Cesta do priepasti (čierna diera)

Zdá sa, že pulzary sú na konci životnej púte masívnych hviezd, ale hviezdy s najväčšou hmotnosťou čaká ešte bizarnejší koniec. Nesmierne sily pri kolapse stláčajú ich jadro do stále menšieho a menšieho priestoru. Zmrsťovaním jadra neobmedzene rastie jeho gravitácia. Nakoniec je taká veľká, že z jadra nemôže nič uniknúť von, dokonca ani svetlo. Od tejto chvíle akoby jadro zmizlo z vesmíru a mení sa na čiernu dieru. Nikto nevie a nikdy sa nedozvie, čo sa deje vo vnútri čiernej diery, ale astronómovia sa domnievajú, že jadro sa zmršťuje, až z neho nezostane vôbec nič. Všetko, čo zostane z takejto hviezdy, je oblasť vesmíru s neobmedzenou gravitáciou. Už z podstaty čiernych dier plynie, že ich nikdy nemožno vidieť. Ale astronómovia si myslia, že ich existencia sa dá zistiť nepriamo. Čierne diery zachytávajú a pohlcujú látky zo svojho okolia. Skôr ako táto hmota zmizne v čiernej diere, vydáva obrovské množstvo energie vo forme röntgenového žiarenia. Našlo sa už niekoľko röntgenového žiarenia, ktoré by mohli signalizovať prítomnosť čiernych dier.

Čierne diery nie sú významné len ako Pohlcovače hmoty. Energia, ktorú vydávajú, je zdrojom búrlivej činnosti tzv. aktívnych galaxií. Sú to výkonné zdroje energie vo vesmíre.