Školy ľudských vzťahov

Škola ľudských vzťahov – Elton Mayo a jeho pokračovatelia (Follettová, Barnard, Likert, Lorsch, Lorenz, Homans) ...

I was competing

I was competing in the internet competition this month. Prices were Ine Kafe T-shirts,jackets,coffee and more other things. ...

Prečo je nebo modré? (výklad)

Zem, tzv. modrá planéta, je obklopená atmosférou, teda ovzduším Zeme, čo je plynový obal obklopujúci Zem, ktorý splýva s kozmickým priestorom. ...

Kanada

KANADA Kanada je po Rusku druhý najväčší štát sveta. Je najsevernejšie ležiacou krajinou. Je to rozľahlá krajina s veľkými nedotknutými územiami, prírodnými krásami ale aj s veľmi vyspelým priemyslom a poľnohospodárstvom. Kanada je federáciou desiatich provincií a troch teritórií.Je parlamentnou demokraciou. Hlavným mestom Kanady je Ottawa. Má tu sídlo parlament, vláda aj Generálny guvernér, ktorý v Kanade zastupuje britskú kráľovnú. Je oficiálne dvojjazyčným štátom. Francúzština je väčš ...

Kyseliny a zásady

Brönstedova teória kyselín a zásad (1923) Kyseliny sú látky schopné odovzdávať protóny Þ sú donormi protónov, zásady sú látky, ktoré sú schopné protóny viazať Þ sú akceptormi protónov, látka môže mať vlastnosti kyseliny len v prítomnosti zásady a vlastnosti zásady len v prítomnosti kyseliny, kyselinami a zásadami nemusia byť len elektroneutrálne molekuly, ale aj anióny a katióny, príklady kyselín:HNO , HCl, H SO , H SO , H PO , HCO , H PO , H PO , HPO , H O , H O, NH, príklady ...

Obsah a metódy fyziky

Význam fyziky: fyzis – slovo starogréckeho pôvodu, znamená prírodu. Fyzika – je veda o stavbe a pohybe živých a neživých telies v prírode, pokiaľ nie je spojená s chemickou väzbou. Rozdelenie: 1.) podľa metód práce a) teoretická – formuluje a hľadá zákony, vzťahy na výpočet FV. b) experimentálna – pozoruje javy, ktoré prebiehajú v prírode samovoľne alebo sú vyvolané pokusom. Meria FV. 2.) podľa odborov a) klasická – mechanika, optika, akustika, elektrina, magnetizmus, atómov ...

Wales

Wales po Slovensky KRAJINA Wales je krajina mnohých zmlúv. Niektorí ľudia radi chodiť v horách, zatiaľ čo iní dávajú prednosť krásne pobrežie. Tí so záujmom o históriu, môžu navštíviť veľa hradov, ktoré prežili. Tam je tiež veľa kultúrnych rozdielov a nádherné tradície, ktoré možno všetky pridať až vo Walese, aby nádherné prázdniny určenia. Všade okolo pobrežia Walesu sú nejaké veľkolepé hrady a sú veľmi časti kraja históriu. PRÍRODA Väčšina z Walesu je ...

londyn

Londýn je hlavné mesto Spojeného kráľovstva. To je 9. najväčšie mesto vo svete - jeho populácia je asi 10 000 000 (s predmestiami), ktorého je 1,2 mil Cudzinci. To je celková plocha je viac ako 4 000 kilometrov štvorcových. Londýn leží na rieke Temži v juho-východné Anglicko. Od asi 1800 do druhej svetovej vojny, Londýn bol najväčším mestom na svete. Do Londýna, sa môžeme dostať rôznymi dopravnými prostriedkami - lietadlá, autobusy (Victoria Coach Station), vlakom, autom alebo loďou. T ...

London

London is the capital city of the United Kingdom. It is the 9th largest city in world - its population is about 10 000 000 (with suburbs) of whose are 1.2 mil. Foreigners. It’s total area is over 4 000 square kilometres. London is situated on the river Thames in south-east England. From about 1800 until World War Two, London was the biggest city in the world. To London we can get by various means of transport - aeroplane, bus (Victoria Coach Station), train, car or ship. This city is fa ...

ZIMA-UMELECKY OPIS

To mäkučké páperie padajúc z neba a zahaľujúc celú krajinu do bielej perinky, prikrýva všetko naokolo. Konáre jedlí sa skláňajú pod ťarchou bieleho snehu. Potôčik bol takmer zamrznutý, len prostriedkom špľachotala tenká stužka vody. Ten uponáhľaný kráľ rýchlosti v zime onemel. Obloky domov teplo žiarili zlatožltým svetlom. Detičky sa vydali vychutnávať dary zimy. Mrázik im jemne vyštípal líca a spev vetríka im dodal farbu. Často si dávali otázku, či môže byť toľko krásy na jednom mieste. ...