Pocet referatov: 768

Alberto Moravia - Vrchárka

Dej sa odohráva v Taliansku v rokoch 1943 a 1944. Vojna sa blíži k Rímu, preto sa ľudia z obavy, že Rím bude bombardovaný, húfne sťahujú na vidiek.
Tak robí aj hlavná hrdinka románu Cesira. Obchod, ktorý viedla po smrti muža, zanecháva do nájmu priateľovi Givannimu, a s osemnásťročnou dcérou Rosettou odchádza k svojim rodičom do Vallecorsy. Vlak však nejde až k cieľu ich cesty a preto ostávajú vo Fondi u manželov Concetty a Vincenza. U nich žijú dlhý čas v biednych pomeroch. Concetta má dvoch synov, kt

Vladimír Mináč - Živí a mŕtvi

Autor románu prvákrát predstavil Slovenské národné povstanie odlišným spôsobom, ako jeho predchodcovia. P. Jilemnický vo svojej Kronike len zachycuje dej, kým Mináč odkrýva popri deji aj vnútorný svet svojich hrdinov. Súviselo to s tým, že po rokoch sa objavilo mnoho dokumentov, ktoré odkrývali nové skutočnosti. Krátko po vojne bola próza veľmi schematická: Nemci ako prestavitelia zla, Slováci kladní. Mináč prvýkrát ukázal, že tomu nie je úplne tak, že slovenský fašizmus bol tiež zverský. Odsudzuje napr

Vinšovačky - Fašiangy

---------------------------------------- ----------------------------------------

Na svätého Blazeja
má íst furman zo dvora
Na svätého Blazeja
pamiatka sa ciní,
tomu sa to oznamuje,
kto o tom neví.
(Kostolné)Pripomíname památku dna svatího Blazeja,
který horlivým biskupem bil v meste Cesareje.
Evanielijum kázal, Krista smele vyznával
pred dobrými, zlými, ukrutnými tyranmi.
Ej, tam hore na komíne,
sedí koc

Ladislav Ballek Pomocník

P O M O C N Í K
(kniha o Palánku)
Ladislav Ballek

Ladislav Ballek: významný predstaviteľ modernej slovenskej prózy 70. a 80. rokov. Maturoval v Šahách, študoval na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Vystriedal mnoho povolaní ako: učiteľ, rozhlasový redaktor, vedúci tajomník Zväzu slovenských spisovateľov, pracovník na ministerstve kultúry, neskôr poslanec NR SR.
Ďalšie diela: Útek na zelenú lúku, Púť červená ako ľalia, Biely vrabec, Agáty (2.kniha o Palánku), Lesné divad

Ján Botto Žltá ľalia (interpretácia balady)

Jan Botto - je najmladším autorom štúrovskej generácie, básnik, ktorý v rozvíjaní romantickej balady, ale aj v oblasti spoločensky-príležitostnej poézie, ktorou sprevádzal významné udalosti národného života v 60-tych a 70-tych rokoch, sa do dejín romantizmu a literatúry vobec zapísal ako "nesmrteľný romantik" pozitívne vplývajúci na rôzne generácie ľudí aj v dnešnej dobe. Bottova tvorba obsahuje typické romantické prvky, akými sú ľudová slovesnosť, folklór, sentimentálnosť, harmónia života,

Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode

Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode
v slovenskej a českej romantickej literatúre - S. Chalúpka, J. Kráľ,
J.Botto, K.H. Mácha.


Slovenský romantizmus má svoje špecifické črty, ktorými sa čiastočne odlišuje od svetového romantizmu. Sú to predovšetkým podriadenie boja ľudu za národné a spoločenské oslobodenie národa (národne a politicky zameraný, mal užší vzťah; k národnej slovesnosti, napr: piesne, obrazy). Pre generáciu štúrovcov je príznačný senzualizmus

J. G.Tajovský: Žliebky

AUTOR: Jozef Gregor-Tajovský (realizmus)
DIELO: Žliebky z knihy Horký chlieb
POSTAVY: mladý Jozef Gregor-Tajovský, starý otec, stará mama, hájnik
HLAVNÁ MYŠLIENKA: Máme milovať aj ľudí ktorí nám život neuľahčujú, ako miloval-mal rád starý otec hájnika, pre ktorého vinou musel tajne drevo rúbať a pre ktorého si aj nos rozmliaždil.
TÉMA: Zábavná cesta vnuka a starého otca ukradnúť drevo na žliebky.
KOMPOZÍCIA: 5 strán, próza písana v celku, ich-forma
ČAS: rok 1880,

Peter Holka

Prozaik, publicista, autor rozhlasových hier. Po maturite na Strojníckej priemyslovke prešiel rôznymi zamestnaniami. Pracoval ako novinár vo viacerých redakciách, stal sa redaktorom okresných novín Kysuce, krajského denníka Smer v Banskej Bystrici, neskôr redaktorom denníka Pravda v Bratislave, kde pôsobil ako redaktor kultúrnej rubriky, šéfredaktor Literárneho týždenníka, v súčasnosti je spisovateľom vo voľnom povolaní.
Prevažná časť Holkovej tvorby je adresovaná mládeži, často je obrazom drsnej reality

LADISLAV MŇAČKO

LADISLAV MŇAČKO (1919 Valašské Klobouky - 1994 BA)
- SNP - koncentrák, reportér v Pravde, 1968 emigroval do Rakúska

Smrť sa volá Engelchen
- autobiografické črty, motív viny:
- partizáni sa rozhodnú opustiť Ploštinu, osadu na kopaniciach, ktorej obyvatelia im celé týždne poskytovali stravu, prístrešok. Niekoľko hodín po ich odchode ju obsadí nemecké trestné komando a zaživa upáli dvadsaťsedem chlapov. Partizáni, uvedomujúc si, že spôsobili túto tragédiu, cítia svoju nepriamu

PETER JILEMNICKÝ

PETER JILEMNICKÝ (1901 CZ )
- od tradičného realizmu s lyrickým odtieňom k socialistickému realizmu
- koncentračný tábor
Kronika - povstalci v Čiernom Balogu
- poznačený ideológiou - vyhovujúce vtedajšej kritike

JOSEPH HELLER
Hlava XXII
- letecká základňa USA pre nálety na ITA - ostrov Pianosa v Stredozemnom mori
- kpt. Yossarian - nechce zomrieť nezmyselnou smrťou. Búri sa proti vojenským nariadeniam. Uvedomuje si svoje bezvýchodiskové postavenie v tupej vo

Odraz spoločenských procesov po roku 1945 v slovenskej próze

Odraz spoločenských procesov po roku 1945 v slovenskej próze

fázy:
1. Doznievanie starších tendencií z medzivojnového obdobia - naturizmus
- Švantner - Život bez konca
- Hečko - Červené víno
- zrastenosť jednotlivca s pôdou, život naplnený vierou v Boha
2. socialistický realizmus
- zoštátnenie cirkevných a súkromných vydavateľstiev (Tranoscius), likvidácia časopisov (Elán, Tvorba)  centrálne riadenie literatúry, umelecká úroveň klesá
- z

Erich Maria Remarque Na západe nič nového

* Román. "Táto kniha", ako hovorí úvod malý výrok na úvod, "nechce byť ani obžalobou ani vyznaním, Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácii, ktorú - poznačila vojna - i keď unikla jej granátom."
* Je spísaná na 199 stranách začlenených na 12 kapitol a jedného doslovu. Doslov opisuje situácie v akej bol román publikovaný. V januári 1929, v období hospodárskej krízy, keď sa už Nemecko po každej stránke zrehabilitoval z vojny; v období nacionalizmu a vzostupu Adolfa Hitlera.

V.Hugo: Chrám matky božej v Paríži

Postavy:
Quasimodo – hrbatý, hluchý zvonár, nemal rad ľudí okrem Frolla a Esmeraldy
Esmeralda - krásna cigánka, spolu so svojou kozičkou Džali si privyrábala tancom
Claud Frollo – bol arcidiakonom, no nedokázal spútať svoje city, bol zaľúbený do Esmeraldy
Phobeus – velitel vojakov, zaľúbil sa do Esmeraldy
Pierre Gringoire – básnik, esmeraldin „manžel na 4 roky“

Dej hry sa odohrava v15. storoci,
6.januara slavi parizsky lud sviatok blaznov.Vsetci sa zisli v k

George Gordon Byron: Putovanie Childa Herolda

Anglická romantická literatúra rozvinula črtu búrliváctva, krajného individualizmu a boja za slobodu národov.
George Gordon Byron vytvoril poéziu, ktorá bola výrazom úsilia po zmene vzťahu človeka k človeku. Básnik chcel, aby sa každý mohol vyvíjať slobodne. Z nemožnosti uskutočniť tento vysnívaný ideál vzniká hrdinov svetabôľ, ktorý sa premieňa na túžbu utiecť z tohto svete, ale súčasne aj odhodlanie zúčastniť sa národných oslobodzovacích bojov.

22.01.1788 (Londýn) – 19.04.1824

Anton Hykisch: Milujte kráľovnú

Pochádza z úradníckej rodiny.( 23.2.1932 – Banská Štiavnica ) Po maturite na gymnáziu v Leviciach vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Počas štúdií na gymnáziu bol väznený za protištátne letáky a za pokus o útek na Západ. Po vysokej škole pracoval v rôznych podnikoch ako ekonóm. Napr. v Československom rozhlase. Za postoje k okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy musel z rozhlasu odísť a bol vylúčený zo Zväzu slovenských spisovateľov, sedem rokov nesmel publikovať. Do roku 1989 pracoval v po

William Shakespeare - Rómeo a Júlia

Obsah:

Rómeo, syn Monteka a Júlia, Kapuletova dcéra, sa do seba zaľúbia na večierku usporiadanom Kapuletovcami. Ich láske však bráni znepriatelenosť oboch rodov. Sú nepriateľmi na život a na smrť, aj keď pôvodný spor je dávo zabudnutý spolu s predošlými generáciami.Júliin otec vybral pre svoju dcéru ženícha Parisa, ona o ňom nechce ani počuť. V noci si s Rómeom dohodne tichú svadbu. Oddá ich Lorenzo, františkán, Rómeov dobrý priateľ. No chvíľu po svadbe sa na nám

Andrej Sládkovič : Marína

Podnetom na napísanie básne bol hlboký citový zážitok z prežívania šťastnej lásky k Márii Pišlovej počas pobytu v Banskej Štiavnici i osobnej tragiky z jej prerušenia. Báseň nemá pevnú dejovú osnovu. Je oslavou krásy, mladosti, lásky. Dráma lásky básnika k Maríne tvorí jednu líniu básne, v ktorej sa vyznáva z veľkého ľúbostného citu k žene. Nezostáva však len pri ňom. Ľúbostným námetom si vytvoril priestor na výpoveď o najrozličnejších osobných a spoločenských problémoch (vlastenectvo, mravno

Erich Remarque: Na západe nič nové

Názov: NA ZÁPADE NIČ NOVÉ
Autor: ERICH MARIA REMARQUE

Literárny útvar: román
Kompozícia: 12 kapitol
Miesto deja: front, lazaret, počas dovolenky domov
Hlavná postavy: Paul Bäumer, Kammerich, Katzinsky, Muller, Albert Kropp,
Tajdem, Detering, Haie Westhus, Himmelstoss, Kantorek
Charakteristika postáv:
Paul Bäumer – román je jeho výpoveďou (ich – forma), okrem posledných riadkov, kedy sa dozvedáme, že zomrel v októbri 1918 ako posledný zo všetkých priateľov

Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena

I.
Uprostred hory, uprostred lesa stojí malá chalúpka. Z chalúpky je vidieť každý kút kraja, príchod dobrých aj zlých hostí. Keď zbadá nepriateľov, zrazu je pripravená na obranu aj na útok. Chalúpka je skromná. Na severnej strane od chalúpky stojí strmá veža ktorá ju ochraňuje pred nepriateľmi. Okolo chalúpky sú stromy- smrek, jedľa, sosna...husto naukladané vedľa seba. Poskytujú chalúpke najväčšiu ochranu.
Po smrti starca hájnika chalúpku opravili. Les im poskytoval dostatok materiálu, aby i

Symbolizmus

Symbolizmus

- zaberá vedúce postavenie - jeho vzťah ku skutočnosti je iracionálny /rozumom nepochopiteľný, mnohovýznamový/.

- subjektívny idealizmus - psychologické východisko

- idealizmus, skepsa /nedôvera/

- básnik používa metaforu, personifikáciu, alegóriu /inotaj

- citovo zafarbené výrazy, symboly, výrazy z oblasti vedy, filozofie

- vystupuje tu lyrický hrdina, ktorý jednak prežíva ľúbostný cit a ďalej smútok nad neutešenou sku

(4/39)
>>