Textové reťazce

Úvod

Textový reťazec = konečná postupnosť znakov.

S reťazcami sme sa už stretli:

* výpis textu do grafickej plochy: g->TextOut(0, 0, "Ahoj, ako sa máš?");
* reťazec: "Ahoj, ako sa máš?" je tzv. textová konštanta
* trochu sme používali premenné typu AnsiString st="Ahoj, ako sa máš?";

V C++ existuje viacej možností, ako sú textové reťazce v pamäti počítač uložené a ako sa s nimi ďalej manipuluje. Ukážeme si dva spôsoby:

* reťazce ukončené nulou - v podstate sú uložené v jednoduchom poli znakov
* objekty typu AnsiString


Reťazec ukončený nulou

Deklarujeme pole znakov: