2. sv. vojna - ťahák

30.1.1933 – Hitler ríšsky kancalár
1933 – nový organizačný pakt malej dohody
1934 – ZSSR vstúpilo do spoločnosti národov
1935 – branná povinosť v Nemecku
1935 – vo voľbáh na Slovensku získala Sudetonemecká strana 15%
1935 – Taliansko napadlo Etiópiu
1936 – obsadil časť porínia
12.marca 1938 – anšlus Rakúska
1938 – Mníchovský diktát –Ransimenová misia –Vyhlásenie SR
23.8.1939 – pakt medz ZSSR a Nemeckom o neútočení – Hitler a Stalin
1.9.1939 – začiatok II. Svetovej vojny
3.9.1939 – mobilizácia V. Británie a Francúzka vypovedanie vojny, + čudná vojna
30.11.1939 – ZSSR útočilo na Fínsko
22.6.1941 – útok na ZSSR podľa plánu Barbarossa
14.8.1941 – spojenectvo USA a V. Británie – ACH – atlantická charta
24.9.1941 – pristúpenie ZSSR k atlantickej charte
september 1941 – blokáda Leningradu
19.9.1941 – dobitie Kyjeva
7.12.1941 – Japonci zničili Pearl Harbor – vstup USA do vojny, vznik 2 frontu na západe
máj 1942 – Nemci prechádzajú do útoku, Charkov na Krime porazený – úspech Nemecka
júl 1942 – január 1943 – boje o Stalingrad (volgograd), porážka Nemecka
7.3.1943 – bitka pri Slavkove
rok 1943 – ťažke poražky Nemecka + Talianska v severnej Afrike
5.7.1943 – ofenzíva Nemecka pri Kursku, neúspech
6.11.1943 – oslobodenie Kyjeva
júl 1943 – Mussoliny – zatknutý
13.10.1943 – taliansko vypovedalo vojnu Nemecku
november 1943 – stretnutie predstaviteľov USA, V. Británie a ZSSR v Teheráne
12.12.1943 – podpísal Beneš zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci s ZSSR
maj 1944 – 2 front vo Francúzku
20.júla 1944 – atentát na Hitlera – nepodarený
6.júna 1944 – vylodenie v Normandii
6.októbra 1944 – oslobodenie Dukly
4.- 11. februára 1945 – ďalšie stretnutie USA, VB, ZSSR – veľká trojka, v Jalte
30.4.1945 – Hitler spáchal samovraždu
17.júla 1945 – posledná schôdzka veľkej trojky
6.8.1945 – zhodenie atómovej bomby na Hirošimu
9.8.1945 – na Nagasaki
2.9.1945 – koniec II.svetovej vojny
14.3.39 – vznik sr
23.3.39– maďari zaútočili na sr, malá vojna. 37.3.39 – koniec
1943 – vznik slov nar. Rady
29.8.44– vypuklo povstanie, 2 varianty
21.9.44– oslobodená prvá obec – kalinov, 6.10.44 boje na dukle
1.9.44– snr prijala deklaráciu rovnosť s čechmi,
18.10.44 – ofenzíva nemcov,
27.10.44 – pád ban.Byst.r.45-18.1 vranov, 19.1 košice,
25.3 b. bystrica, 4.4. bratislava