Ťahák - literatúra po roku 1945

Americká – hemingway – Slnko aj vychádza, zbohom zbraniam, komu zvonia do hrobu, starec a more –J.d. Passos – Usa – trilógia – 42 rovnobezka, 1919, veľké peniaze –Fauklner – Sartoris, bľabot a bez –Dreiser – sestra carrie, americká tragédia anglická – glasworthy – moderná komédia, koniec kapitoly, –Joyce – dublinčania, ulysses – podobné ako odyseus –Woolfová – k majáku –Shaw – pygmalion(muzikál my fair lady),Svätá Jana –Rolland – ján krištof, coas breugnon, očarená duša, peter a lucia –Proust – Hľadanie strateného času, minulosť sa stáva prítomnosťou nemecká – Manna – budenbrookovci, jozef a jeho bratia, spoveď hochštaplera felixa krula, doktor faustus –Remarque – na západe nič nového,víťazný oblúk, čas žitia a čas umierania, 3 kama. –Kafka- proces – zadržanie odsúdenie ... zámok – pride pracovať na zámok

slovenská – Rázus – z tichých a búrnych chvíľ, to je vojna, hoj zem draha – po vojne viera v lepšie časy .. kameň na medzi, kresby a hovory, šípy duše – skepsa z vlastnej tvorby... romány – júlia, odkaz mŕtvych, krčmársky kráľ, maroško, + študu