Urán a Neptún

Nasledujúce riadky sú určené pre ženy, ktorých sa chcete zbaviť. Prezraďte im, že vo vzdialených končinách našej Slnečnej sústavy sú planéty posiate diamantmi. Neveríte? Naozaj, planéty Urán a Neptún skrývajú hotové diamantové poklady. A dobrá správa pre Ewingovcov či iných ropných magnátov - diamanty by mali plávať v ropnom náleve.

K tomuto záveru dospeli výskumníci na Kalifornskej univerzite v Berkley. V laboratórnych podmienkach simulovali ohromný tlak (viac než 100 000-krát vyšší než na Zemi) a vysokú teplotu, ktoré podľa našich pozorovaní vládnu na oboch spomínaných planétach. V oboch atmosférach je - okrem vodíka a hélia - prítomný metán. A ukázalo sa, že pri tlaku a teplote sa metán rozpadol na vodík a uhlík. Uhlík pritom získal typickú diamantovú štruktúru. Vodík buď unikol do atmosféry alebo spolu s ďalšími molekulami vodíka a niekoľkými atómami uhlíka vytvorili zložitejšie uhľovodíky. Tie sa pomerne dosť podobali na ropu.

Čiže v stručnosti a bez zbytočných chemických podrobností - simulácie naznačujú, že na Uráne a Neptúne by mali byť milióny diamantov a ohromné zásoby ropy. Ide o jeden z prvých náčrtov toho, čo sa na týchto planétach skutočne odohráva. Ale kým si tieto teórie budeme schopní v praxi overiť, prejde ešte pekných pár rokov. Prospektori, hľadajúci diamantové bane či ropné ložiská, si môžu zatiaľ baliť kufre na ďalekú cestu.