Uchovávání potravin sublimačním sušením - CZ

Všichni turisté, kteří se někdy utábořili c horách, jistě ocenili výhody hotových jídel připravených sublimačním sušením. Ve srovnání s čerstvými potravinami jsou tyto polotovary čtyřikrát lehčí, v uzavřených obalech si po léta zachovávají svou chuť a stačí přidat trochu vroucí vody a teplý pokrm je hotov. Technologii sublimačního sušení poprvé použili v padesátých letech Američané, poté co vláda USA uvolnila prostředky na výzkum a výrobu odlehčených porcovaných potravin pro kosmonauty, průzkumníky a armádu. Metoda se zakládá na rychlém zmrazení potravin, po kterém následuje odstranění veškeré vody (dehydratace). Potraviny se umisťují do neprodyšně uzavřené komory mezi dvě duté desky naplněné chladivem. Jídlo se zmrazuje a vakuová pumpa odčerpává vzduch. Ve chvíli, kdy je pokrm zmrzlý na kost a veškerý vzduch z komory se již odčerpal, se chladivo v deskách nahradí horkým plynem. Led v potravinách se tak nepřemění na vodu, ale přímo na páru. Pro zachování nutriční hodnoty, chuti i vzhledu potravin musí být zmrazování co nejrychlejší a sušení naopak velmi pomalé. Vodní "pára" z ledu v potravinách se okamžitě odčerpává vakuovou pumpou a trvá asi 20 hodin, než se zcela odvede. Poté se potraviny musí ihned zabalit, aby se zamezilo přístupu kyslíku a vzdušné vlhkosti. Struktura potravin se během procesu mění, stává se pórovitou, a ve chvíli kdy potraviny přijdou do styku s kyslíkem, žlukne tuk, který obsahují. Nejlepších výsledků se dosahuje u krájených a mletých potravin. Sublimačně sušit se dají ryby, maso, zelenina a ovoce, ale nejlepšími zákazníky sublimačního sušení jsou káva a hotová, nadrobno nasekaná jídla.

Pramen: Reader´s Digest Výběr, 1996

Zdroj: www.ireferaty.wz.cz