Wilhelm Leibniz

Wilhelm Leibniz
Wilhelm Leibniz
-racionalista;filosofia-2 casti:Ucenie o monadach-ontologicke nazory:vysvetlil v diele
MONADOLOGIA.Bol objektivny idealista.Vesmir sa sklada z nakonecneho mnozstva
monad t.j. jednoduchych substancii ,ktore maju duchovnu podstatu.Z nich vznikaju
zlozite substancie v nezivej a zivej prirode.Monady [duchovne castice]nemaju
tver,rozpriestranenost,nie su delitelne,nevznikaju ani nezanikaju,ale nepretrzite sa
menia.Su usporiadane hierarchicky.3 tipy modad:temne-maju ib a minimalne
schopnosti vnimania a toria podstatu neorganickych telies. Hmliste-maju schopnost
precitovat a spajat pocity a vnemy.Tvoria podstatu rastlinneho a zivocisneho sveta.
Jasne-su schopne sebauvedomovania;su to ludske duse,ktore su schopne mysliet a
chapat.Hierarchia monad vrcholi absolutne jasnou monadou-‘monada monad’-Boh.
Teoria poznania:-gnozeologicke nazory; v teorii poznania bol razionalista.Proti Lockovej
teze ze v rozume nie je nic co bu predtym nebolo v zmysloch, postavil tezu,ze v
rozume nie je nic co by predtym nebolo v zmysloch,okrem samotneho rozumu.Na
zaklade tejto tezy rozoznava 2 druhy pravd:1]pravdy faktologicke-vznikaju na zaklade
zmyslovej skusenosti 2]pravdy rozumove-ich zdroj je v samotnom rozume a sem
zaradujeme:pravdy z oblasti logiky,matematiky a moralky.
EMPIRIZMUS:je fil.smer kt.povazuje empiriu za vychodisko vedeckeho
poznania.Zdrojom poznania su zmyslove pocity a vnemy.Za kriterium pravdivosti
poznatkov povazuje skusenost.
RACIONALIZMUS:fil.smer.,kt.za vychodisko poznania povazuje rozum.Chape,ze svet je
racionalne usporiadany a na zaklade toho boli vytvorene rozsiahle fil.systemy,s kt.sa
nestretavame v empirizme
Novoneku fil delime:1]spor empri. a raciol. 2]snaha o prepojenie tychto dvoch v
osviet.fil. 3]nem.klas.ideal.-prekonanie emp.a rac.na vyssej urovni
[Kant,Fichte,Hegel,Schelling]
Racionalisti:Descartes,Spinoza [jedina substancia je priroda,kt.stotoznuje s
Bohom-panteista],Leibniz.Empirici:Bacon, Locke,Berkeley,Hume
George Berkeley:zakladatel subjektivneho idealizmu.Je solipsista-fil.smer.,kt.tvrdi,ze
neexistuje nic okrem mojho Ja,vsetko vznika a zanika spolu so mnou.
ESSE EST PERCIPI-byt znamena byt vnimany
David Hume:dospel k agnosticizmu-tvrdenie,ze svet je nepoznatelny
Thomas Hobbes:SOCIALNA FILOZOFIA,zaujal stanovisko medzi empir.a raciol.;dielo
LEVIATHAN
Osvietenstvo:myslienkovy prud,liberalisticke chapanie cloveka ako
jednotlivca,obcana,vecsinou eklekticke [ze ja pozberam s viacerych smerov urcite
myslienky a ich pomiesam],doraz na liudsky rozummpodpora rozvoja vedeckeho
poznania a vyuzivanie vedy na zlepsenie ludskeho zivota;snaha aplikovat
mechanisticku fyziku na oblasti poznania prirody a spoloznosti.Domnievali sa ze sirenim
vzdelania a kultury sa odstrania nedostatky v spolocnosti-OSVETA [sirenie svetla]
Franc.osvietenstvo:Voltaire-Filozoficke listy;Montesquieu-Perzske listy,O duchu
zakonov;Rousseau-Emil,alebo o vychove; Spolocenska zmluva
Encyklopedisti:Denis Diderot,D’Alambert
Mechanisticki materialisti-Diderot,La Mettrie-Clovek-stroj;Holbach-System
prirody,Helvetius.