Samo Chalupka - Kráľohoľská

Na Kráľovej holi V tom našom národe,

jasná vatra svieti; zle to tam, nedobre:

okolo tej vatry krivda za stôl sadla,

dvanásť hôrnych detí. pravda u dvier žobre.Hoj, švárna to junač, Do Kráľovej holi

ako jeden všetci bijú hromy z neba,

valaška im v pästi, hoj, ktože zastane

karabín na pleci; národ náš, za teba?v opasku širokom A ktože by zastal?

pekných pár pištolí, Nik, iba boh a my:

také deti rastú boh do krivdy hromom,

na Kráľovej holi. a junák guľami.Nad Kráľovou hoľou Pod Kráľovou hoľou

čierne mraky stáli, jasné šíky stoja,

ten náš milý národ kráľ volá: Do zbroje!

v ťažkom nám je žiali. Ty rodinka moja!Do zbroje! Kto si syn

svojho rodu hodný,

abože mi zahyň,

abo buď slobodný.