Naša mliečna cesta kanibalom?

Naša mliečna cesta, Galaxia, si podľa pozorovaní a výpočtov holandských odborníkov univerzity Leiden počas svojho vzniku prisvojila viacero malých galaxií. Asi 8% všetkých hviezd, ktoré sa pohybujú v oblastiach mimo galaktickej roviny, patrili v raných štádiách vývoja Galaxie iným hviezdnym sústavám. Astronómovia určili presné rýchlosti a smery pohybu 88 hviezd v tzv. hale našej Galaxie v okruhu 3000 svetelných rokov od Slnka. Zistili, že 7 hviezd z tejto skupiny tvoria husté zoskupenie, ktoré sa v priestore jednotne pohybuje ako celok. Pravdepodobnosť, že ide o náhodu, je minimálna, preto jeden z možných variantov, ako vysvetliť tento fenomén je, že uvedené hviezdy patrili k inej menšej trpaslíčej galaxii, ktorú krátko po narodení našej Galaxie táto jednoducho v priestore zhltla. Jedným z kandidátov obdobnej minigalaxie je jej terajší pozostatok - hviezdokopa Omega-Centauri. Podľa astronómov mohla by byť zostatkovým jadrom bývalej trpaslíčej galaxie. Popísaný scenár kanibalizmu Galaxie podporili i pracovníci Yonseiskej univerzity v Soule. Podľa nich sa v Omega-Centauri vyskytujú dve hviezdne skupiny rozdeleného veku. Vznikli asi dve miliardy rokov po vzniku hviezd starších. Zdá sa, že najmä vonkajšie halové okraje našej Galaxie sú aj z hviezd, ktoré patrili menším galaxiám.