Portugalsko

Rozloha: 91 389 km2
Počet obyvateľov: 10 000 000
Hustota osídlenia: 112 obyv./ km2
Úradný jazyk: Portugalčina
Dovoz: Stroje, chemikálie, automobily, železo a oceľ, bavlna, diamanty, obilniny, mäso, surová ropa
Vývoz: Odevy, textil, stroje, víno, ropné produkty, rybie konzervy, korok a buničina
Štátne zriadenie: Republika
Hlavné mesto: Lisabon, 2 128 000 obyvateľov. Lisabon bol vybudovaný na siedmich kopcoch severne od ústia rieky Tejo, 14 km od Atlantického oceánu, a má chránený prístav, preto leží na severnom brehu rieky Douro a víno vyrábané z tunajšej révy nesie rovnaké meno.
Poloha: 36°58´- 42°12´severnej šírky
6°11´- 9°29´západnej dĺžky
Portugalsko je súčasťou Južnej Európy a nachádza sa na Pyrenejskom polostrove spolu so Španielskom. Celú južnú a západnú hranicu obmýva Atlantický oceán.
Povrch: Najvyššie položená oblasť Portugalska je severovýchod, kde sú hory a náhorné plošiny rozbrázdené hlbokými a úzkymi riečnymi údoliami, ako je údolie rieky Douro a jej prítokov. Najvyšší horský vrchol Estrela leží v pohorí Serra da Estrela, severne od rieky Tejo, a je 1 993 m vysoký. Smerom na juh od Lisabonu tvoria krajinu prevážne nížiny a široké riečne údolia. Najrozsiahlejšou nížinou je planina Alentejo predelená riekou Sado.
Podnebie: Vplyv Atlantického oceánu na podnebie je veľmi dôležitý, ale zemepisná šírka radí Portugalsko medzi štáty so stredomorským podnebím. Zima je veľmi vlhká. V meste Porto na severe dosahuje priemerná teplota v januári hodnoty +9°C a v júli +20°C, množstvo zrážok sa pohybuje okolo 1 100 mm ročne. Mesto Faro na južnom pobreží má priemernú teplotu +12°C a v júli +24°C. Spadne tu v priemere 450 mm zrážok ročne.
Poľnohospodárstvo: Portugalsko má veľmi rozvinuté poľnohospodárstvo, ale aj tak nie je v produkcii potravín sebestačné. Farmy na severe sú malé, často obhospodarujú pôdu o rozmeroch menších než 2 hektáre. V oblasti planiny Alentejo sú farmy väčšie. Typické stredomorské plodiny, ako sú olivy, figy, vinná réva, mandle, citróny, pomaranče a mandarínky sa pestujú v oblasti Algarve a Baixo Alentejo na juhu zeme. Na severe sa pestuje prevažne vinná réva a olivy. Olivy sa používajú hlavne na výrobu olivového oleju, ktorý je dôležitý pri konzervácii rýb. Lesy pokrývajú okolo 20% celkovej rozlohy. Ročne sa vyťaží okolo 110 000 ton korkového dubu. Lovia sa prevažne sardinky (ročne cez 100 000 ton), väčšie množstvo sa vyváža do zahraničia. Dôležitý je lov tuniakov a tresiek.
Priemysel: Portugalsko je len mierne industrializované. Väčšina tradičného priemyslu je založená na poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove, výrobe korku, papiera, vína, olivového oleju a sardiniek. Priemysel spracovanie železa, strojárenstva a spotrebný priemysel patrí medzi mladšie odvetvia, rozvinuté iba nedávno. V Lisabone a Porte sú oceliarne, zastúpený je tu tiež aj strojárenský a chemický priemysel. Lisabon a Azmbuja sú centrá výroby motorových vozidiel. Vďaka turistike sa v posledných rokoch rozvinula i výroba obuvi a suvenírov.
Mestá: Hlavným centrom obchodu s vínom je Vila Nova do Gaia.
Doprava: Železničný sieť je dlhá 3 588 km a je tu 52 000 km ciest, ale len 18 878 km z nich je štátnych. Lisabon a Leixoes sú hlavnými prístavmi. Medzinárodné letiská sú v Lisabone, Porte a Faro.
Nerastné suroviny a energetika: Malé množstvo uhlia sa ťaží blízko Portu, ale väčšina potrebných palív sa dováža. je tu niekoľko nálezísk železnej rudy s obmedzenou ťažbou. V malých množstvách sa ťaží pyrit a wolfram a nájdeme tu i bane a lomy na kaolín, zlato, urán a mramor. 51% elektrickej energie vyrábajú tepelné elektrárne, ktoré používajú dovezené palivo. Zostávajúcich 49% zaisťujú vodné elektrárne, ležiace najmä na riekach Tejo, Douro a Zezere.
Turistický ruch: Turistika je hlavným zdrojom príjmov Portugalska, pričom medzi najnavštevovanejšie miesta patrí oblasť Algarve a pobrežie západne od Lisabonu. Slnko, pláže, golfové ihriská, historické budovy a tiché letoviská priťahujú ročne cez 13 mil. turistov.