Pocet referatov: 31

Andrej Sládkovič : Detvan

Andrej Sládkovič : Detvan
Skladá sa z piatich spevov : Martin, Družina, Slatinský jarmok,
Vohľady, Lapačka
Časové umiestnenie: obdobie vlády kráľa Mateja
Miesto deja: Detva
Martin
- oslava krásnej podpolianskej prírody, ktorej neoddeliteľnou
súčasťou je ľud, Martin Hudcovie - urastený, švárny šuhaj, syn
prírody, pastier oviec
Stojí vysoká, divá poľana,
mať stará ohromných stínov,
pod ňou dedina Detvou volaná,
mať bujná vysoký

Večná parabola

Si túhy mojej predmetom, si túha stelesnená,

neviem ťa iným menom nazvať, len tým krátkam: žena.

Nikdy niež túhy konca, nie, a lásky nikdy dosť,

a predsa, keď ťa milujem, sa cítim ako hosť.Bez teba som len polčlovek, bezo mňa strádaš v núdzi,

a keď sme si už najbližší, vtedy sme spolu cudzí.

To obapolná tragika, mi jedna, ale dve

polomuž a položena sme, a každý z nás to vie.
alkoholizmus

Alkoholizmus:
Na otázku či je alkoholizmus dedičný sa nedá celkom jednoznačne odpovedať, i keď zo štatistík a výskumov vyplýva, že alkoholizmus v rodinách alkoholikov vyskytuje častejšie ako v rodinách rodičov žijúcich striedmo. Výsledky výskumov viacerých autorov taktiež potvrdzujú, že aspoň časť prípadov alkoholizmu je podmienená geneticky.

Napriek tomu, toto nemožno pokladať za dôkaz tvrdenia, že alkoholizmus je vo všetkých prípadoch dedičný. Treba brať do úvahy, že tu hrá veľ

Mor ho

Štyri najdôležitejšie verše z básne Mor ho! od Sama Chalupku:
Hoj mor ho detvo môjho rodu
kto kradmou rukousiahne na tvoju slobodu
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom
mor ty len a vol nebyť ako byť otrokom.

Starec a more

Hlavná myšlienka:
Človeka možno zdrviť ale nikdy nie poraziť.

Branko

Najdôležitejšie verše sú:Pravde žil som,krivdu bil som,verne národ svoj ľúbil som.

Išli hudci horou

Je to balada.Úryvok :
´´Išli hudci horou,horou javorovou,
našli drevo krásno,na husličky hlasnô.

Iba ho zotnime
a sebou vezmime.´´

Oči:úryvok

Ján Smrek Oči:
Všetci sme krásnymi a mocnými
bo všetci oči máme,všetci mi...

no ja ďakujem i za ten dar,že oči má i každá nemá tvár...

Lyrizovaná próza

Prejavuje sa v troch etapách:
ü Ornamentálna próza :ozdobnosť pri výbere jazykových prostriedkov a štýlu , väčšinou témy 1.sv. vojny , prevláda pesimizmus , tragizmus

Jozef Tido Gašpar , Ivan Horváth , Ján Hrušovský , Gejza Vámoš

Lyricky tvarované : autori vychádzajú z tradícií realizmu , na zobrazenie sveta okolo seba využívajú senzualizmus - zmyslové vnímanie sveta , významnú úlohu zohráva príroda a človek

Jozef Cíger Hronský , Jozef Horák , Ján Bodenek

Spolok tajných mien - dobrodružstvo pre malých i veľkých

Elena Hadvigová
Spolok tajných mienJanka má prázdniny.


Osemročná Janka sa nudí. Copatá Janka má prázdniny. Tmavovlasá Janka je u babky v Harmanci. Dvojkárka Janka má nový bicykel. Prešla na ňom už celú dedinu a teraz sa nudí. Sliepka s indiánskym menom Žltá Noha jej ďobká do sandálky a skúša aj jej prštek na nohe. Je to jediná babkina sliepka, ktorú môže pohladkať a ona neujde. Opálená Janka sa zamyslela.
Mala by si vymyslieť prázdninové meno.

Umelecký opis zimy

Zelenú jar, slnečné leto a mokrú jeseň opäť vystriedala studená biela zima. Dažďové mraky jesene vyhnalo zubaté slniečko.
Štipľavý mráz farbí nosy a líca ľudí načerveno a okná budov zdobí najrozmanitejšími a najoriginálnejšími vzormi. Chodníky sa obliekajú do svadobných šiat a ich neúhľadné mláky sa menia na trblietavé zrkadlá. Kabáty ľudí zasypávajú vločky padajúceho snehu. Chladné ovzdušie je nepohostinné aj pre lesné tvory, ktoré sa ukladajú na zimný spánok. Príroda zaspáva pod b

(2/3)
>>