Priemysel na Slovensku

Priemysel na Slovensku
PRIEMYSEL NA SLOVENSKU
Z histórie:
Priemysel je hlavnou zložkou Slovenského národného hospodárstva. Na Slovensku sa
zacal rozvýjat v 19. storocí. Remeslené dielne sa pretvárali na továrne a zároven
vznikali aj nové továrne. Roku 1832 zacal pracovat parný stroj v súkenke pri Halici
(Lucenec). Stroje prenikli aj do ostatných odvetví priemyslu. V nížinatých oblastiach sa
rozmáhal hlavne potravinársky priemysel. Zaciatkom 20. storocia sa zacal rozvíjat
chemický priemysel. V Bratislave, kde bola rozvinutá riecna doprava, vznikla rafinéria
ropy Apollo a výroba dynamitu Nobel. Vplyvom vzrastu poctu strojov vo výrobe a
rozvojom železnicnej dopravy vznikali strojárske opravárenské podniky, najväcší bol vo
Vrútkach (Martin). Rozvoj zacal ustávat kvôli malej vôli feudálov. Stagnácia
pokracovala aj za CSR. Priemyselná výroba sa sústredovala v Cechách, na slovensku sa
rozvíjal iba zbrojársky priemysel. Po 2. svetovej vojne sa dost rýchlo rozbehla
priemyselná výroba. Kedže sa priemysel rozvíjal v závislosti od potrieb Ceskoslovenska,
u nás sa rozvíjalo hlavne tažké strojárstvo, hutníctvo, chemický priemysel a výroba
stavebných materiálov. Za komunizmu klesala kvalita výrobkov a závody sa zlucovali
do velkých podnikov, cím sa stávali nepružné. Pádom komunizmu a prechodom na
trhové hospodárstvo sa velké podniky zacali rozdelovat, stávali sa pružnejšími, vzrástol
pocet podnikov a klesol pocet zamestnancov na podnik. Strojársky priemysel:
Zaujal prvenstvo po 2. svetovej vojne. Je zameraný na výrobu strojov, prístrojov,
elektrotechniky, vojenskej techinky. Je najviac sústredený na strednom považí. -
automobilový: Bratislava, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica
(motocykle)
- lodný: Komárno (riecne lode)
- oprava železnicných súprav: Poprad, Trnava, Vrútky
- výroba ložísk: Považská Bystrica, Žilina, Kys. Nové Mesto, Skalica, Prešov
- elektrotechnický: Liptovský Hrádok, Stropkov, Vráble, Matejovce pri Poprade
(prácky), Zlaté Moravce (chladnicky)
Hutnícky priemysel:
Má tradíciu od stredoveku, ked vznikali banské mestá. Výroba je dnes koncentrovaná
do väcších podnikov. VSŽ, teraz U.S.Steel spracúva rudu z Ukrajiny, vyrába z nej
železo, ocel a plechy, jej produkty dalej využíva napr. Železiarne Podbrezová (výroba
rúr). Významné sú tiež hlinikárne v Žiari nad Hronom, ktoré velmi poškodili životné
prostredie.
V Banskej Bystrici nedávno zavreli tažbu vápenca, to isté caká aj cementárne, ktoré
vdaka kvalitnému vápencu (najlepší v strednej Európe) vyrábali kvalitné produkty
vyvážané do zahranicia. Na záhorí sa taží zamný plyn a ropa, pri Modrom Kameni a
Nitre uhlie. Táto tažba nepostacuje, preto ropu a zemný plyn dovážame z CR a Ruska.
Energetický priemysel:
Prevažná cast energie sa vyrába v jadrových elektrárnach (Jaslovské Bohunice a
Mochovce), vodných elektrárnach (považie, Gabcíkovo na Dunaji) a tepelných
elektrárnach (Zemianske Kostolany a Vojany). S elektrickou energiou sme v priemere
sebestacný (Niekedy dovážame, inokedy vyvážame.).
Chemický priemysel:
Rozvíjal sa hlavne po 2. svetovej vojne. Jeho výroba závisý od dovozu surovín.
Najvýznamnejší producenti sú: Slovnaft a Istrochem v Bratislave a Duslo v Šali.
Farmaceutický priemysel v Slovenskej Lupci, Hlohovci, Nitre a Šarišských Michalanoch.
Gumárenská výroba je situovaná v Púchove a Bratislave. Plasty sa vyrábajú v Trnave,
Nitre, Žiline a Strážskom. Potravinársky priemysel:
Má dávne tradície a široký sortiment výrobkov. Je rovnomerne rozmiestnený po území
štátu. Väcšia koncentrácia je na miestach s polnohospodárskou produkciou. Textilný
priemysel:
Má tradície už z remeselnej výroby. Bavlnárska výroba je sústredená v Ružomberku,
Leviciach, Liptovskom Mikuláši a Bratislave; vlnárska v Trencíne, Lucenci a Žiline.
Odevy sa šijú v Trencíne, Púchove a Prešove.Pletiarsky priemysel sa nachádza v
Bratislave a Svite. Kožiarsky priemysel:
Patrí poden aj obuvnícky priemysel. Tiež má tradície z minulosti. Po 2. svetovej vojne
bolo spracovanie kože sústredené do Bošian a Liptovského Mikuláša. Sklársky
priemysel:
Dal by sa nazvat tradicným priemyslom, kedže má na slovensku už storocnú tradíciu.
Sklárne sú v: Zlatne, Kokave, Poltári a Bratislave, sklené vlákna sa vyrábajú v Trnave.
Drevospracujúci priemysel:
Spracúva drevo, je preto umiestnený v zalesnených oblastiach, tam vznikali aj
drevospracujúce závody. Najvýznamnejšie sú Zápalkáren - Smrecina v Banskej Bystrici
a Bucina vo Zvolene, dalšie sú vo Vranove nad Toplou a Krásnom nad Kysucou.
Nábytkárske závody sú v Bratislave, Trnave, Topolcanoch, Banskej Bystrici a Lucenci.
Celulózky a papierne sú v ružomberku, Žiline a Harmanci. Polygrafický priemysel:
Zabezpecuje vydávanie tlacovín, potrebuje velké množstvo papiera. Nachádza sa
hlavne v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Košiciach a Martine.
Rozdelenie priemyslu podla oblastí:
Západná oblast
Podunajská nížina
· najteplejšia a najúrodnejšia oblast SR
· nerast.sur.:štrky, piesky
· kúpele: Patince, Štúrovo, Velký Meder, Biakovce
· polnohosp.: pšenica, jacmen, ovocie, zelenina
Podunajská rovina
· Sered – pecivárne, šumivé vína, nefunkcná niklová hut
· Galanta – textil. priemysel, cukrovar, správne centrum
· Senec – rekreacné centrum
· Šala – Duslo, konzervárne
· Šurany – cukrovar
· Nové Zámky – žel.uzol, konzervárne Novofrukt, Elektrosvit
· Kollárovo – malometrážne motocykle
Podunajská pahorkatina
· Trnava – Skloplast, TAZ, potrav.priemysel
· Jaslovské Bohunice – jadrová elektráren
· Hlohovec – Slovakofarma, drôty
· Leopoldov – žel.križovatka
· Pieštany – Elektrotech, kúpele
· Nové Mesto nad Váhom – stroj. a potrav.priemysel
· Vrbové – Trikota
· Nitra – Plastika, pivovar, Aagrokomplex
· Topolcany – Kablo
· Bošany – koža
· Bánovce nad Bebravou – nákl.automobily
· Zlaté Moravce – chladnicky
· Topolcianky – chov koní
· Mochovce – jadrová elekrráren
· Štúrovo – JCP
· Šurany – cukr.repa
Záhorská nížina
· vela pieskov, cernozemí a hnedozemí
· polnohosp.:slivky, kapusta
· Malacky – konzervárne, potr. a stroj.priemysel
· Senica – textil.priemysel (syntetický hodváb), potrav.priemysel, administratívne
centrum
· Šaštín – Stráže – tažba staveb.materiálov, pútnické miesto
· Kúty – hranicný prechod (cestný aj železnicný)
· Gbely – tažba ropy, podzemné zásobníky zem.plynu
· Holíc – hranicný prechod, majolika, textil.
a elektrotech.priemysel
· Skalica – Grafobal
· Stupava, Rohožník – Spracovanie vápencov – cementáren
· Smrdáky – kúpele
Výbežky Karpát a ich podhoria
· KARPATY : Malé Karpaty, Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina, Tríbec
· Svätý Jur – vinic
· Pezinok – vinic, drevosprac.priemysel
· Modra – vinic, majolika
· Smolenice – Chemolak
· Buková, Trstín, Cachtice – kamenolomy (dolomity, vápence)
· Trencín – stroj., potrav., textil.priemysel
· Brezová pod Bradlom – Pružináren a strojáren
· Myjava – výroba armatúr
· Handlová, Nováky – tažba hnedého uhlia
· Zemianske Kostolany – elektráren
· Nováky – NCHZ
· Prievidza – potrav.priemysel
· Bojnice – cest.ruch
· Pravenec – Tatranábytok
· Nitrianske Pravno – textil.priemysel
Severná oblast
· najchladnejšia oblast SR
· kamenisté pôdy, hnedé lesné pôdy
· polnohosp.: zemiaky, ovos, jacmen, raž, krmiviny
· rieka Orava: dve zdrojnice: Biela Orava, Cierna Orava (Orava vyteká z Oravskej
priehrady)
· rieka Kysuca
Orava
· Dolný Kubín – Administratív.,správ.,kult.centrum, elektrotech.priemysel
(elektroinštal.materiály)
· Námestovo – textil.priemysel, turist.ruch
· Nižná – OTF, OVP
· Tvrdošín – textil.priemysel
· Oravský Podzámok – turistický ruch
· Istebné – Kovohuty, Ferozliatinárske závody
· Suchá hora – tažba rašeliny
Kysuce
· Cadca – administrat.centrum, stroj.priemysel, sprac.dreva
· Makov – cestný hranicný prechod
· Krásno nad Kysucou – textil.priemysel
· Kysucké Nové Mesto – ZVL
· Turzovka – tažba cementár.vápenca
Hornádska kotlina
· polnohosp.: zemiaky, ovos, jacmen, krmoviny, lan
· Levoca – textil., drevosprac.priemysel, administrat., kult.centrum
· Spišská Nová Ves- -drevársky, nábytkársky, potrav.priemysel
· Krompachy – hutníctvo medi, vyústenie Hornádu z kotliny
· Gelnica, Rudnany, Smolník – Fe a Cu ruda
· Spišské Podhradie – cest.ruch
Podtatranská kotlina : Popradská kotlina
Liptovská kotlina
Popradská kotlina
· Kežmarok – Tatralan, textil.priemysel
· Spišská Belá – sprac.tabaku
· Poprad – Doprav.uzol, priemysel.centrum (Matejovce - prácky)
· Svit – Chemosvit, textil.priemysel
· Štrba – zubacka
· Východná, Važec – folklór
Liptovská kotlina
· Ružomberok – SCP, bavlná.závody
· Liptovký Mikuláš – garbiar., kožuš., potrav.priemysel, cest.ruch
· Liptovský Hrádok – píla, les.škola, les.semenár.závod
· Králova Lehota – sprac dreva
Považské Podolie
· polnohosp.: pšenica, jacmen, krmoviny, zemiaky
· hlavná rieka : Váh
· Dubnica – v minulosti výr.zbraní
· Horné Srnie, Ladce – cementárne
· Nemšová, Lednické Rovne – sklárne
· Púchov – železnica
· Nimnica – kúpele
· Považská Bystrica – malometráž.motocykle
· Bytca – pivo, šport.potreby
Žilinská kotlina
· Žilina – celulóza, papier, vlnené látky, ZVL, potrav., drevosprac.priemysel
· Lietavská Lúcka – cementáren
· Varín – výroba vápna
· Rajec – rezbárstvo
· Rajecké Teplice – kúpele
Turcianska kotlina
· Martin – SNM, MS, stroj., polygraf., potrav., nábytkár.priemysel
· Vrútky – žel.uzol
· Turany – píla, drevené chaty
· Sucany – drevár.priemysel
· Turcianske Teplice – kúpele
Karpaty v severnej oblasti
· hlavne cest.ruch
· najvyššia cast slovenskej klenby
· polnohosp.: krmoviny, ovos, zemiaky
· Biele Karpaty, Javorníky – kopaniciarske osídlenie
· Strážovské vrchy – malé dediny
· Malá Fatra, Chocské vrchy – bez sídel
· Vysoké Tatry – TANAP, najvyššie pohorie SR, strediská: Starý Smokovec, Tatranská
Lomnica, Ždiar
· Nízke Tatry – Demänovká dolina, Jasná, NAPANT
· Slovenský raj – Dobšinská ladová jaskyna, rokliny, vyhliadky, nár.park
· Malá Fatra – Martinské hole, Vrátna dolina, Terchová
· Velká Fatra – Gaderská dolina, Krížna, Vlkolínec
Južná oblast
· od južných hraníc SR po Nízke Tatry
Zvolenská kotlina
· Banská Bystrica – cementáren, textil.priemysel, Smrecina
· Zvolen – Bucina, potrav.priemysel, dopravná križovatka
· Sliac, Kovácová – kúpele
· Detva – Podpolianske strojárne
Horehronské Podolie
· Podbrezová, Brezno, Valaská, Závadka nad Hronom, Pohorelá, Hronec – hutnícky
priemysel
· Dubová – sprac.ropy
· Slovenská Lupca – Biotika
Juhoslovenská kotlina
· polnohosp.: obilniny, cukrová repa, tabak, vinic
· Lucenec – textil., potrav., stroj., nábytkár.priemysel
· Poltár, Zlatne, Katarínska Huta, Málinec – sklárne
· Velký Krtíš – automobily LIAZ
· Modrý Kamen – tažba hnedého uhlia
· Šahy – textil., stroj.priemysel
· Tornala – strojár., odevný priemysel, tehelna, Slaná – tabak
· Filakovo – závody na smaltovanie železa a ocele a výrobu el.sporákov.