Rast a vývin rastlín.

VÝVOJ – fylogenéza – evolúcia (vývoj druhu) VÝVIN – antogenéza – časový úsek od narodenia po smrť Fázy : 1. Vegetatívna – tvorba pletív a orgánov 2. Reprodukčná – tvorba rozmnožovacích orgánov a rozmnožovanie rastliny 3. Dormantná – odpočinková fáza , dormancia – obdobie vegetačného pokoja Hlboká dormancia – to je obdobie geneticky zakódované, nejaký známky života ani v teple Vnútorná dormancia – je to obdobie podľa vývoja počasia, či je teplo alebo chladno Procesy – 1. Klíčenie – rast zárodku po určitom období pokoja ( umiestnenie do zeme, vlaha, teplo) - faktory : semenné obaly – tie sú veľmi tvrdé inhybítori – možno zabrániť klíčeniu voda – dostatok – nedostatok teplota – dostatočná - 2. Rast – rastú počas celého života Fázy rastu – 1. Merismatická fáza – intenzívne delenie buniek – rýchle delenie pomocou Mitózy ( rastových vrcholoch ) - 2. Predĺžovacia fáza – rast a zväčšovanie buniek, zväčšuje sa počet vakuol, nasávajú vodu a potom sa zmenia na jednu 3. Diferenciačná fáza – bunky sa začínajú špecializovať na jednu funkciu (vodivá,krycia, základné) - kvalitatívne zmeny - činitele ontogenézy – vnútorné a vonkajšie 1. Vnútorné – rastové látky ( v každej rastline ) Stimulátory – AUXÍNY – skupina látok, enzýmov ktoré stimulujú ( zrýchľujú ) alebo inhybujú ( spomaľujú ) metabolické procesy IAA – kyselina ( druh auxínu ) stimuluje (podporuje ) rast rastového vrcholu, podporuje rast do výšky a hĺbky a potláča rast bočných púčikov, stimuluje ( podporuje ) zakladanie bočných púčikov CYTOKINÍNY- podporujú delenie buniek GYBERLÝNY – podporujú predĺžovací rast, podporujú zakladanie kvetov, podporujú klíčenie Inhybítori- kyselina abscisová Fenoly, etylén Herbicídy- skupina látok ktoré podporujú rast rastlín a niektoré rastliny ničia – burinu , namiešané zlúčeniny ktoré ničia škodcov VONKAJŠIE ČINITELE – teplota – teplomilné – citrus, figy, tabak … - chladnomylné – zemiaky, obilie, .. svetlo – etiolýza – rast za nedostatku svetla , dlhé stonky, šupinaté listy ..bledožltej farby - fotoperiodizmus – 1. Krátko denné – potrebujú krátky deň a dlhú noc na klíčenie - 2. Dlho denné – dlhý deň a krátka noc potrebná na klíčenie – zemiaky, cukrová repa - 3. Neutrálne – kedykoľvek – púpava, muškát – môžu klíčiť - svetlo – svetlomilne – priame slnko – slnečnica, rajčina - tieňomylné – pod lesom – papraď, machy