Pocet referatov: 320

Mikroprocesory Pentium

1. Úvod do mikroprocesorov
Niekedy na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov sa objavil nový druh elektronickej súčiastky, ktorý od základu zmenil prakticky celú výpočtovú techniku - mikroprocesor. Čo je vlastne mikroprocesor ? Už na prvý pohľad je jasné, že je to slovo zložené z dvoch častí : predpony Miro a slova procesor. Predpona Miro v tomto prípade znamená, že mikroprocesor je jeden miniaturizovaný obvod a slovo procesor znamená, že táto súčiastka dokáže podľa nejakého programu spracovať d

Informatika: WiFi

V poslednej dobe zaznamenali obrovský rozmach bezdrôtovej technológie WiFi. Čo sa skrýva za magickou skratkou WiFi?
WiFi alebo aj Wireles Fidelity je bezdrôtová technológia prenosu dát. Tak ako mobilné telefóny postupom času menia spoločenské zvyklosti, návyky, priniesli zmenu aj do sveta počítačov. Ešte pred desaťročím sme o vzájomnom prepojení počítačov mohli snáď iba snívať, čo je však od doby zrodu internetu bežná realita. Ale až v nedávnej dobe sme prišli na to, že počítač nemusí byť prip

WAP - Wireless Application Protocol

Ve druhé polovině 90. let došlo k masovému rozvoji mobilních telefonů a mobilních přístrojů vůbec. Stále lepší přístroje nabízely více a více možností svého uplatnění než jen telefonování. Spolu s tím obrovský rozmach internetu dal podnět k tomu, že se několik předních výrobců mobilních zařízení (Ericsson, Motorola, Nokia a Unwired Planet) sdružilo v organizaci WAP forum (http://www.wapforum.org). Jejím prvním počinem bylo uvolnění specifikace protokolu WAP (W

Ako spojiť ISDN a analógový modem

Máte doma ISDN zariadenie a potrebujete sa spojiť s analógovým modemom na druhej strane a preniesť dáta? Aj to sa dá, môžete to využiť napríklad pre vzdialené pripojenie k inému počítaču (v práci a pod.) alebo pre rôzne aplikácie (homebanking a iné), ak na druhej strane ešte nemajú ISDN zariadenie.

Ak potrebujete ISDN zariadenie používať aj na iné dátové prenosy ako je Internet, hlavne ak je na druhej strane analógový modem, môže to byť dosť veľký problém. Aké máme možnosti, to si skúsime

Antivírové prostriedky a mechanizmy prevencie

Scanner: Scanner zisťuje prítomnosť víru v pamäti, alebo na disku pomocou vírových identifikačných reťazcov. Vírový identifikačný reťazec je jednoznačne definovaná postupnosť bytov reprezentujúcich daný vírus. Na zvýšenie účinnosti sa používa viac reťazcov na jeden vírus naraz (F-PROT používa dva), prípadne kombinácia nájdenia reťazca s jusov je chúlostivé hlavne preto, že môže dôjsť k poškodeniu súboru. Toto riziko sa zvyšuje u mutácií vírusov, t.j. vírusov, ktoré boli odvodené z niektorého z

Ako na inštaláciu serveru Apache ?

Ako na inštaláciu serveru Apache ?
Hovorí sa, že firma, ktorá nieje na Internete, nieje firma. Myslím si, že na týchto slovách je dosť veľa pravdy. Niektoré firmy si dajú svoje webové stránky vytvoriť profesionálnym štúdiám, ktoré sa zaoberajú webdesignom, iné spravidla menšie firmy, ktoré na to nemajú si pomaličky sami vybudujú svoje domovské stránky, na ktorých spropagujú vlastné produkty, alebo vlastnú osobu. Pri tvorbe web stránok treba pred ich vypustením na Internet najskôr všetko poriadne odsk

Ako urobiť boot menu

Ako na BOOT menu?

Iste sa ti stalo, ze pri prechode z Windowzu na Linux si nechcel s win skoncit radikalne, ale radsej zvolit docasny kompromis a to, ze si si mainstaloval svoj linux na Dosovsku particiu. Tento sposob je vyhodny z toho dovodu, ze tento linux sa moze bootovat priamo z dosu bez nutnosti delit disk na particie. Takisto, ked chces Linux „odinstalovat“, staci ho z disku zmazat. A ked budes mat problemy so stratou rootovskeho hesla, vymazat ho zo suboru /etc/passwd mozes aj z dosu alebo windowsu.
Pre komfortn

Algoritmus

Algoritmus
V stručnosti sa dá povedať, že algoritmus je presný návod k zvládnutiu určitej činnosti. S podobnými algoritmami sa stretávame v bežnom živote. Tieto algoritmy môžu byť recepty na varenie, návod k výmene oleja v prevodovke, postup zostavenia nábytku z jednotlivých dielov atď. Takýto presný návod však možno chápať rôzne. Rôzne návody sú prispôsobené znalostiam ľudí, pre ktorých sú tieto algoritmy určené. Algoritmus na opracovanie materiálu na sústruhu bude prispôsobený človeku, ktor

Peer to peer

Peer to peer

Peer-to-peer (alebo P2P) počítačová sieť je sieť, ktorá sa viac spolieha na výpočtovú silu koncových zariadení (počítačov), ako na sieť samotnú.
Čistý peer-to-peer prenos súborov neobsahuje ani klientov ani servre, ale iba rovnocenné sieťové uzly, ktoré súčasne plnia voči iným uzlom v sieti úlohu servera aj klienta. Týmto sa tento sieťový model odlišuje od modelu klient-server, kde komunikácia zvyčajne prebieha cez centrálny server. Typickým príkladom client-server prenosu

Internet

Internet, hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketov za použitia štandardizovaného Internet Protokolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisíciek menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. Slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW).

BILL GATES A INTERNET

1. Úvod
Velikáni manažmentu nám hovoria, že v súčasnom obchodnom svete je zdrojom konkurenčnej výhody sústavné vstrebávanie nových poznatkov. Manažéri sa musia neustále učiť novým technikám a schopnostiam, aby boli vyzbrojení pre boj medzi spoločnosťami. Organizácie musia samy seba pretvárať v študijné spoločnosti, v ktorých je učenie potrebné pre ich existenciu a kultúru. To všetko je bezpochyby pravda – teoreticky. Ale v skutočnosti je len veľmi málo študijných spoločností. Pravdou je, že ved

CD-ROM - pripojenie, konfigurácia

CD-ROM - pripojenie, konfigurácia
Kompatibilita

V současnosti všechny vyráběné mechaniky a disky odpovídají žluté knize Philips Sony, ta určuje fyzický formát CD-ROM, a standardu ISO 9660 - popisuje logickou strukturu a formát dat na CD-ROM.

Instalace

Vytáhneme z PC zásuvky přívodu proudu, uvolníme šrouby a sejmeme kryt. Z čelní stěny sejmeme plastový kryt. Některé mechaniky obsahují přepínače a ty je nutno nastavit (použijeme návod k mechanice). Je-li mechanika po

E-mail zadarmo

Odosielanie správ pomocou protokolu SMTP a prezeranie došlej pošty pomocou protokolu POP3 zabezpečujú aj servery, ktoré Vám e-mailovú schránku s Vašou pomocou (vyplnenie registračných údajov) vyhotovia za niekoľko minút a navyše si poštu môžete pozrieť hocikde, kde je internetový prehliadač, pretože podporujú poštové operácie pomocou rozhrania WWW.
Službu poskytujú zadarmo, pretože servery si na seba zarábajú reklamou, ktorá sa vám zobrazuje pomocou reklamných prúžkou na stránkach vášho
e-ma

Čislicový počítač

Číslicový počítač: je zariadenie na spracovanie dát, grafických údajov alebo údajov z výrobného procesu, ktorý pracuje podľa vopred pripraveného programu a nachádza sa v pamäti počítača.

Procesor: je tá čas počítača, ktorej sa vykonávajú výpočty. Procesor počítača tvorí riadiaca a operačná (aritmeticko-logická) jednotka. Údaje a programy vkladáme do počítača cez vstupné zariadenia (klávesnica, pevný disk, disketa, optický disk). Spracované výsledky
sledujeme pomocou výstupnéh

Elektronické bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo


Charakteristika Elektornického bankovníctva (e-Banking-u)Elektronické bankovníctvo je na slovensku pomerne nový, ale bezpochyby efektívny spôsob komunikácie klienta so svojou bankou. Pod pojmom elektronické bankovníctvo sa skrýva široká paleta služieb, ktorá pomocou moderných technológií umožňuje uskutočniť najbežnejšie operácie ako sú napríklad: zistenie stavu účtu, jednotlivých pohybov na účte, zadanie platobných príkazov a taktiež

Elektronické obchodovanie

Štandardy asociácie ISACA a zabezpečenie kvality Informačných systémov

ISACA je celosvetová asociácia združujúca profesionálov z oblasti bezpečnosti, auditu a kontroly informačných systémov.
Medzi primárne aktivity ISACA patrí certifikácia audítorov informačných systémov (IS), vzdelávanie a organizovanie podujatí spojených s bezpečnosťou a auditom IS ako aj štandardizačné práce pre oblasť auditu IS.
ISACA Slovakia je slovenská pobočka reprezentujúca celosvetové aktivity asociácie

Čo je to počítačová sieť?

1.1 Čo je to počítačová sieť?

Počítačová sieť je systém vzájomne prepojených a spolupracujúcich počítačov. Medzi týmito počítačmi možno prostredníctvom siete pohodlne a rýchlo prenášať informácie. Informácie možno, samozrejme, prenášať aj medzi počítačmi nepripojenými do siete a to prostredníctvom médii (disketa, magnetická páska, optický disk, atď). Tento spôsob je však príliš nepohodlný, zdĺhavý a neumožňuje interaktívne spracovanie informácii.

1.1.1 Druhy poč

GRAFICKÉ EDITORY A PREZENTAČNÁ GRAFIKA

GRAFICKÉ EDITORY A PREZENTAČNÁ GRAFIKA
a\ Grafické editory, grafické karty, technické parametre, možnosti, použitie.
b\ PAINBRUSH - význam a použitie, POWERPOINT - prezentácie.

Na začiatku 80.rokoch sa o počítačovej grafike mohlo užívateľom len snívať, pretože išlo o oblasť natoľko finančne náročnú, že si ju mohli dovoliť len bohaté firmy. S postupom času začala grafika do počítačového priemyslu prenikať stále výraznejšie. Dnešné výkonné počítače umožňujú stále vä

Hardware

Hardware sú fyzické komponenty počítačového systému. Takže všetko čo je hmatateľné. Mali by sme vedieť ako jednotlivé časti počítača pracujú. Zostava počítača sa skladá z troch častí: počítač, vstupné a výstupné zariadenie. Design počítača môže ovplyvňovať náš výber. Je ale dobré si uvedomiť, že podľa tvaru a veľkosti počítača si musíme vybrať vhodnú pracovnú plochu . Počítač predstavuje plechová alebo plastová skriňa, ktorá môže byť plochá alebo vežová – stojaca. V prednom pan

História hackerstva

Praví programátori: Na začiatku boli praví programátori. Oni si však tak nehovorili a nehovorili si ani hackeri. Tento termín „praví programátor“ sa objavil až po r. 1980. Od r. 1945 však výpočtová technika priťahovala veľa ľudí. Neskôr tí najmúdrejší začali tvoriť softvéry pre svoje potešenie a používali ich. Písali v assembleri, fortrane a v iných strojových jazykoch. Boli to predchodcovia hackerskej kultúry.
Niektorí ľudia, ktorí vyrástlli v kultúre pravých programátorov zostali naďalej akt

(2/16)
>>