Vesmír má 13,7 miliardy rokov

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zverejnil snímky z družice WMAP. Astronómovia pomocou nich určili vek vesmíru na 13,7 miliardy rokov. “Veľmi presne sme zachytili pohľad na rodiaci sa vesmír,” hovorí Charles L. Bennett z Goddardovho strediska vesmírnych letov. “Tie dáta sú hotovou zlatou baňou.”

WMAP (Wilkinson Microwave Anisotopy Probe, Wilkinsonova mikrovlnná anizotropná sonda) krúži vo vzdialenosti 1,6 milióna kilometrov od Zeme. So svojimi prístrojmi sa díva do obdobia asi 380 tisíc rokov po Veľkom tresku. Dáta sú získané z 12-mesačného sústavného pozorovania oblohy.

Podľa analýzy snímok hviezdy začali žiariť už 200 miliónov rokov po Veľkom tresku, ktorý sa považuje za zrod vesmíru. Z Veľkého tresku sa zachovali stopy svetla, ktoré sa k nám dostáva vo forme mikrovlnného žiarenia s teplotou okolo mínus 270 stupňov Celzia. Svetlo, ktoré dnes zaznamenávame ako mikrovlnné pozadie, k nám putovalo viac ako 13 miliárd rokov. V tomto svetle je možné zaznamenať nekonečne malé rozdiely, predznamenajúce zárodky toho, z čoho sa neskôr stali chumáče galaxií a priestor okolo nás.

“Toto je začiatok novej etapy výskumu raného vesmíru,” hovorí člen tímu WMAP profesor David N. Spergel z Princetonskej univerzity. “Umožní nám to pochopiť prvé chvíle po Veľkom tresku.”

Pred vznikom hviezd a galaxií charakterizovali vesmír len malé rozdiely v teplote. Tie postupne viedli k tvorbe horúcich a studených oblastí, signalizujúcich začiatok koncentrácie, vedúcej k štruktúre dnešného vesmíru.

Podľa vedcov môžu byť zverejnené snímky jedným z najdôležitejších vedeckých objavov posledných rokov.