Základné ekonomické zákony

Základné problémy organizácie ekonomiky by sa dali pomerne ľahko riešiť, ak by spoločnosť mala k dispozícii neobmedzené množstvo výrobných zdrojov. Tieto zdroje sú však obmedzené, a tým utvárajú hranice výrobných možností spoločnosti. Spoločnosť sa musí rozhodnúť, ako zdroje, ktoré má k dispozícii, využije na výrobu ekonomických statkov. To znamená, musí sa rozhodnúť, ktoré ekonomické statky bude vyrábať a v akom množstve.
Navyše sa musí rozhodnúť, či sa výrobné zdroje majú využiť len na súčasnú, alebo aj na budúcu spotrebu. Musí sa rozhodnúť, či bude vyrábať len spotrebné predmety, alebo aj kapitálové statky, ktoré v budúcnosti umožnia vyrábať viac spotrebných i kapitálových statkov.


Preto sa sformuloval zákon vzácnosti a hranica produkčných možností :


Alternatíva Autá v tis. Ks Potraviny v mil. kg
A 15


celú verziu nájdete na: http://referaty.hladas.sk/download/zek.doc (aj s grafmi a tablukami...)