Vinšovačky - Svadba

Milá nevesta, milý mladý zat;

nadchádza pre vás chvílá, na ktorú ste sa tak velmi tesili,
ktorú ste obaja tak túzobne cakali. Zanedlho uzavriete manzelský
zväzok a naplnia sa vase sny a túzby. V tejto slávnostnej a pre
vás tak významnej chvíli spomente si aj na vsetkých, co vám
pomohli dosiahnut toto stiastie. S hlbokou vdacnostou podakujte
najmä svojim drahým rodicom za vsetku rodicovskú lásku a
starostlivost; ktorou sprevádzali vase kroky od útlej mladosti,
za
vsetku vynalozenú námahu a obetavost; ktorou vás zahrnali.
(S úctou a vdakou si spomente na svetlú pamiatku drahého otca
(drahej matky),ktorý /-á/ s tolkou láskou a nehou obetoval /-a/
dni a roky svojho zivota i pre dnesný krásny den a ktorému
/ktorej/ nebolo dopriate byt tu dnes s vami a spolocne s vami
sa
tesit z vasej lásky)


Drahí rodicia,

Vase deti vedené vzájomnou cistou láskou a oddanostou
rozhodli sa spojit svoje zivoty. Prv ako vykrocia na spolocnú
cestu, prichádzajú k vám, aby vám z úprimného srdca
podakovali za vsetko, co ste pre nich z rodicovskej lásky urobili.
Uvedomujú si, ze neraz sa hádam aj nevdacne zachovali voci
vám a odprosujú vás za to, ak vám niekedy nechtiac aj zármutok
spôsobili. V tejto chvíli sú pevne rozhodnutí, ze sa budú snazit
vo svojom budúcom spolocnom zivote zít vo vzájomnej láske,
úcte a oddanosti pre blaho svojej rodiny, na radost vám i vset-
kým príbuzným.
A preto, drahí rodicia, odprevadte tieto svoje milé deti pri
prvých krokoch ich spolocnej cesty zivotom. Nech ich po celej
dalsej púti sprevádza nadalej vasa vrúcna rodicovská láska.
I vy, ostatní vázení príbuzní, pripojte sa k tejto spolocnej
radosti a svojou vzácnou prítomnostou budte svedkami krás-

neho okamziku, v ktorom títo dvaja mladí ludia slávnostne
potvrdia svoje pevné rozhodnutie uzavriet manzelský zväzok,
aby odteraz ruka v ruke v dobrom i zlom spolu krácali v ústrety
budúcemu zivotu.


Milí novomanzelia, vázení svadobní hostia,

dostalo sa mi naozaj mimoriadnej cti prihovorit sa vám pri
tejto milej slávnostnej prílezitosti, ked sme sa vsetci tu prítomni
zisli oslávit vzácny a nevsedný den v zivote dvoch mladých ludí,
ktorí si dnes podali ruky a so slubom vernosti a lásky vykrocili
na spolocnú cestu zivota.
Radostný je dnesný den pre nich, no radostou naplna aj
vsetkých nás. V prvom rade rodicov, ktorí od útleho detstva
s vrúcnou láskou a neúnavnou starostlivostou ich vychovávali a
nelutovali nijaké obete, len aby im pripravili co najkrajsí a
najstastnejsí zivot.
Radostou sú naplnené srdcia krstných rodicov, starých
rodicov, súrodencov a vsetkých nás ostatných príbuzných a známych.
Za vsetkých, milí mladomanzelia, mám tu potesenie prihovorit
sa na zaciatku tejto radostnej rodinnej slávnosti skromným,
úprimným blahoprianím:

Nech slnko lásky zlatisté
na cesty vzdy vám svieti,
v zivote aby mali ste
len radost z vasich detí.

Nech dnesného dna blazenost
zo dna na den vám rastie,
aby vás hriala spokojnost,
láska, vernost a stastie.

Zdvihnime case, priatelia,
nech za nás vsetkých vravia:
nech zijú novomanzelia
a vela, vela zdravia!Milí novomanzelia, vázení svadobníci,

s potesením sa ujímam radostnej úlohy privítat vás pri tomto
slávnostnom svadobnom stole, kde sme sa zisli, aby sme
v rodinnom kruhu, v dobrej pohode, druzne a radostne oslávili
tento najstastnejsí den v zivote nasich novomanzelov.
Za vsetkých vás chcem vyslovit nase najsrdecnejsie
blahozelanie im ako aj ich rodicom a zazelat do budúceho zivota
vsetko najlepsie.

Nech po vsetky dni vásho zitia
blazenost dneska stále rastie,
nech obídu vás vlnobitia,
rozkvitá pokoj, láska, stastie.
Úprimne vravia srdcia nase,
ako to iba láska vie:
Zdvihnime vsetci svoje case
novomanzelom na zdravie!
Bronzová svadba

Tak ako slnko kazdé leto
rozdáva ludom bronz,
vám ho dnes v tejto slávnostnej
chvíli udelil zivot.
Udelil vám ho za to, ze ste...... rokov
dokázali v dobrom aj v zlom prekonávat
prekázky, ktoré vám pripravil.
O tom, ze si toto ocenenie
plným právom zaslúzite,
nepochybuje nikto z vasich blízkych.
Vsetci vám do dalsieho
spolocného zivota zeláme
vela zdravia, porozumenia,
lásky a veríme, ze sa
tu takto spolu opät stretneme
pri dalsom okrúhlom
výrocí vásho sobása.Strieborná svadba

Lesk strieborných sperkov
je matný oproti tejto slávnostnej chvíli.
Chvíli, v ktorej si pripomíname
spolu s vami .... výrocie vásho sobása.
Lesk strieborných sperkov
len na krátku chvílu upúta oko cloveka
a potom zovsednie.
Ale lesk vasich strieborných vlasov,
vasej striebornej lásky
nemôze zovsedniet ani vám,
ani nikomu z vasich blízkych,
ktorí sú tu dnes s vami,
aby vám naozaj z celého srdca
úprimne zablahozelali
k tomuto vásmu striebornému výrociu.
Striebro, strieborný sperk casom ocernie.
Ale nech nikdy nestihne tento údel vasu
vzájomnú úctu, lásku a porozumenie!

******

To tiché á n o na obeznej dráhe krúzi,
obrúcky zasli, zosúchaný monogram.
Pripadol biely sniezik do kytice ruzí.
Svadobný pochod, príhovor a zvonohra.
Vyzvána stvrtstorocie. Prelúdiá na organe.
Ej, roky, roky - slnko, mráz i blen.
Pre lásku zajtrajsiu sa v detoch rozdávame,
ked úsmev oddaluje neúprosný tien.

A znova ako vtedy v nenacatej chvíli,
spojivo rúk a srdc do dalsích liet.
Strieborný pozdrav uz len ku zlatu sa chýli.
Prítulné slová. Ó, ten najvzácnejsí vzlet.
Zlatá svadba

Prisli sme sem ako vase vlastné deti
blahozelat k vasej zlatej svadbe.
Nech vám este dlho zlaté slnko svieti
na tie roky zasiate tiez v zlatej siatbe.

S nami tiez aj vasi vnuci - detné deti sú tu,
starkí nasi, drahí oslávenci, milí!
Zeláme vám zdravie, stastie, vela kludu,
by ste v láske dlho medzi nami zili!Diamantová svadba

Slávnostné je ovzdusie dnes, atmosféra zvlástna,
obcania, co chystá sa tu v tejto sieni za slávu?
Ved je celá obec na nohách a taká stastná,
lebo drahí ......(meno) ..... slávia svadbu diamantovú!

Boli by sme vsetci velkí nevdacníci,
miesto srdca by sme v hrudi kamen mali,
keby sme sa tu dnes do jedného vsetci
drahým nasim jubilantom nepodakovali.

******

Stastný si, ak si takého druha vybrat vies,
s ktorým aj sedinami obelený
az do samej staroby dozijes.