Pocet referatov: 788

Perzia

Perzská ríša Achaimenovcov vznikla približne v 6. st. pr. n. l. Osvojili si babylonskú kultúru, používal staré klinové písmo upravené na 36 hlások (podľa fénického). Panovník Darájavauš I. (Dáreios) zaujímavými nápismi vyzdobil mestá Súsy a Persepolis. Nádherné skalné reliéfy nájdeme v oblasti Bahistúnu a Nakše Rustame. Z ďalších miest spomeňme Kandahár, Sardy a napr. aj Baktru. Obyvatelia Perzie boli zaťažovaní nemilosrdnými daňami potrebnými na udržiavanie chodu ríše. Perzia bola kozmopolitná, č

Rím - Rímska ríša

Bez väčšej nadsázky sa v prípade Ríma dá povedať ... "za to čo máme vďačíme starým Etruskom". Rím vznikol z niekoľkých malých dedín. Práve Etruskovia totiž majú zásluhu na tom, že osídlennie na rímskych pahorkoch získalo mestský charakter. Boli to práve oni, ktorí v 7. storočí pr. n. l. rozpoznali dôležitosť polohy Ríma pri prode cez rieku Tiberias a keďže tadiaľ prechádzalo spojenie medzi etruskými mestami Toscana a Kampánia podriadili si oblasť kontrole a v Ríme uplatnili svoje bohaté sk

Poľnohospodárstvo starovekého Egypta

Už v Neolite sa údolie Nílu vyznačovalo vynikajúcim klimatickými podmienkami a to do takej miery, že sa v ňom usadili nomádi ako farmári spolu s dobytkom, sadili ľan a domestifikovali dobytok, somáre, ovce a husy.Život do značnej miery ovplyvňoval Níl. Civilný kalendár delil rok podľa záplav na obdobie pred nimi, počas nich a po nich. Život v krajine sa riadil podľa rytmu záplav. Po kulminácii záplav nastal čas na výsadbu, to bolo cca v strede októbra a začiatkom novembra. Hlavnou úrodou bola dvoj(klasová)radová

Medicína & Lekárstvo - Egypt

V miestnosti panovalo príjemné šero a nedoliehali tam žiadne zvuky zvonka. Počuť bolo iba prerývaný dych chorého človeka. Lekár sa pýtal, chorý odpovedal, načo lekár vyšetril tlkot srdca, pulz a keď sa napriamil povedal: "Choroba, ktorú poznám a budem liečiť...".

Formulácia ktorou sa začínal boj s chorobou či zranením pacienta. Svet bol dlho presvedčený, že medicínu a lekárstvo "vynašli" Gréci a ich boh Asklepios. Lenže prvý kto postavil túto teóriu na hlavu bol práve Grék

MASTABA

Robotníkom pracujúcim na odkrývaní hrobiek významných hodnostárov hrobka pripomínala výzorom lavicu a lavica má v arabčine názov MASTABA. Pomenovanie sa ujalo a egyptológovia ho dokonca prevzali do terminológie.

Z pôvodného kultového výklenku vo východe priečelia kde bola umiestnené stéla s pohrebnou formulou, meno a titulatúrou zosnulého sa postupne vyvinul súbor miestností situovaných skôr do vnútra stavby.
Mastabu tvorilo niekoľko tehlových komôr (uprostred s pohrebnou komorou), vo vykopan

Sny & snáre

Okrem neotrasiteľnej viery v život po živote verili starovekí Egypťania aj moc snov. Sen a jeho význam podľa nich mohli významne ovplyvniť ich život. Zbierky textov spojených so snami a ich významom, dnes označované ako snáre, preto predstavovali významný prostriedok na predvídanie budúcnosti. Snáre obsahujú opis možných priebehov sna a to čo sa stane človeku, ktorému sa daný sen prisnil (resp. ako to ovplyvní jeho život). Nie každý staroveký Egypťan vedel čítať a písať je reálny predpoklad, že snáre nep

Príslovia a porekadlá klenotu Nílu

Dalo by sa povedať, že príslovia a porekadlá prišli na svet spolu s človekom. Svoje dojmy alebo rady pretavili ľudia v priebehu vekov do stručných odkazov nielen pre seba ale aj pre tých čo prídu po nich. A keď sa už tak okrídlene hovorí, že všetko (alebo skoro všetko) tu už raz bolo platí to aj o týchto ponaučeniach. Poznali ich už v starovekom Egypte, kde boli chápané ako učenie pre pochopenie vesmíru. Egypťania staroveku si ich spočiatku odovzdávali ústne, neskôr keď sa dalo spisovali ich na papyrus či tesa

Výmysly a omyly o pyramídach

Odkedy z nich ľudstvo začalo odkrývať prvé nánosy prachu pod ktorými pyramídy dlhé stáročia snívali svoj večný sen začali sa objavovať rôzne "zaručene pravé" informácie ako to s nimi bolo. Niektorí "podnikavci" na tému pyramídy dokonca vydali rôzne učene sa tváriace spisy v ktorých vykladali svoje teórie oblečené do kabátika seróznosti, iní dokonca usporiadavali prednášky. Mnohé "teórie" našli svojich priaznivcov (obzvlášť sa darilo tej mimozemskej), iné zasa upadli do hlb

Zločin a trest v starovekom Egypte

Život starovekého Egypťana bol popretkávaný mnohými niťami. Okrem tých priaznivých, ako radosť, šťastie a spokojnosť sa ním vinuli aj zloba, smútok, žiaľ či nenávisť. Dobro a zlo sa každú minútu dňa stretávali v odvekom boji o pomyselné víťazstvo. Raz sa misky váh priklonily na stranu dobra, raz zasa na opačnú ... Starovekí Egypťania ale verili, že spravodlivým konaním a dodržiavaním Maat sa vyhnú chaosu a hnevu bohov.Keď v krajine vládla Maat a bohovia boli spokojní bolo v

Údolie kráľov

Úradný názov tohto pohrebiska znel v staroegyptštine Tasechetaat, čo v preklade znamenalo "Veľké a majestátne pohrebisko miliónov rokov faraóna, života, sily a zdravia v západných Tébach (Vesete)". Arabi mu dali meno Bibán el-Mulúk, J. F. Champollion zasa Údolie kráľov a to je názov pod ktorým ho pozná väčšina ľudí. Nad Údolím kráľov sa týči zaujímavý horský útvar "Thébsky štít", ktorý domorodci nazývajú aj el-Kurn, Roh. El-Kurn totiž svojím tvarom pripomína pyramídu čo je vo v

30-ročná vojna

Posledná Európska náboženská vojna, zasahujúca 1618-1648 celú strednú, západnú a juhozápadnú Európu. Je rozdeľovaná na 5 konfliktov: českú vojnu, faltskú vojnu, dánsku vojnu, švédsku vojnu a švédsko-francúzsku vojnu. Bola ukončená 24.10.1648 uzavretím vestfaltským mierom, avšak konflikt medzi Francúzskom a Španielskom pokračoval až do pyrenejského mieru 1659. Od roku 1635 prestala byť tridsaťročná vojna náboženským konfliktom; francúzskym vstupom došlo k premiestneniu koalícii bez ohľadu na konfesie.

Dalimilova kronika

Kronika obsahuje 106 kapitol, které po počátečním vylíčení stavby babylónské věže, zmatení jazyků a rozchodu lidí do různých částí světa podává dějiny Čech od osídlení našeho území praotcem Čechem až po období vlády Jana Lucemburského do r. 1314. V úvodu autor vypočítává a hodnotí kroniky, které mu sloužily jako zdroj jeho práce. Nejvýše hodnotí prastarou kroniku z Boleslavi", z které nejvíce čerpal. Šlo zřejmě o dnes neznámý opis Kosmovy kroniky, z níž přejal mnoho informací a pov

Austrália sa narodila s prvým dieťaťom prisťahovalcov

Z Portsmouthu sa vyplavilo 11 lodí, na ktorých bolo 759 trestancov, 250 námorníkov, velenie a deti. Prežili ťažkú cestu a založili novú krajinu. Kapitán Arthur Phillip osídlil územie v Sydney Cove zvanej Port Jackson, vztýčil britskú vlajku na mieste, kde dnes stojí Opera House, a stal sa prvým austrálskym guvernérom. Oficiálne sa však osídlenie Austrálie počíta až od momentu, keď sa tam seržantovi Thomasovi Whittlovi narodilo prvé biele dieťa. Stalo sa to 26. januára 1788 - pred 225 rokmi. Presne toľko má dnes

Brahms nemal rád bombastické zvuky, miloval disciplínu

Narodil sa do éry romantizmu, no výbojom svojich rovesníkov sa obrátil chrbtom a držal sa tradičných hudobných foriem a žánrov. Bol založením konzervatívny človek, nie však spiatočník. Jeho tvorba aj vďaka tomu dodnes zostala stabilnou súčasťou koncertného repertoáru. Nemecký skladateľ a hudobník Johannes Brahms sa narodil asi pre stoosemdesiatimi rokmi, 7. mája 1833.

„Umenie je dlhé a život krátky,“ povedal o Brahmsových symfóniách jeden kritik. Kým jeho meno však dnes pozná len hŕstka hud

Braillové písmo

Dôležitým výdobytkom techniky je tlač pre nevidiacich Braillovým písmom. Vo Francúzsku ju používali už koncom 18. storočia, v niekdajšom Rusku v minulom storočí a v Čechách od roku 1917. Na Slovensku sa týmto písmom začína tlačiť až v roku 1948.

Prvá knižnica pre nevidiacich a slabozrakých vznikla roku 1955 v Báhoni. Až záznamová technika umožňuje koncom päťdesiatych rokov vybudovať prvé oddelenie zvukových štúdií, kde sa začínajú nahrávať prvé zvukové knižky. Prvými zvukovými kni

Chronológia vynálezov 20. storočia

Prvý fotoaparát, hamburgery, elektrický vysávač s filtrovým vreckom, elektrický hriankovač, dlhohrajúca platňa ako aj ďalšie užitočné, prípadne i neužitočné predmety v 20. storočí. Prinášame chronológiu vynálezov, ktoré ľudstvo v súčasnosti používa v každodennom živote:

1. desaťročie (1900-1909):
* Firma Eastman
* vyrobila prvý fotoaparát Kodak s vymeniteľným filmom.

Na amerických uliciach a v bufetoch začali predávať hamburgery - dva krajce hriankového chleba

Čo je impresionizmus?

Odpoveď nájdeme v najcharakteristickejších dielach zakladateľa tohto umeleckého smeru Claude Moneta.
V roku 1872 vytvára v prístave Le Havre obraz, ktorý pomenoval Impression, soleil levant (Dojem, východ slnka). Obraz vzniká zo silného zážitku maliara, ktorý sediac v loďke na mori pozoruje rýchle sa meniacu rannú scenériu vychádzajúceho slnka.

Vo Ville-d´Avray vytvoril v roku 1867 plátno veľkého formátu 255 x 255 cm Ženy v záhrade. Monet, aby mohol bez ťažkostí maľovať i v horných častiac

Čo stvorilo počítačovú sieť?

Technika by sa nikdy nedostala tak ďaleko bez ľudskej túžby po vzrušení a telesných radovánkach. Pornografia pomohla internetu k víťazoslávnemu ťaženiu a súčasne s ním sa začala druhá sexuálna revolúcia.

Vo výpočtových strediskách povojnového obdobia boli najviac obávané ženy v nylonových pančuchách. Pri chôdzi sa pančuchy totiž nabíjali statickou elektrinou, a tak rušili prácu počítačov. Päťdesiate a šesťdesiate roky boli obdobím prvých pripojených tlačiarní a obrovských počíta

ll. svetová vojna

1.9.1939 - prepadnutie Poľska, útok na pevnosť Westerplatte v Gdansku, prepadnutie Nemec. rozhlasu v Gliviciach - fingovaný útok. Francúzsko a Anglicko vypovedalo 3. Septembra vojnu Nemecku = čudná (podivná) vojna.

28.9.1939 vznikla sovietsko-nemecká zmluva podľa nej mohol Stalin voľne nakladať s Fínskom, pobaltskými štátmi a bezarábiou. Výsledok - okupácia týchto krajín a keď Fínsko odmieta výmenu územia vyhlásili v novembri napadnutie tejto krajiny, ZSSR je vylúčený zo Spoločnosti národov.


Grécke divadlo

Ľudia po celé stáročia s obľubou navštevovali divadlo a pozerali sa na hry. Prvé divadlá vybudovali Gréci asi pred 2500 rokmi. Boli dokonale zvládnuté po architektonickej i akustickej stránke, preto herci nepotrebovali mikrofóny, lebo zvuk sa niesol do celého hľadiska. Až do 17. storočia sa väčšina hier hrala pod šírym nebom. Ale v 50-tych rokoch 17. stor. Jednoduché scény nahradili zložitejšie dekorácie, ktoré museli byť umiestnené pod strechou, a tak sa rozšírili kryté divadlá. Aj umelé osvetlenie malo vplyv

(2/40)
>>