Sčitovanie

Znakom sčitovania je plus-+ napr. 2+2=4.