Levanta

Osudom Levanty bolo byť dobývaná a znamenalo to neustále striehnuť z ktorejže strany príde útok tentoraz. Približne v období r. 2000 pr. n. l. bola Levanská ríša rozdelená medzi množstvo prekvitajúcich mestských štátov. Keďže sa tie nedokázali názorovo zjednotiť muslei čeliť rozpínavej politike od susedov - Egypta, Mitanni či Chatti.V tomto období bola Levanta krajinou mnohých miest a čoraz častejšie čelila útokom a s tým súvisiacimi obliehaniami od "susedov". Do hry vstúpil nový typ bojového voza, obliehacie zariadenia, balisty či baranidlá. V tomto čase Levanťania síce upravili hradby a terén okolo nich, to ale rozpínavé tendencie zastavilo len na krátky čas.

Levanťania boli vysoko zdatní obchodníci a námorníci, podobne ako Kréťania. Z miest vieme napr. o Ugarite. V priebehu 12. storočia pr. n. l. podľahla krajina nájazdom tzv. "morských národov", podobným problémo čelili aj v Chatti a Egypte, len s lepším výsledkom. Levantu stáli tieto nájazdy existenciu.