PREŤAŽUJEME NAŠE DETI ŠKOLSKOU PRÁCOU?

Pre súčasné storočie je charakteristický mohutný rozvoj vied, ktorý sprevádza neustále rozširovanie poznatkov a nadobudnuté vedomosti. Škola túto skutočnosť nemôže ignorovať. Už v roku 1965 sa v školstve prevzala Grombachova téza, podľa ktorej učenie detí v škole možno považovať za ich prácu. Na základe analýzy biologického a spoločenského hľadiska ľudskej práce sa poukázalo na to, že práca detí v škole zahŕňa všeobecné vlastnosti ľudskej práce. Špecifické črty práce detí v škole vyplývajú z ich vekových zvláštností...

celé na: http://www.dieta.sk/dieta /deploy.dieta.pub.Index?d o=displayArticle&arti cleID=350