Ruská realistická literatúra

N. V. Gogoľ

prozaik a dramatik vychádzal z ľudskej slovesnosti. Napríklad v zbierke poviedok: Večery na laze neďaleko Dikanky. Neskôr zobrazoval biednych ľudí vo veľkomeste – Preterburské poviedky. Jeho vrcholným dielom je komédia Revízor. Hl. predstaviteľ komédie je Chlesťakov, podvodník, ktorý sa v malom mestečku vydáva za Revízora. Každý mu na to naletí a získa veľké peniaze úplaty. Ponúkajú mu starostovu dcéru za manželku. Prezradí sa tým, že pošle známemu list, v ktorom opíše ako mu celé mestečko naletelo. Netuší, že miestny poštár číta každý list. Na všetko sa mu prišlo a musel utiecť. Na druhý deň prišiel do mestečka skutočný revízor. Gogoľ sa v tomto diele vysmieval ruskej spoločnosti a kritizoval úplatkárov a byrokraciu. Komédia predstavuje „smiech cez slzy“.

Fiodor Michajlovič Dostojevský

eho najznámejším dielom je román Zločin a trest. Hl. predstaviteľom je študent Roskolnikov, ktorý zavraždí svoju domácu/úžerníčku. Ospravedlňuje svoj čin sám pred sebou tak, že odstránil škodlivú bytosť (voš spoločnosti). Nakoniec sa k činu prizná a je odsúdený do vyhnanstva na Sibír. Pokorne odchádza. Autor prichádza k záveru: „Každý zločin musí byť potrestaný.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

eho tvorba predstavuje jeden z vrcholov ruskej a svetovej realistickej literatúry. Významný dramatik a prozaik, veľkej humanista. Pochádzal zo šľachtického rodu (gróf). Na svojom panstve (JASNÁ POĽANA) sa staral o svojich poddaných a zriadil pre najchudobnejších nemocnicu, školy... celý život prežil na Jasnej poľane. Jeho najvýznamnejšie romány sú:

1, Vojna a mier
2, Anna Kareninová
3, Vzkriesenie

Vojna a mier - rozsiahly román (románová epopeja). v románe na historickom pozadí zobrazil realistické typy predstaviteľov všetkých spoločenských vrstiev v Rusku. Román sa odohráva počas Napoleonsky vojny v Rusku.(1812/1813)

Vystupujú tu historické postavy, aj literárne čiže vymyslené postavy. Z historických postáv treba spomenúť. Napoleona, ktorého zobrazil ako diktátora, ctižiadostivého človeka.