Tamaz Čiladze - A zima sa skončila

Román gruzínskeho spisovateľa Tamaza Čiladzeho akoby ani nemal jednotnú dejovú líniu. Ide v ňom o zobrazenie všedného života niekoľkých postáv.
Jednou z nich je režisér Zaza, mladý talentovaný človek, ktorý sa však v divadle nemôže presadiť naplno kvôli konzervatívnemu riaditeľovi Georgijovi Gobronidzemu. Zaza Kipiani žije len v spomienkach na svoju bývalú lásku Magdu.

Ďalšia postava je Adam, človek stredného veku. Je zaľúbený do Tiny, ženy Andra. Je Zazov spolužiak, ale zatiaľ čo Zaza žije v meste, Adam ostal na dedine.

Zo ženských postáv je zaujímavá mladá herečka Mimiko. Nie je pekná a sama si to uvedomuje, z čoho vznikajú aj jej komplexy a napokon pokus o samovraždu. Len Zaza ju úplne chápe. Dvorí jej syn riaditeľa divadla, Tornike Gobronidze, ale nie z ozajstnej lásky, len z vypočítavosti.

Inou ženskou postavou je Liziko, Tornikeho sestra. Je úplne nadšená svojou priateľkou Magdou. Má rada Zazu. Pretože však v Magde vidí sokyňu, začne ju nenávidieť.

Tornike je vypočítavec, ktorý chce mať zo všetkého len zisk. Chce byť úspešnejší ako jeho otec, ale doma ho považujú ešte za dieťa, čo Tornikeho veľmi hnevá.

Zazov priateľ Papuna dvorí každej žene, ale každý vie, že je zaľúbený len do svojej ženy Lejly a hrozne na ňu žiarli.

Román sa skladá z množstva epizód, ktoré sú navzájom pospájané hlavným hrdinom Zazom. Načíta sa práve najlepšie, ani neobsahuje myšlienky, nad ktorými by sa človek mohol zamyslieť. Oboznamuje však našich čitateľov so životom ľudí v Gruzínsku a kritizuje pozostatky meštiactva v spoločnosti.