Hviezdy to vedia najlepšie

Postavenie hviezd je veľmi dôležité, a to pre všetky naše činnosti. Nielen pre činnosť prežitia, ale i pre naša zdravie, správne stravovanie sa k ľuďom, pre činnosť správnej harmónie žitia s celým vesmírom. K tomuto všetkému nám najlepší návod ukážu hviezdy. Musíme posudzovať vždy tie hviezdy alebo tzv. planéty, ktoré sú k nám najbližšie, teda najbližšie k Zemi. Astrológia súhrnne posudzuje desať planét. To je však iba jednoduchý pohľad. Neskôr zistíme, že pre dôkladnejšie poznanie potrebujeme ďalšie pomocné aspekty, tzv. citlivé body. Okrem toho používame stálice - hviezdy, ktoré sa nemenia a sú stále na jednom mieste oblohy. Využívame rôzne kombinácie, dokonca aj tzv. zrkadlové. Napr. pravým opakom Mesiaca je Slnko.

Mesiac
Najkratšiu vzdialenosť od Zeme má Mesiac, preto ho posudzujeme najskôr. Považujeme ho za jeden z najdôležitejších, pretože ho vidíme stále, dokonca máme možnosť vidieť jeho vplyv nielen očami, ale cítiť ho aj všetkými zmyslami. U žien sa napr. postavením Mesiaca mení menštruačný cyklus, u mužov sa v prípade precitlivelosti zvyšuje alebo zmenšuje emočný stav. Z hľadiska vonkajších vplyvov Mesiac vyvoláva príliv a odliv morí. Uvoľňuje tekutiny v zemi, je spúšťacím mechanizmom k ďalším, ešte doteraz nie celkom kontrolovaným pochodom, ako je napr. sopečná činnosť, pohyb lávy, prípadne pohyb zemskej magmy.

Mesiac je ženský pól a symbolizuje citlivosť, polovicu každého z nás. I ten najsilnejší a najtvrdší muž má v sebe niečo ženského a naopak. I tá najženskejšia žena má v sebe niečo mužského a niečo z toho Slniečka.

Mesiac silne ovplyvňuje celé ľudstvo vo všetkých aspektoch teda od detstva od raného detstva až po starobu. Má mimoriadny vplyv na zdravie, a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Ak sme napr. rozčúlení alebo emočne nevyrovnaní a v tomto stave sa najem, potrava nám viac uškodí než pomôže. Už tento prístup je pre nás prakticky veľmi deštrukčný, prináša nám nezhody. Práve z postavenia Mesiaca vieme predpovedať, ako bude pôsobiť na ľudí. Ak je Mesiac v splne, dochádza k celkovej precitlivelosti, ľudia sú príliš “neprakticky” naladení, chcú príliš vášnivo prežívať všetko, čo beží okolo nich. Žiaľ, ak sa im to nepodarí, dôjde k jednotlivým únikom a tým pádom aj k poškodeniu činnosti, ktorú chceli stopercentne dokončiť. Sú potom vyčerpaní, zničení, unavení a musia sa regenerovať dlhšie, než keby to robili v inom postavení Mesiaca.