Atómová energia (prejav)

Vážená pani profesorka, milí spolužiaci.

V mojom prejave Vás chcem informovať o atómovej energii.
Na počiatku cesty vedúcej k atómovým elektrárňam a motorom pre dopravné prostriedky stála otázka starogréckych filozofov: “Z čoho sa skladajú veci?“ . Ľudský duch postupne rozuzlil mnoho tajomstiev prírody a pomocou najnovšej techniky prenikol až do samého jadra atómu. Zatiaľ čo boj o poznanie prírody pokračuje, prírode bolo odobraté jedno z jej veľkých tajomstiev – tajomstvo ako uvoľniť veľké množstvo energie z jadra atómu.
V dnešnom svete je veľmi ťažké sa presadiť z novými technológiami, najskôr sa presadia tie, na ktorých sa dá veľmi dobre zarobiť. Výroba atómovej energie by dnes patrila určite k veľmi prosperujúcim oblastiam priemyslu. No pretože američania chceli svetu ukázať akí sú mocný národ a už aj tak vyhranú Druhú svetovú vojnu potrebovali triumfálne zakončiť, a taktiež kvôli nezodpovednosti ukrajinských vedcov sa dnes naplno nevyužíva potenciál atómovej energie. Ľudia sa tohto druhu výroby energie jednoducho boja. Lenže ich strach z výroby atómovej energie vzniká z nevedomosti.
Pravdepodobnosť výbuchu terajšej modernej atómovej elektrárne je veľmi malá, približne 1:100 000. Pravdepodobnosť je to taká, ako keby dal egyptský faraón Cheops v 3. tisícročí pred naším letopočtom postaviť 20 jadrových elektrární a odvtedy by mohlo dôjsť k havárii jedinej z nich len jeden raz. Niekto si povie, ale určitá pravdepodobnosť tam je. Lenže určitá pravdepodobnosť je všade, napríklad pravdepodobnosť autonehody je určite vyššia ako pravdepodobnosť výbuchu atómovej elektrárne a ľudia jazdia na autách vždy a všade. Už ani nepomyslíme, že sa môže niečo stať. Čas zahojí všetky rany, a preto si myslím, že o niekoľko rokov bude výroba el. energie z atómovej energie pre ľudstvo nepostrádateľná a stane sa súčasťou života.
Neuveriteľný pokrok ľudstva, ktorý začal v 19. storočí priemyselnou revolúciou si dnes o 150 rokov vyžiadal následky. Ľudstvo začalo neuvážene spotrebúvať zásoby fosílnych palív, hlavne od 70. -80. tych rokov minulého storočia, kedy si mohol auto dovoliť skoro každý. Stúpla taktiež spotreba energia, a tým aj produkcia nebezpečných plynov. Dnes tu máme celosvetové ekologické problémy a nevieme čo s nimi. Môžeme len predpokladať, čo bude nasledovať. Určite existuje mnoho spôsobov ako zastaviť produkovanie, no dnešná konzumná spoločnosť hľadí len na seba. A hlavne s každým novým nápadom prichádzajú nové výdavky.
Atómová energia ma obrovské možnosti uplatnenia a má taktiež obrovské výhody. Energetická hodnota 1 kg uránu je 3 milióny krát vyššia ako energetická hodnota 1 kg uhlia. Predstavme si teda, že tri vlaky s 50 vozňami plnými uhlia, by dokázal odniesť jeden človek v ruksaku v podobe uránovej tyče. Realita je samozrejme iná, ľudstvo dokáže využiť len 20% z tohto potenciálu. No aj to by stačilo na to, aby sa energia prestala vyrábať spaľovaním fosílnych palív.
Na druhej strane ľudstvo bude nútené v budúcnosti používať nové druhy energie. Podľa predpokladov nám pri dnešnom tempe spaľovania palív vydrží ropa do roku 2025 a 80 % uhlia bude vyťažených do roku 2100. At. energia sa teda stane náhradou za výrobu energie z fos. Palív.
Ľudstvo bude raz, určite vedieť, ako využiť tento zázrak vo svoj prospech. A keď ľudstvo stratí obavy, nič už nebude brániť pokroku a odhaľovaniu nových tajomstiev. Veď si to len predstavme, keby existovali atómové batérie, ktoré by vydržali v mobilnom telefóne napríklad jeden rok.