Priateľstvo

Zaujímavá téma, o ktorej by sa dlho dalo písať. Venovali sa jej už básnici, spisovatelia, filozofi, umelci, filmový režiséri, ale aj obyčajní ľudia. Koľko ľudí, toľko názorov. A keďže ani ja nežijem sám na pustom ostrove, ale medzi ľuďmi, zamyslel som sa nad priateľstvom, kamarátstvom, láskou. Ako vzniká, zaniká a v čom sú rozdiely.
Každý z nás má nejakého priateľa. Svoj ,,oporný múr’’, o ktorý sa môže oprieť. Niektorí majú priateľov veľa, ale či sú ozajstní, zistia podľa ich správania sa až v určitých situáciách. Veľa krát nie len v tých príjemných, ale pravé vtedy, keď sa trápia a potrebujú radu alebo konkrétnu pomoc. Keď sa vedia obetovať, dá sa na nich spoľahnúť. Keď sa s nami smejú, ale vedia nás aj utešiť v kritickej situácii. Priatelia sú tí, ktorí si navzájom dôverujú a vedia o svojich tajných túžbach a prianiach. Skutočného priateľa by sme si mali vážiť nielen preto, že nám pomáha, venuje nám svoj voľný čas, ale je aj úprimný, ochotný. Vtedy máte pocit, akoby ste mali ďalšieho člena rodiny. Spoznáte v ňom tzv. ,,spriaznenú dušu’’, alebo ako sa tomu hovorí dnes - človeka s rovnakou krvnou skupinou akú máte vy. Jednoducho povedané, často si rozumiete aj bez slov, viete sa vzájomne vcítiť do situácie toho druhého. Povedal by som, že niekedy je skutočný priateľ viac ako rodina. Pretože je veľa týraných detí, sklamaných lások, zúfalých rodičov a opustených starčekov. Preto by sme mali byť obozretní pri výbere svojich priateľov. Treba si poriadne otvoriť oči, uši, ale aj srdce, aby sme predišli sklamaniam. Nemáme si ich ani príliš idealizovať, ale hodnotiť reálne. Veď aj on je len človek z mäsa a kostí, ktorý má právo na svoj názor (a ten nemusí byť vždy zhodný s našim). Ani on nemusí mať ,,svoj deň’’, má právo na únavu, nie najlepšiu náladu, neúspech. A práve vtedy sme tu my – zasa jeho priatelia. Mali by sme to byť my kto ho ,,podrží’’ a podá mu pomocnú ruku. Veď priateľstvo je vzájomný vzťah dvoch alebo viacerých ľudí. Niekedy stačí pohladiť, povedať láskavé slovo, povzbudiť, alebo len jednoducho s dôverou zadívať sa mu do očí. Okrem priateľov sa stretávame aj s kamarátmi. Sú to blízki ľudia, s ktorými trávime voľný čas, navzájom si pomáhame pri učení, práci, športe. Nie sú nám až taký blízki ako priatelia. Povedal by som, že tu existuje určitá hranica. Odkiaľ a kam vedie, to si už každý musí určiť sám.

A či môže existovať priateľský vzťah medzi ľuďmi opačného pohlavia ? Áno, dokonca si myslím, že niekedy býva úprimnejší ako medzi dvoma dievčatami a chlapcami. I keď sa občas narobia zbytočné klebety pre pár pekných úsmevov, chápavých pohľadov, či priateľských objatí. Takto sa rodí žiarlivosť, osočovanie, hádky, vzájomné nezhody, závisť, strata dôvery. Mnohí stratili dôveru pre falošné kamarátstvo založené na peniazoch, chamtivosti, prospechárstve. Uverili rôznym klamstvám, nechali sa vtiahnuť do sveta intríg. Preto ak chceme, aby naše vzťahy dobre fungovali, máme sa o to snažiť všetci. Ak sa aj vyskytne nezhoda a konflikty, treba hľadať chyby nielen na druhých, ale pozrieť sa aj na seba. Priznať si chybu, ak sme zlyhali a vedieť sa ospravedlniť. Nie vždy a za každú cenu presadzovať len svoje názory, ale vedieť výjsť v ústrety k mojim blízkym.
Skutoční priatelia si vždy majú čo dať. Ukážu nám krásu, hodnotu, dôležité miesto vo vesmíre, našu schopnosť milovať, rásť, robiť krásne veci. Dajú nám novú nádej a väčšiu vnútornú slobodu. Priatelia vždy stoja na našej strane. Lebo priateľom je ten, kto o nás všetko vie, a predsa nás má rád. Prichádza vtedy, keď už všetci odišli...