Numerológia

Mesiac narodenia

Deň narodenia nám poskytuje pri dňoch 1 - 31 možnosť si denne vybrať jednu zo šiestich psychických hladín, aby sme činnosť práve prevádzanú splnili k svoje spokojnosti. Je naivné sa domnievať, že akúkoľvek činnosť môže robiť kedykoľvek. Možnosť výberu činnosti a náhľad pri dlhodobom plánovaní akcií je dôležitý. Mesiac narodenia delíme na 12 zvieratníkov, ak poznáme aj hodinu narodenia na 12 ascendentov. Ďalej je možné rozdeliť 12 zverokruhov na 4 druhy živlov (roztriedil to pred 2000 rokmi Eupedokles). Jedno platí; poznáme 4 druhy živlov: oheň, vzduch, zem a vodu.

Živly oheň a vzduch patria medzi ľahké živly a majú mužský princíp (ten oheň, ten vzduch). Živly zem a voda sú ťažké živly a majú ženský princíp (tá zem, tá voda). Ďalej živly delíme na pohyblivé a nepohyblivé. V praktickom živote z toho vyplýva, že ľahký oheň je typ ľudí, ktorí sa snažia rozmýšľať, potrebujú k svojej činnosti pokoj a zároveň motiváciu, no túto činnosť prevádzajú bez pohybu. Ľahký vzduch sú ľudia, ktorí naopak chcú byť pri všetkých činnostiach, priam lietajú, teda pohybujú sa od jednej činnosti k druhej. Nepohyblivý oheň má snahu dotiahnuť činnosti až do detailov, pohyblivý vzduch má rád len ľahké činnosti, do hĺbky nerád preniká. Ťažká zem je nepohyblivá, je to typ ľudí, ktorí radi za sebou vydia výsledky svojej práce, sú verní myšlienkam, zásadam, majú radi stabilnú situáciu. Ich nevýhodou je nechuť k zmenám a tvrdohlavosť. Ťažká voda je pohyblivý živel a sú to veľmi citlivý a senzibilní ľudia. Radi riešia problémy iných ľudí, radi zdolávajú svojou ústretovosťou rôzne problémy. No ak sa im postaví do cesty veľmi ťažko zdolateľná alebo z ich pohľadu až nezmyselne vysoko postavená prekážka, tak strácajú záujem a stanú sa nezaujatými pozorovateľmi.