Samo Chalupka - Mor ho!

Zvyk náš nie je napádať cudzie vlasti zbrojom,

Slovan na svojom seje i žne len na svojom,

cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere

zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere

kto je, ten je, či je on z blízka, či z deľaka

vo dne, v noci dar boží na stole ho čaká.

Pravda bohy vydaná káže nám slovanom

pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.

A človek nad človeka u nás nemá práva

sväté naše heslo je:"Sloboda a sláva"

A ty mor ho! Hoj mor ho detvo môjho rodu

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu,

a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom,

Mor ty len, a voľ nebyť ako byť otrokom.