Španielsko

Rozloha: 504 782 km2

Poloha: 36° - 43°45´severnej šírky

4°25´- 9°20´západnej dĺžky

Španielsko sa rozkladá na Pyrenejskom polostrove, zaberá jeho väčšinu. K Španielsku tiež patria územia mimo európskeho kontinentu a to: súostrovie Baleáry ležiace v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy ležiace v Atlantickom oceáne a mestá Ceuta, Melilla na severomarockom pobreží v Afrike. Na severovýchode Španielsko hraničí s Francúzskom a Andorrou na západe s Portugalskom, zvyšok hranice je pobrežie Stredozemného mora na juhu a juhovýchode a pobrežie Atlantického oceánu na severe. Od Afriky ho oddeľuje Gibraltarský prieliv, vzdialenosť od Afrického kontinentu je 13 km.

Počet obyvateľov: 39 417 220

Hustota osídlenia: 77 obyv./km2

Hlavné mesto: Madrid, 4 947 555 obyvateľov. Mesto Madrid je hlavné mesto s dôležitou obchodnou a dopravnou križovatkou. Je preslávené výstavnými palácmi, chrámami, umeleckými zbierkami (galéria Prado), múzeami, divadlami v jeho blízkosti sa nachádza aj kráľovský palác El Escorial s hrobkami španielskych kráľov.

Úradný jazyk: Španielčina

Dovoz: Ropné výrobky, stroje, stavebné drevo, bavlna a vlna, káva a kakao, potravinárske výrobky, autá a traktory, hnojivá.

Vývoz: Autá, ovocie a zelenina, obuv, textil, olivový olej.

Štátne zriadenie: Parlamentná monarchia

Povrch: Vnútrozemie vypĺňa suchá náhorná plošina Meseta, ktorú Kastílske vrchy rozdeľujú na dve časti, z nich najmä južná časť La Mancha je veľmi suchá takmer ako polopúšť. Na juhu ohraničuje Mesetu pohorie Sierra Morena, pri severnom pobreží sa nachádzajú Kantábrijské vrchy. Na východe sa od severu na juh pozdľž rieky Ebro ťahajú Iberské vrchy. Celkom na juhu leží pohorie Sierra Nevada a jeho vrch Mulhacén je zároveň najvyšším vrchom Španielska. Od Francúzska a Andorry, a tým aj od ostatnej Európy, oddeľujú krajinu ťažko prístupné Pyreneje. Nížin je tu veľmi málo, iba medzi Sierrou Nevadou a Sierrou Morenou sa rozprestiera najúrodnejšia časť krajiny Andalúzska nížina, ktorou preteká rieka Guadalquivir. Rieka Ebro sprevádza Aragónsku kotlinu. Časť stredomorského pobrežia lemuje úzka, úrodná a husto obývaná nížina (huerta). Rieky tečú zväčša od východu na západ a vlievajú sa do Atlantického oceánu, sú to: Miňo, Duero, Tajo, Guadiana. Do stredozemného mora ústi Ebro s mnohými prudkými prítokmi. Z Pyrenejí do Atlantického oceánu vteká čiastočne splavná rieka Guadalquivir. Horské rieky sú nesplavné, ale vhodné na stavbu priehrad a elektrární.

Podnebie: Celé vnútrozemie má kontinentálne podnebie s veľkými teplotnými rozdielmi medzi letom a zimou. Vodných zrážok spadne po celý rok veľmi málo, takže celú Mesetu pokrýva step so suchomilnou trávou, halfou a kríkmi. Lesov sa tu vyskytuje málo, iba v dolinách Pyrenejí a na svahoch Kastílskych vrchov rastú listnaté a borovicové lesy. Najteplejšia oblasť v Španielsku a súčasne aj v celej Európe je juhozápad krajiny, kde v meste Sevilla namerali doteraz najvyššiu teplotu v histórii starého kontinentu 51°C.

Nerastné bohatstvo a energetika: Španielsko má malé zásoby väčšieho množstva rôznych surovín. Na severe v Kantábrijských vrchoch sa ťaží uhlie a veľmi kvalitná železná ruda. V pohoriach Sierra Nevada a Sierra Morena sa vyskytujú malé ložiská kovových rúd, prevažne medi, olova a zinku. Vďaka ťažbe ortuti je Španielsko druhým najväčším svetovým vývozcom tohto kovu. 43% elektriny sa vyrába v tepelných elektrárňach, ktoré používajú dovážané palivá. 41% elektrickej energie vyrábajú vodné elektrárne v Pyrenejách a 16% elektriny sa vyrába v jadrových elektrárňach.

Poľnohospodárstvo: V Španielskom poľnohospodárstve a lesníctve je zamestnaných 11% pracujúcich. Vyniká hlavne chov dobytka a rybolov. Z poľnohospodárskej pôdy sa obrába 35%, lúky a pasienky tvoria 35% a ovocné sady tvoria 1%. Väčšinu pôdy vlastní šľachta a cirkev. Na obrábanej pôde sa pestuje pšenica, jačmeň, kukurica, olivy, vinič, južné ovocie, tabak, paradajky, zemiaky, na Kanárskych ostrovoch banány pri Elche rastie jediný háj palmy datľovej v Európe. Z rastliny esparto sa pletú koberce a klobúky. V živočíšnej výrobe prevláda hlavne chov oviec (23,8 mil. kusov), hovädzieho dobytka (5 mil. kusov), ošípaných (18,1 mil. kusov), chov mulíc, somárov, koní.

Doprava: Španielsko nemá hustú dopravnú sieť ale zato je veľmi dobre vybudovaná. Je tu 332 000 km ciest a 14 500 km železničných tratí. Železničné trate sú rôznej šírky a asi polovica je elektrifikovaná. Španielsko ako prímorský štát má dobrú lodnú dopravu. Najdôležitejšie prístavy: Barcelona, Valencia, Bilbao, Cadiz, Vigo. Významná je aj letecká doprava, známe medzinárodné letecké spoločnosti: Iberia Airline, Spanish Air.

Priemysel: Významnú časť priemyslu tvorí spracovanie nerastných surovín - výroba ocele, strojársky priemysel - výroba lodí, výroba motorových vozidiel (Seat), chemický priemysel - spracúva nerastné suroviny, výroba chemikálií, potravinársky priemysel - spracovanie produktov mora (konzervársky priemysel - tuniaky, sardinky, chobotnice), výroba olivového oleja a vína, textilný priemysel. V najpriemyselnejšom meste Barcelona sa okrem textilného priemyslu nachádza aj strojársky, elektrotechnický, lodenice a cementárne. Lode sa vyrábajú aj v Cádize a v Bilbau. V službách a cestovnom ruchu je zamestnaných 59% pracujúcich.

Turistický ruch: Je značne rozvinutý. Najnavštevovanejšie sú najmä Baleáry a Kanárske ostrovy zväčša zahraničnými hosťami. Na týchto ostrovoch je hustá sieť hotelov a rekreačných zariadení. Na kontinente patria medzi najnavštevovanejšie zámky zo 14. a 15. storočia, ktoré sú súhrne označované termínom Alcázar.