Vinšovačky - Meniny

---------------------------------------- ----------------------------------------K meninám Vám zeláme
vela stastia, zdravia,
nech Vás vsetci nepriatelia
miesto sporov zdravia,
správnu duse pohodu,
dobré vínko, nie vodu,
vtácie spevy, krásne kvety,
dobré jedlá bez diéty,
vela krásnych spevu tónov,
radost z práce, stastný domov.

******

Priatelovi

Chcela by som vyriect
nieco velmi krásne,
co sa nepomestí
do slov ziadnej básne.
Chcela by som vyriect
slová velkej vdaky,
ale mi to nejde,
zivot je uz taký...
Slovo sa mi zdráha,
po srdci sa sklza,
miesto básne spadne
cistá vdaky slza.

******

Vysoko si,.....meno , cením,
ze sa môzem na den menín,
ako býva dobrým zvykom,
pridat k tvojim vinsovníkom
a tak, ako srdce cíti,
zazelat Ti v dalsom zití
vela stastia, zdravia, sily.
Zi nám dlho, ....... meno milý!

Dnes na liste v kalendári
císlo jeden ( styri dvadsat pod. / jasne ziari.
To nic iné neznamená,
iba ze más, .....( meno ), mena.
Preto Tebe nás vins patrí:
Kolkco majú stítov Tatry,
kolko má len mráckov nebe,
tolko zdravia daj Boh Tebe!

******

Prichádzam dnes na den menín
s mojím skromným pozdravením,
s prianím zdravia v dalsom zití,
bez búrok a vlnobití.
S ním sa spája prosba vrúcna,
aby Ti aj do budúcna
Boh dal hojnost milosti,
vela stastia, radosti.

******

Blahozelanie manzela manzelke:

Kvitli kvety jari
aj zlatého leta,
zivot nase kroky
do zázitkov spletal.

Odovzdal nám dary
nevýslovnej krásy,
niekedy aj zbrane
na boj prezit tasil.

Priniesol nám poklad
v ociach nasich detí,
skoda, ze tak skoro
od nás v diale letí...

Prijmi môj vins skromný
na den tvojho sviatku
zelám Ti zo srdca
stastie v kazdom riadku.

Zelám Ti dar zdravia,
slnko nech Ti svieti
nech nám nesie radost
v láske nasich detí.

******

Viem, vins môj nie je jediný,
pozdravit co chce meniny,
ktoré más práve dnesný den.
Blahozelat Ti predsa chcem.
Zelám Ti, milá A g á t a (Beáta, Donáta, Renáta),
nech zitia cesta zacatá
dalej Ti plynie pokojne.
Zdravia maj stále prehojne,
radosti, stastia nadostac,
nepoznaj nikdy, co je plac.

******

Pripravil som na dneska
pozdrav Tebe, A g n e s k a,
na den menín oslavy:
prezi v stastí, vo zdraví
este rokov dlhý rad,
aby Ta mal kazdý rád.

******

Ku Tebe dnes A l i c a (Danica, Ivica, Milica),
letí nasa zdravica,
v krásny sviatok zelat chce Ti:
Nech Ti slnko stastia svieti,
nech Ti zdravie stále praje,
nech na míle vzdialená je
od Teba vzdy clivota
v dalsích rokoch zivota.

******

Prijmi k sviatku, A l i c a (Danica, Ivica),
vela bozkov na líca,
vela vrúcnych objatí.
Vsetky nech sa spoja Ti
do jedného zelania:
Ziale nech Ta nezrania
a nech vsetky trápenia
na stastie sa premenia.

K tvojmu sviatku milý A d a m,
najvrúcnejsie slová hladám,
aby som Ti bez nadsádzky
poprial vela zdravia, lásky.
Úspechov a stastia vela
z úprimného srdca zelá...

******

V krásny sviatok A d e l y
nech Ti Pán Boh nadelí
hojnost svojich milostí,
vela stastia, radosti.

******

Je mi nám velkým potesením
zazelat Ti / Vám / na den menín
vela zdravia, stastia vela,
vsetko, co si srdce zelá,
vela lásky, spokojnosti
v celej dalsej budúcnosti,
úsmev v tvári, radost' v oku,
úspech v kazdom zitia kroku.

******

Adriana nasa milá
nech sa splní o com snívas,
vsetko dobro v nádeji,
nech Ti Pán Boh na tvoj sviatok
milostivo nadelí
vsetky zitia dobré klady;
to Ti vsetci doprajeme,
ved Ta máme velmi radi.

******

Zvestoval nám úsvit ranný,
ze je krásny sviatok A n n y.
Milá A n k a, zeláme Ti,
nech Ti slnko stastia svieti,
nech Ti láska srdce hreje,
nech Ti nikdy smutno nie je,
nech Ti Pán Boh, ako sám viem,
ráci dopriat pevné zdravie.

******

Milý Anton a ci Tonko,
zeláme Ti zdravia tolko
kolko kvitne v júni ruzí;
nech más vsetko, po com túzis,
nech Ta majú ludia radi,
rodina aj kamaráti.
Barborke zeláme
dobrého zdravícka
nech má vzdy radostné
úsmevy na líckach
nech sa jej zitia sny
vyplnia do zlata
nech je vzdy v radosti
stastná a usmiata.

******

Milá B l a n k a na den mena
nesieme Ti kvetov pár,
nech si zdravá pri pokoji,
nech je stastná tvoja tvár;
pridáme aj zopár ruzí,
nech Ta lúbi po kom túzis.

******

V krásny sviatok tvojich menín
prichádzame s pozdravením,
aby sa Ti dlho skvelo
slnko stastia, milý Belo (Elo),
aby si bol zdravý, sviezi,
v pokoji a láske prezi
este vela rokov v zití,
nech Ti srdce nepocíti,
co sú bôle, co sú ziale,
ale iba radost stále.

******

B o h u s, tvoje meno skrýva
lásku, prajnost, stastie.
Nech tá vlastnost stále zivá
v Tebe este rastie.

********

Na den menín pre Alzbetu,
pre Teba dnes vins nás je tu:
V dalsích rokoch, milá B e t k a,
spln sa tvoja túzba vsetka.
Vela stastia, zdravia, blaha
zeláme Ti, Betka drahá.

******

Dnes Tebe patrí, drahá B e t k a,
úcta a láska nasa vsetka,
blahozelania milé slová,
ktorými chceme vsetci znova
zelat Ti k sviatku zdravia vela,
splnenie toho, co si chcela
a vela stastia v dalsom zití
bez príkorí a vlnobití.

******

Spln sa vsetko, co si chcela,
maj vzdy stastia, zdravia vela!
To Ti, milá A n a b e l a (Izabela),
zelá nasa partia celá.

******
Nejeden v den Bozidary
do rúk tvoj ich vlozí dary,
polozí Ti kvety na stôl
so zelaním, aby rástol
rokov rad Ti ako stuha
a ziarila stastia dúha.
I ja s velkým potesením
zelat chcem Ti na den menín,
aby v stastí, dobrom zdraví,
bez starostí, bez obavy
dalsie roky prezila si,
radostné a plné krásy.
******

Den tvojich menín, B r i g i t a (Judita),
s radostou som dnes privítal.
Radost i Tebe na líca
nech vpíse moja zdravica:
Zi stastná v dobrej pohode
ako tá rybka vo vode,
ako ten vtácik na strome
vyhni sa kazdej pohrome.

******

Zabudnút dnes nechce nikto
potesit sa s Benediktom,
pretoze má sviatok menín.
Aj my s velkým potesením
prichádzame radi za ním
so srdecným blahoprianím:
Nech sú stastné tvoje kroky,
zi nám este dlhé roky!

******

V dnesný den len pre B o r i s a
srdce nase rozhorí sa
a v nom ako ohen planie
nase vrúcne blahoprianie:
Nech Ti stastia slnko svieti,
v dalsom zití-dobre je Ti,
radosti si vela uzi,
stále zdravie nech Ti slúzi.

******

K meninám pre B o z e n u
v srdci mám ulozenú
básnicku skromnú, krátku:
Prajem Ti k tvojmu sviatku
radosti, stastia mnoho,
i zdravia okrem toho
a rokov zitia vela.
Zo srdca Ti to zelá...

Den tvojich menín, B r i g i t t a,
s radost'ou kazdý privíta,
ze Ti priat znova môze:
Daj stastia, zdravia, boze!

******

Milá nasa drahá C i l k a
dnes je tvojho mena chvílka,
nesieme Ti pozdrav v ruzi,
nech Ta lúbia správni muzi,
pridáme aj vônu kvetu,
nech si milá ludom, svetu.

******

Cyrilovi na den mena
zasielame pozdravenia;
nech ho lúbi správna zena
ktorá ziadne chyby nemá
(nemusí byt práve nemá)
ale nech mu v láske hudie,
vtedy aj on stastný bude.

******

Vela zdravia, milá D a s a,
budes navzdy iba nasa.
Vela stastia, milá D a s k a,
nech Ta neobchádza láska.
Vela zdravia,milá Dagmar,
nech Ti úsmev sadne na tvár.

******

S radostou vsetci na tvári
vítame sviatok D a g m a r y,
zo srdca k nemu zeláme
do budúcnosti neznámej
nezlomnú priazen stasteny
a s láskou pokoj zrastený.

******

Vela lásky, milý Daniel,
aby si bol ako anjel.
Vela stastia, milý D a n k o,
nech más dobré vztahy s bankou.
Vela zdravia, milý D a n o,
nech je silné ako lano.

******

Zdravicu Ti aspon krátku
posielame k tvojmu sviatku:
Prajeme Ti, milý D a n i e (,
nech Ta strázi strázny anjel,
nech sa Ti dni stastia mnozia,
nech Ta chráni ruka bozia.

******

Vela stastia, Daniela,
kde más svojho anjela?
Vela zdravia, milá D a n k a,
zatancuj nám dneska kankán!
Vela lásky milá D a n a,
mysli iba v dobrom na nás.

******

Cím potesit dnes D a r i n k u
na den jej mcnín máme?
Kúpime kvety na rínku,
aj pekný darcek v kráme.
Tak zvyklost káze stará dost,
vraciame sa k nej znova,
no iste budú na radost
i blahopriania slová:
Prezívaj v zdraví, hojnosti
zivota dalsie roky,
k pokoju, stastiu, radosti
nech vedú tvoje kroky.

******

Na oslavu mena D a r i n y
väcsiu cenu nemá dar iný
ako láska vrelá, horúca,
co nám káze zelat zo srdca,
aby v dalsích rokoch zivota
nestihla Ta nikdy clivota,
aby si zila stále v radosti,
v láske, stastí a hojnosti.

*****

Krásnym sviatkom meniny sú.
Dnes aj ja mám pre D e n i s u
blahopriania aspon skratku
na oslavu tohto sviatku:
maj vzdy stastia vyse práva
a ostávaj stále zdravá!

******

Na tvoj sviatok D o m i n i k,
nie je stastný, co my, nik,
ze je tu cas priat Ti zasa
vsetko dobré, co len dá sa,
hojnost zdravia, mladosti,
stastia, lásky, radosti.

******

Dlhý rad verných priatelov
príde dnes k tvojmu menu
blahopriat s myslou veselou,
rád sa Tiez pridám k nemu.
Zelám Ti,milá Dorota,
zdravie a pokoj, stastie,
v budúcich rokoch zivota
radost nech vzdy Ti rastie.

******

Iste kazdý rád oslávi
s Tebou sviatok Drahoslavy
(Dobroslavy, Miloslavy, Miroslavy, Blahoslavy a pod.).
Pripájam sa dnes k tým aj ja,
ktorých táto túzba spája
a zelám Ti, ako cítim,
vela stastných rokov v zití.

******

Vela stastia, milý D u s a n,
môj vins letí k tvojim usiam.
Vela lásky,Dusanko,
sanuj zene pyzamko.
Vela zdravia, milý D u s o,
aby si bol silným muzom.

******

Pri stole dnes sedím tu,
skladám vins, co E d i t u (Juditu)
pozdravit chce vrúcnym slovom
v blahoprianí meninovom:
Zi nám v zdraví vela rokov
a nespoznaj smútku okov,
aby stastia, lásky príval
v srdci tvojom len sa skrýval.

******

Kazdé slovo priania vrelé
k meninám dnes patrí E l e (Jele, Hele).
Nás Tiez túzba zenie velká
blahopriat Ti, milá E l k a,
stastia, zdravia vela este
na zivotnej tvojej ceste,
tazkých chvíl nech zbavená je,
maj vzdy, co si srdce praje.

******

Premilá Eliska
chcem sa Ti zalískat
skromným kvetom
dobrým prianím
meninovým vinsovaním;
ked si taká deva milá
aby si nám v stastí zila.

******

Radost, aká dnes je v dusi,
nikdy viac v nej nevíri,
iste preto, lebo tusí,
ze je sviatok Elvíry.
K meninám Ti z duse planie
blahoprianie horúce:
Spln sa kazdé tvoje prianie,
stastná bud v dni budúce!

******

Vela stastia, milý E m i l,
trocha Ta to tahá k zemi?
Vela lásky,Emilko,
vsakze si bol na vínko?

******

Tento lístok pre E m i l a
napísala jeho milá,
s prianím krásnej budúcnosti,
spolocnej a vzdy bez zlosti.

******

Milý den dnes, premilý je,
dnes je mena E m í l i e (Cecílie).
Blahopriat Ti chceme, M i l k a,
hrá nám v tele kazdá zilka,
srdce ako ten zvon bije,
v dusi znejú melódie.
Jedna z nich dnes k Tebe letí,
za nás vsetkých vinsuje Ti
zdravia, stastia, lásky vela,
vsetko, co si srdce zelá.

******

Vela stastia, milý E r n e s t,
este stále más rád fernet?
Vela zdravia, milý E r n o,
nemaluj si zivot ciernou.
Vela lásky, E r n e s t í k,
viac sa sem uz nezmestí.

******

Aj ked nám mráz pod kozuchy preniká,
zdravíme Ta na den mena E r i k a,
zeláme Ti vela zdravia,
nech Ta muzi chvália, zdravia,
ved aj kvety snezienky
majú nové sukienky;
je v nich krehká, biela krása
ktorá nehu vinsov hlása.

******

Prijmi nase vinse
na mena Etelka,
aj ked nasa básen
je malá - nevelká,
je v nej láska nasa,
hlbka dobrých prianí,
aby si nám zila
v dobrom zdraví, stastí,
v láske, milovaní.

******

Prichádzame na E u g e n a,
na den, ked más práve mena,
aby sme Ti zazelali
zdravie, radost, pokoj stály,
este vela stastných krokov
a zivota vela rokov.

******

Vela stastia, milá E v a,
slnko dnes len Tebe spieva.
Vela lásky, milá E v k a,
predsa nie si stará dievka.
Vela zdravia, E v i c k a,
nech netlací crievicka.

******

Radost moje srdce zhrieva,
ze Ti môzem, milá E v a,
zelat vsetko to, co mienim
na den tvoj ich vzácnych menín.
V radosti svoj zivot uzi,
maj vzdy, po com srdce túzi,
nech Ti zo dna na den rastie
láska, blaho, pokoj, stastie!

******

Vela stastia, milý F e r o,
nech Ti dobre píse pero.
Vela lásky, milý F e r k o,
nech sa môzes chválit dcérkou.
Vela zdravia,Frantisek,
dnes len tvoj den nadisiel.

******

Októbrový F e r k o asi
burciacikom smäd si hasí,
zlozíme mu versík krátky,
ponúkne aj kamarátky,
kamarátov celú chasu,
ved na mena plnú casu
vypit do dna na zdravie
kazdý priatel dobre vie.

******

Vela stastia,Gabriela,
uz más kúsok do ciela.
Vela lásky,Gabika,
nech si ako bábika.
Vela zdravia, milá G a b a,
nech si stále dobrá "baba".

******

Vela stastia,milý Gustáv,
cakaj bozk na svoje ústa.
Vela lásky,milý Gustík,
nech Ta milá neopustí.
Vela zdravia, milý G u s t o,
sportuj, behaj, nestoj - skús to!
Na den menín Gustávovi
vyriect ústa chcú vins nový.
Zi tu este dlho s nami,
na tvári maj úsmev samý,
nech Ti nie je nikdy pusto.
Zivio, zivio, milý G u s t o!

******

H e d v i g a, ci Hedka nasa
nech Ti na dnes kvety znása
kazdý priatel, rodina,
nech na Teba spomína
v meninovom dobrom prianí,
nech Ta majú radi páni,
zelá Ti to kazdý z nás,
abys bola stastná, zdravá
s nami este dlhý cas.

******

Drahá nasa Hilduska
zasepkám Ti do uska
krásne vinse, nezné slová,
je to moja básen nová,
nech sa práve na mena
stane vzácna premena,
z trápení nech stastie vzíde,
to zeláme vsetci H i l d e.

******

Do kalendára sa dívam,
ziari z neho meno I v a n.
S ním sa tvoje meno spája,
preto prichádzam Ti aj ja
zelat vela zdravia, sily,
lásku, pokoj, I v k o milý.

******

Zlaté slnko svieti zhora
dneska najmä pre I g o r a
(Tibora, Ctibora, Libora),
teplým lúcom velí nám
blahopriat Ti k meninám.
Preto aj my bez meskania
prinásame blahopriania.
Zeláme Ti zdravia mnoho,
vela stastia, okrem toho
radosti a lásky este
na zivota dalsej ceste.

******

Na sviatok I v a n y
vins v srdci skrývaný
k Tebe nech zaletí
a za mna (nás) praje Ti
vela dní pohody
bez skody, nehody.

******

Milá nasa Iveta
zeláme Ti zdravie, stastie,
nech ho láska prepletá
a nech stále mocnie, rastie
kruh priatelov vôkol Teba
presne takých, ako treba
a nech ponad Teba lieta
piesen zitia s vônou leta
plná krásnych teplých tónov,
nech Ti kvitne stastím domov.

******

Kazdý rok máme za lubom,
ked sa zvítame s Jakubom,
ja i tí, co sú pri mne,
zazelat Ti úprimne
v rokoch, co sú na obzore,
stastia hory, zdravia more.
Ostan dlho s nami sviezi,
v spokojnosti zivot prezi!

******

Vela stastia, milý J á n,
prajeme Ti k meninám.
Vela lásky,milý Janko,
nech Ti slúzi kazdé ránko.
Vela zdravia, milý J a n í k,
nech má radost tvoja pani.

******

Na Jána zaleta
nech k Tebe zalieta
vsetko dobré s vônou ruzí;
nech más vsetko, po com túzis,
nech priatelov celé rady
vyjadria Ti v pozdravení,
ze Ta majú velmi radi.

******

Drahý syncek, dnes je J á n a,
vela stastia hned od rána!
Tvoja cesta nech je priama,
to Ti zelá otec, mama.
V kazdej chvíli, milý J á n,
maj vzdy oci dokorán.

Nech Ti zdravie, lásky rieka
z dlaní nikdy neuteká.
K osudu len dobrá stránka
nech sa drzí násho J a n k a.
Pilnost v skole, úspech v práci
zelajú mu spoluziaci.

******

Prijmi, J a n k a, na zaciatok
blahoprianie na tvoj sviatok.
Jeho slová za nás vravia,
zelajú Ti vela zdravia,
vela stastia, drahá J a n a.
Nech Ta zehná ruka Pána!

******

Vela stastia,Jaroslav,
nezostan dnes bez osláv.
Vela lásky, milý J a r k o,
nech sa chvális dalsou ciarkou.
Vela zdravia, milý J a r o,
den vítaj vzdy s jasnou tvárou.

******

Ci Ta, milá Jozefína
(Klementína, Leontína, Valentína),
na den menín bájecný
potesit vec môze iná
ako versík srdecný?
Nech Ti slnko stastia ziari
este vela, vela dní,
nech más iba úsmev v tvári,
do zármutku nepadni.
Nech Ti stále zdravie slúzi,
netrápi Ta clivota,
radosti si mnoho uzi
v dalsích rokoch zivota.

******

Vela stastia, milý J o z o
zeláme Ti v mene bozom.
Vela lásky,milý Jozko,
prajeme Ti vela bozkov.
Vela zdravia, milý J o z e f,
nie ze Ta dnes hodí o zem.

******

Velké príjmy, malé trovy
a vzdy nieco extra
bracekovi Jozefovi
zelá jeho sestra.

******

J o z k o, krácaj ruka v ruke
s láskou stastiu v ústrety.
Úspechov jak zrniek v múke,
to je prianie od tety.

******

Zelám Ti dnes, J o z k o drahý,
zlaté rúno z barana,
tolko grosov, kolko vlahy
padne s rosou za rána.

******

Zlatý lúc slnka budí Ta
v den tvojich menín, J u d i t a.
A za nás vsetkých zelá
zdravia a stastia vela.

******

Ku stastiu vraj stací málo,
vyber si vzdy správny lós.
J u r a j, to je meno králov,
preto ho vzdy hrdo nos!
Celý zivot môjho J u r k a
nech obchádza kazdá búrka.
Nech nepozná smútku Tien,
to mu zelám v tento den.

******

Povinnost dnes máme milú
spomenút si na K a m i l u (Jarmilu)
a tá vsetkým velí nám
blahopriat Ti k meninám.
Ostan dlhé roky mladá,
maj vzdy, co Ti srdce ziada.

******

Vela stastia, milý K a r o l,
zi svoj zivot plnou parou.
Vela lásky, K a r o l k o,
mozností más niekolko.
Vela zdravia, milý K a r c i,
zlého vraj aj málo stací.

******

Kalendár nám pripomína,
ze más sviatok, K a r o l í n a (Valentína),
zavinsovat ze Ti máme
iba dobré veci samé,
zdravie, stastie, radost stálu,
zivot bez strastí a zialu.

******

Na vzácny den Konstantína
nepríde Ti posta iná,
nebudes cut slová insie,
iba k sviatku pekné vinse.
Odo mna Tiez jeden letí
a srdecne vinsuje Ti:
V stastí dalsie roky uzi,
nech Ti stále zdravie slúzi!

******

V dnesný den nám z kalendára
svieti krásne meno K l á r a.
To je den aj tvojich menín.
Preto s velkým potesením
prednásame svoje prianie:
Nech Ti v dalsích rokoch planie
láska, stastie, radost cistá,
nech Ti zivot neprichystá
ani bôle, ani ziale,
ale iba slasti stále.

******

V kalendári ked zistíme,
ze den patrí dnes Kristíne,
bez zbytocného meskania
vyslovit chceme zelania,
K r i s t í n k a nasa premilá,
aby si s nami prezila
v zivote dlhý rokov rad
a stastie este mnohokrát.

******

Zase sa dnes vsade slávi
krásny sviatok Kvetoslavy
(Drahoslavy, Jaroslavy),
a to je den tvojho mena.
K nemu je dnes pripravená
rodina Tiez nasa celá,
ktorá zo srdca Ti zelá
stastia, zdravia, vela sily,
aby sa Ti vyplnili
vsetky tvoje vrúcne priania.
V radosti zi bez prestania!

Ten,kto meno Kvetoslavy
(Miloslavy, Miroslavy, Jaroslavy, Blahoslavy)
dnesného dna neoslávi
vinsom a ci kytkou ruzí,
pochvalu si nezaslúzi.
Nie sme takí, preto chceme
blahozelat Ti aj v mene
tých, co by Ti radi priali
stastie, zdravie, pokoj stály.

******

L e o p o l d nás, Leo krátko,
dnes más mena, velký sviatok,
nenapadla nám vec iná,
prijmi od nás trocha vína,
k tomu dúsok, "frtana",
budeme sa bavit, spievat
celú noc az do rána.

******

Sviatok máme na L í v i u,
nech nám vsetky v stastí zijú,
nech im Pán Boh zitia trasu
pozehná a dá im krásu,
k tomu vela zdravia, sily
a nech nám ich dlho ziví.

******

K meninám pre L u k á s a (Eliása, Tobiása)
zdravica je tu nasa.
Srdecná, úprimná je,
stastia Ti, lásky praje,
aby si smutný nebol,
aby sme mohli s Tebou,
L u k á s k o usmievavý,
nazívat dlho v zdraví.

******

Uz je k sviatku tvojho mena
vinsovacka pripravená,
krásne slová, krásne dary:
Nech sa Ti vzdy vsetko darí,
v láske, stastí zivot uzi,
zdravie stále nech Ti slúzi.
To Ti prajú dnes, L ý d i a,
vsetci, co Ta radi vidia.

******

Zlaté slnko, bud milé,
zaziar nasej L u d m i l e (Kamile),
zosli jej svit nádherný
na dnesný i dalsie dni.
Zeláme Ti, L u d m i l a,
aby sa Ti splnila
kazdá túzba, kazdý sen
a zivot bol stastný len.

******

Kazdý z nás dnes milo víta
sviatok menín L u d o v í t a,
aby sme Ti mohli vsetci
popriat samé dobré veci,
zdravia, stastia, lásky vela,
vsetko, co si srdce zelá.

******

Milovaná M a g d a l é n a (Apoléna, Filoména),
ked dnes slávis sviatok mena,
vzácnejsí nad iné sviatky,
prijmi môj (nás) vins síce krátky,
o to viac vsak trvanlivý:
Nech Ta Pán Boh dlho ziví!

******

Celé leto i jar celú
skladal som vins pre M a r c e l u.
Hoc je krátky, s potesením
nesiem Ti ho na den menín.
Skromný môj vins len to vraví:
Zi nám dlho v stastí, zdraví!

******

Vzácny priatel, milý M a r e k
zeláme Ti vela Mariek,
ci sú v devách ci sú v mene,
dopomôzu k zitia zmene,
pridáme aj casu vína,
nech si na nás zaspomínas
v dobrej zitia pohode
po meninách pri vode.

******

V srdci svojom dnes mám skrytú
krásnu vetu pre M a r g i t u,
ktorá vrúcnym hlasom vraví:
Zi nám dlho v stastí, zdraví!

******

Vela stastia,Marienka,
preco nám dnes nariekas?
Vela lásky,Mária,
trochu svojej dám i ja.
Vela zdravia, milá M a n a,
nech je ruzí plná vana.

******

M a t e j, Matko, suhaj milý
zeláme Ti stastia, sily,
aj ked v rieke lámes lady,
vypi vínko do nálady,
nech Ti zdravie Pán Boh dá,
bude dobrá pohoda.

******

Krásny pozdrav pre M a r í n u
ako kytku rozmarínu
prinásame na meniny
i s prianiami plamennými,
aby si nám v zdraví zila,
ostala vzdy taká milá,
aby dlhé, dlhé roky
stastné boli tvoje kroky.

******

Pre Martu
nemusíme skladat verse,
ved je bytost leta,
kedy svetom vôna ruzí
k poteseniu lieta
a na ruzi slávik spieva
prelúbezné árie
tak nech jeho nápev sladký
do srdca sa zaryje...

A ja vezmem piesen, ruzu
na den tvojho mena,
zazelám Ti pozdravenia
aké iná nemá.

******

Srdce nase, nasa dusa
radostou je rozpálená
pri spomienke na M a t ú s a,
lebo slávis sviatok mena.
Zo srdc nasich prosba vrúcna
vznása sa dnes k Pánu Bohu,
aby Ti aj do budúcna
doprial zdravia, radost mnohú.

******

Nech Ta stretá samá chvála
nielen dneska, na M i c h a l a.
Tak na Teba spomína
brat a celá rodina.

******

Zdravíme den tvoj, M i l i c a (Alica, Ivica),
so sladkým bozkom na líca,
s vonavou ruzí kyticou
a svojou skromnou zdravicou:
S úprimným srdcom zeláme
do budúcnosti neznámej:
Nech sa Ti splnia zelania,
nestastia nech Ta nerania,
v zdraví v stálej mladosti
zi v stastí, láske, radosti.

******

Ako sa len milo slávi
sviatok menín Miloslavy
(Mirolavy, Blahoslavy, Branislavy, Kvetoslavy),
ako je len dobre v dusi!
Preto sa nám vsetkým slusí
zazelat Ti vela rokov,
vela zdravia, stastných krokov,
radosti a spokojnosti
v celej tvojej budúcnosti.

******

Vela stastia, milý M i l o s,
vsetky karty na stôl vyloz!
Vela zdravia, M i I o s k o,
nejedz tollco pirôzkov.

Nech sa stastie ako z kosa
sype stále na M i l o s a.
A nie iba vo dni sviatku,
nech vie, ze má este matku.

******

Vela stastia,Miroslava,
skús sa trochu vyrozprávat.
Vela lásky, milá M i r k a,
o nej spieva Miro Zbirka.
Vela zdravia, milá M i r a,
skús nám este trochu vyrást.

******

Na krídlach vetra posielam Ti
svoju úprimnost:
Aby tvoj zivot, M i s k o zlatý,
bol Ti pre radost.

******

Ako zvucne zvoní kov,
tak mi srdce s Monikou
jedným rytmom zasa búsi,
radost ozýva sa v dusi,
ze Ti (vátn) môzem na meniny
od seba i od rodiny
popriat to, co srdcia vravia:
Vela stastia, lásky, zdravia!

******

Meniny dnes slávis, N i n a,
v srdciach nasich túzba planie,
viacej ako kazdá iná,
predniest vrúcne blahoprianie,
najkrajsie, aké sme nasli:
Nech Ti stastie zivot zláti,
nech ho láska, pokoj krásli,
vela zdravia Boh nech dá Ti.

******

Veje sladký vietor z hory,
zvestuje nám sviatok N o r y.
Zeláme Ti, milá N o r a,
hojnost pozehnania zhora,
vela lásky, mnoho slastí,
zdravie stále, zivot v stastí.

******

Bude kvetov, bude ruzí,
meniny dnes, O l d o, más,
v dobrom zdraví doma uzi
s kamarátmi oldomás.
Zdravica ked skromná moja
ku Tebe Tiez doletí,
v mene mojom vsetko, co ja
zazelat chcem, povie Ti.
Aby si zil dlho zdravý,
aby si vzdy stastný bol,
veselý a usmievavý
a nepoznal ziadny bôl.

******

Ako Tichá voda Volgy
priblízil sa sviatok O l g y.
Preto sa nám zasa patri
venovat Ti verse dva-tri,
aby aspon trosinka
vyjadrili, O l i n k a,
to, co nase srdcia vravia:
Zeláme Ti stastia, zdravia!

******

Vela stastia, milý O t t o,
netráp sa co bude potom.
Vela zdravia, milý O t í k,
co sa zrazu tolko potís?
Vykasli sa na to,
ved más predsa sviatok!

Stastný som dnes, to mi ver,
ze si dozil, Oliver,
dalsí sviatok vzácnych menín
spolu so mnou, to si cením
a z vrúcneho srdca zelám:
Nad nicím si hlavu nelám,
nech si kto chce, co chce vraví!
Zi si dlho v stastí, zdraví!

******

Ked Ta dnes ráno, milý O s k a r,
teplý lúc slnka sladko bozkal,
bolo to prvým pozdravením
na sviatok tvojich vzácnych menín.
Aj my sa pripájame k nemu
a zeláme Ti k tvojmu menu
radosti, stastia, zdravia vela,
vsetkého, co si srdce zelá.

******

Odlúcená velkou dialkou
od Teba som, milý P a l k o.
Nech sa v malú zmení nám,
to Ti prajem k meninám.

******

Pod menom Patrika
vedie Ta matrika.
To je den jediný,
ked slávis meniny.
A ten den velí nám
zelat Ti k meninám
dlhý cas mladosti,
stastia a radosti.

******

Paulíne spievame
na den mena sviatku
piesen plnú lásky,
serenádu sladkú
a ked doznie piesen
co si este zelat?
Iba vrúcne priania
z lásky blahozelat.

******

Vela stastia, milý P e t e r,
zdá sa, ze si v plnom kvete.
Vela zdravia, milý P e t r í k,
nech Ta nesú dobré vetry.
Vela lásky, milý P e t k o,
to je zatial takmer vsetko.

******

Zdravia, stastia, lásky vela,
nech potrafis vzdy do ciela.
Nestrat úsmev, strýko P e t e r,
to Ti zelá tvoja neter.

******

P e t e r, bud vzdy hodný mena,
ktoré nosís ako stít.
Nech Ti chvíla oslávená
pripomína lásky cit.

******

K meninám tvojim, milý P e t e r,
rad rokov dlhý kilometer,
radosti hektolitre celé,
pevnejsie zdravie od ocele,
hojnosti ako v snope klásky,
metráky stastia, tony lásky
zo srdca dnes Ti zelá
rodina ....ová celá.

******

Priniesol zvest závan vetra,
ze más sviatok, milá P e t r a.
Zeláme Ti na den mena,
nech je láskou naplnená
zitia tvojho dalsia dráha.
Bud vzdy stastná, P e t r a drahá!

******

Vela stastia, milý R a s t o,
prines nieco dobré na stôl.
Vela zdravia,milý Rastík,
nech Ti dajú pokoj vrásky.
Vela lásky, Rastislav,
nech Ti slúzi kazdý sval.

******

Vinsovat chcem jedine
k meninám dnes Regíne
dlhé roky mladosti,
zdravia, stastia, radosti.

******

V dnesný den je, milý R e n é,
srdce nase otvorené.
Prúdom z neho prýstia slová,
ktorými Ti chceme znova
na den tvojich vzácnych menín
popriat s velkým potesením
do dalsieho tvojho zitia
to, co nase srdcia cítia:
Zdravia, stastia, lásky vela,
dosiahnutie svojho ciela.

******

Nadisiel den túzený -
krásny sviatok R u z e n y (Bozeny).
Pobádat nás netreba
k blahoprianiu pre Teba.
Uvili sme do vienka
skromný versík, R u z e n k a,
nech Ta za nás pozdraví,
aby v stastí, vo zdraví
osud tvoj Ti pripravil
este vela krásnych chvíl.

******

Vela stastia, S a m u e l,
vyzvi zivot na duel.
Vela lásky,milý Samko,
uz si ju do srdca zamkol?
Vela zdravia, milý S a m o,
do stastia sa celý namoc!

******

Dnes je sviatok S a m u e l a,
(dnes má sviatok Samuela)
celá rodina mu (jej) zelá
dozit este rokov vela,
dosiahnut vzdy svojho ciela
a nepoznat nikdy strasti,
iba zivot v láske, stastí.

******

Vela stastia, S e v e r í n,
cas Ta este preverí,
vela zdravia, Severínko,
nech Ti chutí dobré vínko.
Vela lásky,milý Sever,
hociktorej ale never!

******

Vela stastia, milá S o n a,
dojíma Ta krásna vôna.
Vela lásky, Sonicka,
kedy budes mamicka?
Vela zdravia, milá S o n k a,
málo tmy a viacej slnka.

******

Milý nás Stanislav
v den mena s nami sláv
tvoj sviatok pri casi,
nech Ta nic nestrasí,
pri speve, pri vínku
nech sa z rúk nevymknú
zivota opraty,
nech sa Ti vsetko zlo
na dobré obráti.

******

Vela stastia, milý P i s t a,
pálenka sa pije cistá.
Vela zdravia, milý P i s t í k,
aj spiritus musís cistý.
Vela lásky,milý Stevo,
ukáz, ze ty nie si drevo.

******

Rozmilá Tamara
nech Ta zlo nezmára
nech je tu premena,
ze práve na mena
pride Ti húf hostí
co Ta smútku zhostí
pri pohode, pri vínku
ocenís si najlepsie
gratulantov rodinku.

******

Priatelka Tatiana
prijmi dnes od Jána ( Stana, Dana...)
úprimné zelania:
Do zivota vsetko dobré,
zdravie, stastie velké, obrie,
kým sa s versom trochu pohrám
nech Ti sypú kvety k nohám
gratulantov celé húfy,
nech na dary nie sú skúpi.

******

Na meniny pre Terezku
vinsovacku máme rezkú:
Dlho tu zi, vela uzi,
maj vzdy, po com srdce túzi!

******

Aj ked je uz pozdná jesen
pre T i b o r a zaznie piesen
pozdravov a dobrých prianí
pri zdraví a milovaní.

******

Nech Ta Pán Boh dobrotivý
este vela rokov ziví,
splní vsetky túzby, co más,
to Ti prajem ( prajeme Ti ), milý T o m á s.

******

Vela stastia, milý T o m á s,
nepozves nás na oldomás?
Vela lásky, milý T o m i,
nech si silný ako stromy.
Vela zdravia,Tomásko,
len nezaspi nad flaskou.

Dnes más zasa sviatok, T o m á s,
uz sa chystás na oldomás.
A my máme k tvojmu menu
zdravicu zas pripravenú.
V duchu dvíhame tu case,
prinásame priania nase,
aby si zil v dobrom zdraví,
veselý a usmievavý,
na tvári len stastia stopy,
radostí a slastí kopy.

******

Na meniny milý U r b a n
nesieme Ti vínka za dzbán
a pálenky plnú flasu
abys dlho nezabudol
vinsovacku mena nasu.

******

Milý oslávenec V á c l a v,
na chvílu sa iba zastav,
vypocuj si nase slová,
ktorými Ti chceme znova
na meniny popriat vsetci
iba samé dobré veci,
zdravie, stastie, pokoj stály,
aby Ta vzdy radi mali.

******

Valéria, Valika,
môj vins k Tebe preniká,
lebo más dnes práve mena.
Kedze si tá správna zena
prijmi moje riadky k sviatku
so spomienkou, na pamiatku.

******

Dnes más menín sviatok milý,
preto sme sa pripravili
vsetci spolu na vins nový
tebe, násmu V a v r i n c o v i.
Maj vzdy stastia celé hory,
zdravia ako vody v mori,
nech Ti tolko lásky patrí,
ako majú snehu Tatry.

******

Vendelín, ci Vendelínko
doprajme si na dnes vínko
a ku vínku pekné panie
na veselé vinsovanie;
k tomu zdravie, stastie, sily,
nech Ta Pán Boh dlho ziví
aby sme aj dlho pili.

******

Dnes Ti prídu hostia V i e r k a
budeze to pekná zbierka!
Dnes más len Ty velký sviatok
poriadne sa priprav na to.

******

Dnes Ti prídu hostia V i e r k a
nehladaj si zadné dvierka
poloz na stôl flasu sektu
neodchádzaj, ale sed tu!

******

Vela stastia milý V i k t o r,
co dokázes, nevie nikto.
Vela lásky, V i k i n o,
lákaj ú Ta krivky nôh?
Vela zdravia, V i k i n k o,
slusný bud pod perinkou.

******

Dnes pre Teba,Viktória,
mnohí verse vytvoria.
Pripojit sa i ja mienim
so zelaním na den menín:
Vsetko zlé nech vzdy Ta minie,
nech Ti zivot v zdraví plynie.
Nech je samá dobrota
kazdá chvíla zivota.

******

Viliam,ci Vilo,
privrávam sa milo,
lebo más dnes mena
a som tvoja zena;
prijmi preto versov pár,
nech Ti ziari stastím tvár,
nech Ti Pán Boh stastia nadelí
aby sme tu spolu zili
este dlho v dobrej nádeji.

******

Zeláme Ti Vincent nás
nech sa vzdy len dobre más
nech sklamanie nepoznás,
uzívaj si zitia krás,
ved zijeme iba raz.

******
Vela stastia, milý V l a d o,
nech vyzerás stále mlado.
Vela zdravia, milý V l a d k o,
nech Ti zivot plynie hladko.
Vela lásky,Vladimír,
s dievcatami mladými.

******

Milá nasa Vlasta,
zeláme Ti pozdravení
blahoprajných na stá
a z nich kazdé v tomto prianí
este stále vzrastá.
Vyuzi Tie sviatku chvíle
na oslavy s nami milé
pri radostiach, pri vínku
nezabudni na priatelov
ani svoju rodinku.

******

Vela stastia milá, Z d e n a,
nech je z Teba dobrá zena.
Vela lásky milá Zdenka,
pootvor jej trochu dvierka.
Vela zdravia Zdenicka,
vzdy bud ako vcelicka.

******

Srdce plesá pri spomienke,
blahozelat ze mám Z d e n k e
k meninám, co práve slávi,
aby zila dlho v zdraví.
Vinsujem Ti, Zderika, teda,
nech Ta nezastihne bieda,
nech más zdravia, stastia nadost,
zo zivota samú radost.

******

Z o r k a milá, hviezda nasa
nech Ti kazdý naprinása
kytíc kvetov v dobrom prianí,
v meninovom vinsovaní.

******

Vela stastia, milá Z u z a,
drz sa dobre svojho muza.
Vela zdravia, milá Zuzka,
tu más od nás pekný muskát.
Neodvrávaj, Z u z i c k a,
daj sa bozkat na lícka!

******

Zdravíme Ta, Z e l m í r a,
s dychom vonnej jari,
nech Ti stastie na tvári
bez prestania ziari,
nech to vônou specatí
kazdý jarný kvet
ved nad dobré zelanie
nic krajsieho niet.