Rôzne spôsoby vytvorenia tabuliek v dokumente

Spracovanie databázy
 úprava  triedenie filtrovanie

Prezentačná grafika
Výkonný, pružný, prezentačný grafický nástroj

Vedecko-technické výpočty
Predovšetkým pre ekonomickú manažérsku prax;
Ale poskytuje aj určité štatistické a analytické funkcie, ktoré sa využívajú pre analýzu a úpravu výsledkov na mnohých VT pracoviskách. Užívateľské aplikácie

Rôzne spôsoby vytvorenia tabuliek v dokumente
1, príkazom Tabuľka = vložiť tabuľku
2, nakresliť myšou Tabuľka = navrhnúť tabuľky
3, prostredníctvom tabulátorov
4, tabuľku vložíme stlačením tlačidla „ vložiť tabuľku MS EXCEL“ na panely nástrojov
5, tabuľku vytvoríme v zošite Excel a do dokumentu Word ju vložíme alebo vložíme
pripojenie
v Exceli – úpravy vo Worde - úpravy
kopírovať vložiť inak

Pri vložení na paneli „Vložiť inak“ , označíme položku Vložiť, pri prepojení Vložiť prepojenie a ako typ zvolíme list aplikácie Microsoft Excel Objekt.
Pri vkladaní celý zdrojový dokument. Zväčšenie veľkosti cieľového dokumentu. Zdrojový dokument už nemusí po vložení dát existovať.
Pri prepojení- sa vytvorí väzba na zdrojový dokument a v cieľovom dokumente vidíme len obraz. Po poklepaní na prepojený objekt sa spustia zdrojové aplikácie.
Po vytvorení prepojenia musí byť zdrojový súbor pomenovaný. Ak údaje v zdrojovom dokumente upravíme, väzba umožní že sa údaje v cieľovom dokumente tiež aktualizujú.

Orientačná tabuľka pre rozhodnutie

vložiť???? prepojiť?????

vloženie prepojenie požiadavka
x  údaje musia byť kedykoľvek prístupné
x  jedná sa o malé množstvo údajov
x jednoduchá manipulácia s dokumentom
x  údaje sa často aktualizujú, Rovnaké údaje sú
v dokumente na viacerých miestach
x  čo najmenší súbor
x  rozsiahle súbory ( obraz, zvuk )
x  zo zdrojového súboru sa preberá len časť
x  súčasná aktualizácia rovnakých údajov vo
viacerých dokumentoch
x  súčasná aktualizácia rovnakých údajov vo viacerých
aplikáciách

Do Wordu môžeme tiež vložiť tabuľku vytvorenú v Access.