Čo o vás hovorí vaše meno?

Anastázia - Anastázie sú veľmi emotívne. Žijú v ríši zanovitosti, vedia sa znenazdajky nazlostiť. Sú vrtošivé, menlivé ako aprílové počasie. Môžu vyniknúť vo všetkom, čo sa mení. Osvedčujú sa ako letušky, hostesky, novinárky. Sú náchylné na poverčivosť.

Blažena - Blaženy nie sú ľahké povahy, lebo sú mierne choleričky obdarené silnou emotívnosťou. Sú málo ovplyvniteľné a schopné úžasnej oddanosti. Sú tvrdohlavé. Neúspechy im spôsobujú utrpenie, ale nezastavia ich. Sú veľmi nežné k dežom. Majú výbornú pamäť, na nič nezabudnú.

Bonifác - Vraví sa, že Bonifácovia sú trochu domýšľaví, ale často je to iba obranný reflex. Majú znamenitú, prenikavú inteligenciu. Zdanlivo sú zdržanliví a pokojní, ale v skutočnosti sú vášniví a nervózni. Chcú, aby sme ich mali radi, ale nie sú si isti, či vedia lásku oplatiť.

Florián - Floriánovia sú flegmatici, netreba od nich očakávať výbuchy ani teatrálne výstupy. Sú pokojní a trpezliví. Neradi sa mýlia. Priťahuje ich medicína, vynikajú ako chirurgovia. Majú vynikajúci čuch a rýchlo zistia, ak ich niekto klame.

Galina - Galiny nie sú veľmi prispôsobivé povahy. Raz-dva sa rozhnevajú, sú emotívne, aktívne a hovoria z mosta doprosta. Majú však dobré srdce a sú schopné ozajstnej lásky. Majú veľkú intuitívnosť. Sú zvedavé a panovačné. Neúspechy ich vedia vykoľajiť, ale nezdrvia ich.

Hermína - Hermíny oplývajú činorodosťou. Výsledok je, že neobsedia na jednom mieste. Našťastie, ich reakcie sú trochu miernejšie, čo im umožňuje premýšľať skôr, ako vybuchnú. Potrebujú obecenstvo, aby predviedli svoj výstup, lebo sú to herečky.

Ingrid - Ingridy stoja oboma nohami na zemi. Sú mlčanlivé a zdôverujú sa veľmi ťažko. Nie sú rojčivé, skôr uzavreté a je veľký problém prinútiť ich, aby sa uvoľnili a reagovali. Vedia dlho dumať o svojich prehrách a sklamaniach. Sú aj dosť pomstychtivé. Ich pamäť je ohromujúca. Sú to rodené vlastníčky, vrhajú sa do manželstva tak, ako sa zvykne vstupovať do kláštora.

Jarmila - Jarmily stoja oboma nohami na zemi. Sú veľmi aktívne a majú rýchle reakcie. Sú mlčanlivé a zdôverujú sa veľmi ťažko. Potrebujú všetko vlastniť, treba im stále dávať užitočné dary. Sú dosť pomstychtivé a chvíľami majú sklon hrať sa na mučeníčky. Sú málo ovplyvniteľné.

Jaroslav - Jaroslavovia sú zvyčajne flegmatici. Sú to pôžitkári, ktorí by sa najradšej natiahli v tôni jablone a čakali, kým prejde deň. Radi sú v kontakte s ľuďmi, aby sa necítili osamelí. Nerečnia preto, aby presvedčili, ale aby sa vyrozprávali. Napriek lenivosti bývajú výbornými študentmi. Stávajú sa úradníkmi, učiteľmi, spisovateľmi alebo obchodníkmi s vínom.

Jaroslava - Jaroslavy sú vrtošivé a pohyblivé, málokto im stačí. Zdá sa im, že majú v sebe čosi, čo treba svetu povedať, a vravia to poriadne nahlas. V spoločnosti si vyžadujú pozornosť. Stále sa im treba venovať - ak to nerobíte, budú sa ony venovať vám. Aj keď sú v podstate introvertné, pôsobia veľmi sebavedomo. Je to však len zdanie. Sú náchylné na poverčivosť a zvedavé ako straky.

Lea - Ley sú veľmi zaujímavé bytosti, ktorých celý život je podmienený túžbou nastoliť trvalú rovnováhu medzi tendenciami ich povahy: mierne cholerickým sklonom a hlbokým zmyslom pre oddanosť. Sú to extrovertky, ktoré pozorne sledujú svet. Majú veľký zmysel pre česť. Hrozia sa to ho, že by ich podviedli alebo oklamali. Sú dosť nervózne, ale nikdy sa neuchýlia ku sporom. Ak majú splniť presné poslanie, sú sebaisté, ale potom sa opäť vrátia k nervóznej plachosti lane. Majú úžasnú vôľu a sú jedny z najemotívnejších ženských typov. V zásade sa však dokonale ovládajú. Zvyčajne dozrievajú predčasne, sú disciplinované, majú veľký zmysel pre zodpovednosť, sú ochrankyňami rodinného kozuba a obdivuhodnými matkami. Stávajú sa z nich ošetrovateľky, detské lekárky, hostesky, reštaurátorky. Majú intuíciu, ale nedôverujú jej. Majú veľmi dobrú pamäť a silnú, ale zdravú zvedavosť. Zvyčajne sa desia nezáväzného flirtu a všetkých “hier” týkajúcich sa citov.

Lesana, Lesia - Ženy s týmito menami sú sebavedomé a zavše majú cholerické reakcie. Musia sa ku všetkému vyjadriť, ale radšej skutkami ako slovami. Majú trochu mužský zmysel pre velenie. Sú málo ovplyvniteľné a dosť panovačné.

Monika - Moniky sú silné ženy, priam prírodné živly. Majú horúčkovitú aktívnosť a dobré reakcie. Sú to choleričky a mali by byť v našom záujme, aby sme do nich nezabŕdali. Majú veľkú odvahu a zmysel pre velenie. Túžia po úspechoch a poznatkoch, čo z nich robí výkonné študentky -nie až také skvelé. Idú vždy za svojimi predstavami a keď si vezmú niečo do hlavy, urobia všetko, aby to dosiahli. K svojím priateľkám nie sú práve nežné. Pracovne sú veľmi zdatné a nedôverujú svojej fantázii. Sú trošku náchylné na tučnotu, mali by dodržiavať dietu, veľa chodiť a plávať. Manželstvo je pre ne dôležité, lebo je podľa nich symbolom spoločenského postupu.

Pankrác - Pankrácovia majú radi spoločnosť, lebo vždy majú čo povedať. Usilujú sa, aby z ich vedomostí malo úžitok čo najviac ľudí. Často však prijímajú názory iných, až napokon nevedia, akí vlastne sú. Niekedy si namýšľajú isté choroby. Mali by si dávať pozor na črevá.

Roland - Rolandovia sú veľmi aktívni muži s dobrými reakciami. Sú otvorení svetu. Vedia byť aj urážliví, čo znamená, že sú citliví. Zvyčajne výborne študujú. Problémy zvládnu hravo, lebo ich len zbežne preletia a nezdržujú sa detailami.

Servác - Servácovia sú muži, ktorým keď sa postaví do cesty balvan, rozdrúzgajú ho. Majú zmysel pre disciplínu a profesionálnu zodpovednosť. Môžu byť vojakmi, námorníkmi či bádateľmi. Ide o povolania, ktoré si vyžadujú odvahu, zmysel pre velenie, jedným slovom, majú príťažlivosť šéfa.

Svetozár - Svetozárovia sú muži činu a rozvahy. Sú málo ovplyvniteľní. Ich vôľa sa ľahko mení na zanovitosť. Sú veľmi objektívni a vedia si priznať chyby. Dobre robia iba to, čo majú radi. Občas majú sklony k roztržitostiam a výtržníctvu. Láka ich technika, vedecké štúdium, stávajú sa inžiniermi, vynikajúcimi vojakmi, chemikmi.

Viktória - Viktórie sú flegmatičky. Neznamená to však, že by neboli aktívne, len emotívnosť je v nich pritlmená a reagujú trochu rozporne. Stoja oboma nohami na pevnej zemi a neoddávajú sa snívaniu. Ráno im však trvá dlhšie, kým naštartujú. Nezverujú sa ľahko s tajomstvami svojej duše.

Žigmund - Žigmundovia sú precízni ľudia. Nikdy nezbabrú, do čoho sa pustia. Vedia byť náruživí i trpezliví a vždy sa im podarí dosiahnuť cieľ. Na svet hľadia trochu svojsky, sú však schopní oddať sa telom i dušou tomu, v čo veria. Sú intuitívni a veľmi zvedaví, občas až nemiestne. Môžu sa stať šikovnými a húževnatými policajtmi.

Žofia - Žofie sú flegmatičky, ale neznamená to, že by neboli aktívne. No emotívnosť je v nich stlmená a reagujú rozporne. Občas to vyzerá, že majú dlhé vedenie. Sú uzavreté do seba, nezvarujú sa ľahko. Niekedy nevieme, o čom premýšľajú, a ich mĺkvota vzbudzuje podozrenie, že sa hnevajú. Ony však len pozorne načúvajú a pozorujú. Často uvažujú chlapským spôsobom. Dobre sa uplatňujú v mužskom pracovnom tíme. Sú obdarené analytickou inteligenciou, ktorá sa trpezlivo zaoberá detailami. Majú dobrú pamäť. Nechcú vystupovať šokujúco, usilujú sa zachovať si “fasádu”. Sú vytrvalé, verné, spoločenské. Dávajú prednosť vybraným priateľom pred pestrou spoločnosťou. Úcta k rodine a spoločenským konvenciám hrá u nich veľkú rolu.