Pocet referatov: 776

Numerológia: každý z nás je iný

Numerológia je náuka, ktorá ponúka človeku informáciu z titulu jeho dátumu narodenia, aké má psychické schopnosti, mentálne schopnosti, aký má človek vzťah k športu, umeleckým činnostiam, k duchovnu a k svojej vlastnej rodine. Dátum narodenia dáva teda veľmi silnú výpovednú hodnotu, akí sme a kde by sme sa mohli dopracovať. Dátum narodenia v astrológii doplňujeme aj hodinou narodenia, ktorá dáva tzv, astrologický ascendent - hovorí o jemných skrytých schopnostiach človeka, ktoré navonok nevidieť.

Planéty

Najsilnejší vplyv planét sa pripisuje tzv. svetlám - Slnku a Mesiacu. Celkove používame 10 planét - Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto. I keď nová astrológia ešte počíta s ďalšími drobnými planétami, pre prax bohato stačí len týchto desať.

Uzly
Okrem planét sú veľmi dôležité tzv. uzly. Sú to priesečníky, v ktorých dráhy planét pretínajú ekliptiku. Astrologicky najdôležitejšie sú uzly mesiaca a to:

vzostupný - ten sa volá drač

Stupne ekliptiky

Vplyvy znamenia zvieratníka na periódy ľudského života

1. roku života zodpovedá znamenie Barana
8. roku života zodpovedá znamenie Ryby
16. roku života zodpovedá znamenie Vodnára
25. roku života zodpovedá znamenie Kozorožca
33. roku života zodpovedá znamenie Strelca
41. roku života zodpovedá znamenie Škorpióna
50. roku života zodpovedá znamenie Váhy
58. roku života zodpovedá znamenie Panny
66. roku života zodpovedá znamenie Leva
75. roku živ

Ako napísať životopis vo formáte Európskej únie

Správne napísaný životopis je prvým krokom k dosiahnutiu cieľa – nového zamestnania. Práve tých zopár riadkov na papieri môže rozhodnúť o vašej budúcnosti. Ak hľadáte prácu v zahraničí, musíte svoje Curriculum Vitae (CV - životopis) napísať v cudzom jazyku.

Európska komisia zverejnila návrh spoločnej formy životopisu. Návrh je iba vo forme odporúčania, mal by sa využívať na báze dobrovoľnosti. Snahou Európskej komisie bolo uľahčiť ľuďom postup pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Alkoholizmus

Medzi negatívne spoločenské javy patrí alkohol, je spoločenský najnebezpečnejší. Táto toxikománia je nebezpečná tým, že alkohol je ľahko dostupný. V prvej fáze ide len o konzumovanie alkoholických nápojov proti smädu, o príležitostne pitie na večierkoch a oslavách. V druhom štádiu už človek alkohol potrebuje a vyhľádava ho, siaha po koncentrovanejších nápojoch a zámerne si navodzuje príjemný stav a veselú náladu. V tretej fáze už alkoholu celkom podlieha, stráca kontrolu a keď začne piť, nedokáže u

Bozky - techniky bozkávania

Neviem, prečo ľudia vedia o bozkávaní tak málo a vedia len pár bozkov, pritom je to niečo, čo ľudia robia častejšie než sex. Však jeden bozk vám môže priniesť treba i niekoľko hodín radosti... Ale to záleží na tom, kedy, kde, ako a od koho ten bozk dostanete. Jasne, namietnete, že sex je sex, ale v dobe, kedy je AIDS stále väčšou a väčšou hrozbou, by ste si mali viac vážiť svojej partnerky, i keď treba není vždy pri chuti, však bozkávanie je to, po čom milujúca žena túži ďaleko viac.

Tec

Dešifrujte slovník: videa, počítača a mobilov

Dešifrujte slovník - videa


PAL/SECAM/NTSC - systémy rozloženia farieb, bežnému spotrebiteľovi stačia dva, v ktorých vysiela väčšina televíznych staníc.

SCART/CINCH - konektorové prípojky, ktoré umožňujú vzájomné prepojenie jednotlivých prístrojov.

SL/LP - označenie rýchlosti nahrávania. SL umožňuje predĺžiť hraciu dobu kazety až dvojnásobne.

VPS - systém, ktorý spustí nahrávanie na video až po prijatí signálu z tv štúdia.

TIME

Drogy a tvoje telo

Tvoje telo je veľmi múdre. Bez rozmýšľania alebo vysvetľovania vie, čo má robiť. Užívanie drog môže mať pozitívny alebo negatívny význam.

Dostal si niekedy lieky, ktoré ti pomohli? Určite áno. Každému sa to niekedy stane. Niektoré lieky obsahujú drogy. Tieto pôsobia v tele a sú pre zdravie veľmi dôležité. Niektoré lieky chránia pred chorobami, iné pomáhajú chorému pokojne, oddychovať. Toto je, samozrejme, dobrý dôvod na ich užívanie. Existuje napríklad choroba, ktorá sa volá cukrovka. Ve

Einsteinová hádanka

Túto hádanku napísal ešte v minulom storočí Einstein. Tvrdil, že 98 % ľudí ju nedokáže vyriešiť. Patríte medzi tie úspešnejšie 2 %?

Skúste:
Fakty:
1. Je tam 5 domov v 5-tich rozdielnych farbách.
2. V každom dome žije osoba rozdielnej národnosti.
3. Týchto 5 obyvateľov pije svoj nápoj, fajčí svoje cigarety a chová zvieratá.
4. Nikto nepije to, čo ostatní, nefajčí, čo ostatní a nechová to, čo ostatní.

Ďalej vieme:
1. Angličan žije v čer

Experti: nepoužívajte Internet Explorer

Microsoft je permanentne vo vojen s autormi vírusov aj hackermi – jej civilnými obeťami sú zväčša jeho zákazníci.

Počítačovým vírusom sa už môžete nakaziť aj bez vlastnej viny pri prezeraní bežných webových stránok. Závažné nebezpečenstvo hrozí všetkým, ktorí na internete surfujú cez program Internet Explorer – čiže viac ako 90 percentám internetistov. Najjednoduchšou ochranou je začať používať internetový prehliadač od inej firmy, ako je Microsoft.
Ak to neurobíte alebo si ne

Len pre zaľúbených

Podľa historických prameňov bol svätý Valentín rímsky kňaz, ktorý žil v 3. storočí za vlády cisára Marka Aurélia Claudia. Duševná choroba priviedla cisára k myšlienke zrušiť manželstvo, svätý Valentín však pokračoval v sobášení mladých zamilovaných párov. Keď sa to cisár dozvedel, zatkol ho, nechal ho mučiť a nakoniec ho popravili. Vo väzení sa však ešte Valentín zamiloval do slepej dcéry žalárnika, ktorú vyliečil a tesne pred jeho smrťou jej poslal vyznanie lásky. Končilo slovami “od Tvojho V

Leonardo da Vinci-Posledná večera

Tento obraz, milé dievčatá a chlapci patrí k najveľkolepejší dielam. Namaľoval ho pred viac ako päťsto rokmi jeden z najväčších maliarov všetkých čias - Leonardo da Vinci. Obraz je v Taliansku v Miláne v kláštornej miestnosti, kde jedávali mnísi. Je namaľovaný priamo na stene v nádherných živých farbách.

Dobre sa naň pozrite. Hoci reprodukcia nie je najlepšia, predsa z nej môžeme všeličo vyčítať. V stred obrazu je Ježiš, ruky má na stole položené tak, akoby do nich chcel vziať celý svet

Ludolfovo číslo

π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288

Už niekoľko storočí pred naším letopočtom boli prvé záznamy o matematickom pojme, dnes známom ako Ludolfovo číslo, ktoré sa označuje ako číslo π. Z najstaršieho citátu biblie vyplýva, že obvod kruhu je približne trojnásobkom jeho priemeru. Inak povedané, číslo π sa rovná približne trom.

Podľa starogréckeho učenca Archimeda (287 - 212 p. n. l.) číslo π je v intervale
<3 10/71 - 3 1/7>. Postu

Obchod, veľkoobchod, maloobchod

Mark

Je to spoločenský a riadiaci proces v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to čo potrebujú a to čo chcú.

Výroba -----------------> spotrebiteľ

čas, množstvo, kvalita, cena
Marketingový algoritmus:

1. koncepčná fáza
- vytvorenie filozofi alebo poslania firmy (reklamný slogan, čo prezentuje)
2. analytická fáza = SWOTka - vonkajšie prostredie, slabé a silné stránky, príležitosti

Mercalliho stupnica

Na určenie veľkosti zemetrasenia podľa jeho účinku sa používa stupnica intenzity. Na Západe, no nie v Japonsku a na území niekdajšieho Sovietského zväzu, sa používajú trochu odlišné systémy. Je to zvyčajne upravená Mercilliho stupnica:

I. Zemetrasenie necíti nik okrem pár ľudí (za priaznivých okolností).
II. Cíti ho iba niekoľko ľudí v pokoji; nie veľmi pevné zavesené predmety sa kolíšu.
III. Značne ho cítiť vo vnútri budov. Stojace autá sa môžu kolísať.
IV. Všeobe

Mobilom proti nude v MHD

Vo Veľkej Británii sa objavil nový druh originálnej zábavy s mobilnými telefónmi. Majitelia telefónov so zabudovanou technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtový prenos dát na krátku vzdialenosť, zistili, že ju možno využiť aj na annmymné kontaktovanie ľudí v blízkom okolí. Ideálnym miestom na “Bluejacking”, ako sa nová zábava nazýva, sú železničné stanice, preplnené čakárne a bary, nákupné strediská či prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Tu môžu majitelia Bluetooth telefónov vyhľadať v

Nie genialita, ale metóda

V roku 1929 sa v Sovietskom zväze uskutočnilo veľmi zaujímavé stretnutie - súťaž dvoch estrádnych počtárov. Jeden z nich bol slávny majster počítania spamäti Arrago, druhý dovtedy málokomu známy Darajev. O stretnutie bol medzi verejnosťou obrovský záujem, takže sála bola nabitá na prasknutie.

Súboj sa začal. Arrago sa opýtal súpera, či môže spamäti vyriešiť takúto úlohu: sčítať päť šesťciferných čísel, od prvého súčtu odčítať druhý súčet a k získanému rozdielu pridať dva š

Normalizované formáty papiera

Formáty papiera sú upravené celoštátnou normou, ktoré sú v podstate medzinárodné.

Normalizované papiere rozoznávame:

Hlavný rad a vedľajšie doplňovacie rady B, C, D

Základné formáty každého radu vznikajú postupným delením na polovicu, pritom geometrický tvar a pomer dĺžok strán zostáva stále zachovaný.

Norma “Formáty papierov” ustanovuje čisté formáty ntto, t. j. po spracovaní tlačiarenskom i knihárskom. Výrobne, hrubé formáty musia byť o niečo

Ochrana proti krádeži - Black Whole alebo dáta v trezore

Bezpečnosť dát prichádza v dnešnej dobe oveľa viac do povedomia ako kedysi. Užívateľ, firma či podnikateľ s laptopom je vystavený riziku krádeže, a nielen to. Zlodej krádežou získa databázu zákazníkov, niekedy i cenný know-how. Netreba hádam ani menovať druhy intelektuálneho vlastníctva, o ktoré môže človek krádežou prísť.

Dáta je najlepšie zabezpečiť šifrovaním a dnes existuje niekoľko riešení na šifrovanie diskov. Vaše citlivé informácie ochráni program Black Whole od firmy Carraig

Čo je politológia?

Politika je jednou z ľudských činností. Má dve stránky: jednou je odbornosť čiže schopnosť nachádzať efektívne formy spravovania spoločnosti, druhou je demokratizmus čiže miera účasti jednotlivých členov spoločnosti na tvorbe a kontrole politiky. V časoch, keď jednotlivé spoločnosti a ich štáty boli navzájom izolované, závisela efektívnosť politiky najmä od politického inštinktu osôb, ktoré mali centrálne rozhodovacie funkcie (napr. absolutistický vládca). Úspešná komunikácia medzi štátmi, organizá

(3/40)
>>