Bez peňazí (fejtón)

Minulý týždeň som sa v Nitre zúčastnil ekonomického fóra, ktorého hosťami boli ministerka financí a minister práce, sociálnych vecí a rodiny tejto republiky. Brigita Schmögnerová, unavená z celého dňa, dôstojne podriemkavala a unavený Peter Magvaši tiež reprezentoval vládu. Pravdaže odpovede na často zložité otázky boli zo strany ministrov priam výborné, až na jednu, ktorá sa dotýkala plnenia rozpočtových príjmov. Pani ministerka sa úpenlivo pozrela pred seba a vzdychla si. Odpoveď obsahovala zvýšenie spotrebných daní palív a alkoholov.

Páni podnikatelia si zabudli zavrieť ústa a jeden dokonca malú ploskačku schovanú v svojej malej kožennej diplomatke. Vôbec by som sa nečudoval, keby si to okamžite namieril do útulnej krčmičky, alebo potravín. Ak by už pravdaže všetok alkohol nebol vypredaný iným podnikateľom, v krajnom prípade už vopred informovaným ministrom. Naplnené flašky by predal už drahšie a konečne by sa naplnili mimorozpočtové príjmy.
To sa ale terajším ministrom našťastie nestane. Každý dobre vie, že najväčšiu spotrebu alkoholu má Žilina, čo sa aj adekvátne prejavuje na verejnosti. Do Nitry by sa veru ani Becherovka, ani slivovica už nedostala.

Zvyšovanie daní, najmä alkoholu schvalujem. Konečne krok, ktorí sa dotkne aj najchudobnejších vrstiev kladne a to si dovolujem tvrdiť s plnou vážnosťou.
Prospeje to hlavne zdravotnému stavu a to aj niektorého z našich spolužiakov.
A ešte jedna rada k naplneniu štátneho rozpočtu. Čo keby sa zdaňovala ľudská blbosť?
Slabá desaťpercentná daň by priblížila tento štát k príjmom Nemecka. Pravdaže by bol problém rozlíšiť blbosť, ale tej nie je u nikoho dosť. A možno by sa práve Trenčín stal najväčším platičom tejto dane a to hlavne pred prezidentskými voľbami.