Výzva pre všetkých, ktorí chcú krajší život!

Vážení priatelia.
Touto "výzvou" sa obraciame na všetkých, ktorí túžia po krajšom živote, ktorí sa túžia zaradiť medzi "zdravých, šťastných, úspešných a bohatých".

–––––––––––

To, čo ľuďom ešte stále chýba je, dostatočný prísun informácií, z ktorých by chápali nielen, prečo sa v našich životoch objavujú problémy, ale hlavne - ako sa im môžu ubrániť.
- Preto ich ešte veľmi veľa nevie, že aj v našich životoch - v našom svete platia predpisy, tak ako napríklad v cestnej premávke, ktorých zmyslom je zabezpečiť ochranu a rozvoj všetkého života.
- Keďže o nich nič nevedia, tak ich nielen že nepoznajú, ale ani netušia, kedy ich nevedomky porušia (a pritom, všetky naše problémy sú len - naša získaná odmena (karma) za ich porušenie.)
- Tiež nevedia nič o nesmierne inteligentnom mechanizme, ktorý nielen zaznamenáva každý náš priestupok voči nim, ale i rozhoduje o spôsobe nášho potrestania (ale i o prípadnom odpustení).

A tak, podľa dosiahnutých výsledkov, máme oprávnený dôvod domnievať sa, že drvivá väčšina ľudí vôbec nevie ako dosiahnuť zdravý, šťastný, úspešný i finančne bohatý život. Aby sme naše tvrdenie podložili dôkazmi, pozrite sa len:
- na tých príliš často alebo sústavne chorých ľudí
- na tých stresovaných, rozčuľujúcich a hnevajúcich sa
- na tých závistlivých, sústavne kritizujúcich a ohovárajúcich
- na tých s finančnými, existenčnými, pracovnými, spoločenskými i rodinnými problémami,
- i na tých, ktorí museli v predčasnom veku opustiť túto zem.

To oni, so svojim nešťastím, sú tým nezvratným svedectvom o tom, že v minulosti urobili veľmi veľa priestupkov voči spomínaným predpisom pre život. Ešte netušia:
- že, buď si svoje priestupky budú musieť tvrdo a ťažko odčiniť cez svoje utrpenie,
- alebo ich môžu bezbolestne anulovať svojim spoznaním predpisov pre život a so svojou spoluprácou so spomínaným inteligentným systémom.

A tak nevedia ani to, že súčasná doba nám všetkým priniesla cestu pre dosiahnutie zdravého, šťastného, úspešného a i finančne bohatého života.

Je jedno, či nám rozumiete (veríte) alebo nie, i tak sa (postupne) na svojich vlastných prežitých skúsenostiach presvedčíte, že tieto slová sú pravdivé. Výhodnejšie by ale pre každého bolo, keby nám rozumel, lebo len vtedy je schopný tieto slová využiť vo svoj prospech.

Je teda na škodu tejto spoločnosti i celého sveta, že tieto, už spomínané a tak nesmierne dôležité, informácie sú ešte stále pre širokú verejnosť tabu. Že ich ešte nevysiela televízia, nerozpráva sa o nich v rozhlase, nepíše v časopisoch, nevyučuje v školách, nedebatuje v rodinách i na uliciach, . . . . .

Preto sa obraciame na všetkých, ktorí týmto slovám rozumejú - ktorí ich chápu:
Spoločne spravme nápravu, v tejto - tak dôležitej oblasti.
Aby náš postoj, ale hlavne, naše dosiahnuté pozitívne výsledky, presvedčil ostatných o nevyhnutnosti poznania týchto informácií a ukázali im tak jedinú správnu cestu.
Preto, ešte raz: Spolupracujme na tejto prioritnej potrebe!

Aby sme sa mali kde stretávať, diskutovať, hľadať nové riešenia a zdokonaľovať ich, plánovať, pomáhať si, a robiť všetko, čo je k tomu treba, dávame vám k dispozícii našu doménu (náš web) www.jewel.sk i na nej nachádzajúcu sa stránku: Škola pozitívneho myslenia http://skola.jewel.sk/ind ex.php , spolu s diskusným fórom http://skolaforum.jewel.s k/index.php .
Nech:
- na nich každý svojou iniciatívou pomôže tak, ako môže.
- sú: "vaše otázky, odpovede, názory i rady, vaše pozitívne i negatívne príbehy, skúsenosti i zážitky, . . ." už prvé čriepky vašej pomoci.
- každý na ne pridá všetko, čo druhým môže pomôcť, alebo
- si z nich (bez pýtania) zoberie akúkoľvek informáciu, ktorá by mohla pomôcť ostatným a použije ju podľa vlastného uváženia (už je ich tam dostatok).
- urobí čokoľvek, ak tým pomôže prioritnej naliehavosti tejto doby a to:

Prelomiť blokádu, ktorá ešte tabuizuje tieto informácie nachádzajúce sa i na týchto stránkach.

Mnohým tiež môže pomôcť i vaše upozornenie na tento: "článok", "zámer", "potrebu" i na tento web. Možno len čakajú na takúto informáciu.

Súčasne sa obraciame i na tých, ktorí súhlasia s "Výzvou - za krajší život pre všetkých!" a vlastnia webové stránky,
aby ju na nich zviditeľnili, alebo - aspoň, nech na ňu dajú odkaz. http://skolaforum.jewel.s k/viewtopic.php?t=320
A súčasne, aby si: na fóre školy pozitívneho myslenia http://skolaforum.jewel.s k/viewforum.php?f=27 - vytvorili odkaz na svoju stránku a tak ju podporili.
S úprimným prianím novej, krajšej a šťastnej spoločnej budúcnosti.
Jozef Mališ a Vierka Giertlová – hudobná skupina JEWEL SK