobne z Moravy, bol dvakrát ženatý, podľa niektorých prameňov dokonca štyrikrát… Nemožno sa teda ani veľmi čudovať, že mal 23 detí… Dvaja chlapci z nich: Jozef a Maximilián - sa napokon preslávili v šírom svete. Ale aj ich otec bol ako “mohutný plodný strom…” Tak ho charakterizoval Jozef Horák v životopisnom románe Strieborné hlbiny. Matej Kornel najprv pôsobil v Štiavnici pri odvodňovaní baní, nesk

Svätý Ján Mária Vianney

Francúzska revolúcia narobila veľa škody. Boh však neodtiahol ruku od národa, ktorý si premnohými zločinmi a rúhaniami zvolával na seba jeho hnev. Prišla nová Jar a do kolísky sedliackeho domu v Dardilly vložila matka dieťa. Po dvoch dievčatách a jednom chlapcovi Boh daroval 8. mája 1786 Matúšovi Vianneyovi syna, ktorý mal znova rozžať v celej krajine svetlo. Jeho meno bolo Ján a pretože ho nábožná matka ešte pred narodením zasvätila Panne Márii - nebeskej Matke, dostal pri krste aj druhé meno - Mária.


Vaserely, otec obrazu v pohybe

Pohyb a vírenie línií. Victor Vasarely (1908 - 1997) začiatkom päťdesiatych rokov rozhýbal obraz spôsobom, ktorý bol dovtedy nevídaný. Jeho obrazy sú priamo inšpirované matematikou - vznikli deformovaním čiar a plôch. A jeho výber farieb podčiarkoval dojem, že sa dívate na priestor, nie plochu. Vasarely elegantne vtiahol diváka do svojich hier a ten sa ochotne stal umelcovým spoluhráčom. Ani na chvíľu nenechal diváka oddýchnuť si, neustále ho vyzýval na spoločné pôsobenie, bol to vrchol optického umenia.

Aurel Stodola (1859 - 1942)

“Keď pisateľ týchto riadkov ako novomenovaný docent zürišskej univerzity prednášal o teoretickej fyzike, zjavila sa odrazu v auditóriu - na pisateľovú radosť, ale aj pochopiteľné obavy - pozoruhodná Stodolová postava. Stodola chcel sledovať novší vývoj v tomto odbore, a to jednak z číreho záujmu o poznanie, a jednak preto, aby spoznané mohol zhodnotiť tvorivou prácou (…)”

Tieto slová napísal Albert Einstein (1879 - 1955) v zdravici k sedemdesiatke Aurela Stodolu. V tom čase (1929) ukončil náš

Wolfgang Kempelen (1734 - 1804)

Na rohu Dunajskej a Klemensovej (predtým Kempelenovej) ulice ja v rekonštrukcii meštianský dom, v ktorom v druhej polovici 18. storočie žil a tvoril najznámejší Bratislavčan na svete. Novinár a geograf J. T. Windisch napísal o ňom v nemčine spis Listy o šachistovi p. Kempelena (BA 1783), V dvadsiatych rokoch Francúzi nakrútili o ňom film Šach cárovnej, slávny Edgar Allan Poe zaradil pred 150 rokmi do svojej zbierky poviedok Jama a kyvadlo Von Kempelen a jeho objav, maďarský spisovateľ R. Szalatnai napísal knihu Čarodej

(2/33)
>>